KULTURA Spoleensk kultura Kultura VY32INOVACED 301 Interaktivn vklad

  • Slides: 11
Download presentation
KULTURA Společenská kultura Kultura ; VY_32_INOVACE_D 3_01 Interaktivní výklad: Kultura jako pojem, kulturní specifika

KULTURA Společenská kultura Kultura ; VY_32_INOVACE_D 3_01 Interaktivní výklad: Kultura jako pojem, kulturní specifika a pojmy 1. A. ; 27. 09. 2012 Mgr. Ludmila Muchová

CO JE TO KULTURA: Kultura je určitý způsob života – udává životu řád, zabraňuje

CO JE TO KULTURA: Kultura je určitý způsob života – udává životu řád, zabraňuje chaosu a nedorozuměním, a společnosti umožňuje přetrvat z jedné generace na druhou Jsou to sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které si členové společnosti osvojili a které můžeme pozorovat v jejich každodenním jednání a chování Člověk je produktem i tvůrcem kultury Člověk se jejím prostřednictvím adaptuje na vnější prostředí

PRVKY KULTURY Vědění a znalosti (kognitivní stránka kultury) neboli informace, které odlišují reálné od

PRVKY KULTURY Vědění a znalosti (kognitivní stránka kultury) neboli informace, které odlišují reálné od nereálného. Každodenní znalosti určují, co věci a události z okolí člověka znamenají a jak se má chovat v běžném životě.

PRVKY KULTURY Normy a hodnoty(normativní stránka kultury): neboli normy a hodnoty, která vymezují lidské

PRVKY KULTURY Normy a hodnoty(normativní stránka kultury): neboli normy a hodnoty, která vymezují lidské jednání, udávají, co je přípustné, a co ne. Motivují člověka, aby jednal určitým způsobem. Normy a hodnoty jsou oporou v každodenním chování a rozhodování. Za normální, a tedy přípustné je považováno to, jak se chová většina.

PRVKY KULTURY Materiální statky(materiální stránka kultury): neboli artefakty a symboly. Artefakt=fyzický předmět charakteristický pro

PRVKY KULTURY Materiální statky(materiální stránka kultury): neboli artefakty a symboly. Artefakt=fyzický předmět charakteristický pro určitou kulturu. Symbol=objekt se specifickým kulturním významem

PRVKY KULTURY Jazyk(symbolická komunikace v kultuře): neboli prostředek, jehož prostřednictvím jsme schopni svět vnímat

PRVKY KULTURY Jazyk(symbolická komunikace v kultuře): neboli prostředek, jehož prostřednictvím jsme schopni svět vnímat a díky němuž se dorozumíváme s ostatními lidmi. Jazyk=klíčový prvek kultury = nástroj přenosu myšlenek = prostředek k vyjádření osobní zkušenosti = naučený systém symbolické komunikace

DRUHY KULTURY Hmotná – památky Duchovní – nehmotná – Vánoce, Velikonoce Normativní – morálka,

DRUHY KULTURY Hmotná – památky Duchovní – nehmotná – Vánoce, Velikonoce Normativní – morálka, etika

FUNKCE KULTURY Humanizační funkce Socializační a výchovná Akumulační (shromažďovací) Zábavná a kompenzační Člověk je

FUNKCE KULTURY Humanizační funkce Socializační a výchovná Akumulační (shromažďovací) Zábavná a kompenzační Člověk je kulturní bytost a lidské jednání je kulturně podmíněno.

RŮZNOST A DRUHY KULTUR Národní kultura ( česká, japonská…) Etnická ( romská kultura…) Kulturní

RŮZNOST A DRUHY KULTUR Národní kultura ( česká, japonská…) Etnická ( romská kultura…) Kulturní oblast ( evropská, islámská. . ) Subkultura (specifická kultura) Společná kultura lidstva

PŘÍKLADY KULTURNÍCH ODLIŠNOSTÍ Češi jedí se zavřenými ústy X Indové s otevřenými (obojí je

PŘÍKLADY KULTURNÍCH ODLIŠNOSTÍ Češi jedí se zavřenými ústy X Indové s otevřenými (obojí je v dané kultuře považováno za slušnost) Francouzské ženy mohou v těhotenství vypít sklenku vína denně X v naší zemi nikoliv (považováno za nezodpovědnost vůči nenarozenému dítěti) V Evropě je teplota oddělující zdraví od nemoci 37 stupňů Celsia X v Asii je tato hranice téměř o stupeň vyšší

POUŽITÁ LITERATURA: Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, 256 str. , ISBN 978

POUŽITÁ LITERATURA: Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, 256 str. , ISBN 978 -80 -7358122 -0. Maturitní otázky občanský a společenskovědní základ. Praha: Fragment, 2008, 224 str. , ISBN 978 -80 -253 -0600 -0