Nzev koly Zkladn kola a Matesk kola Police

  • Slides: 15
Download presentation
Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Mgr.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Mgr. Kateřina Nekvindová Název : VY_32_INOVACE_6 B_08_Početní operace Téma: Matematika 5. ročník Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1431

Anotace Prezentace slouží k zopakování a lepšímu zapamatování názvosloví, které je zapotřebí i v

Anotace Prezentace slouží k zopakování a lepšímu zapamatování názvosloví, které je zapotřebí i v dalších ročnících. Na základě prezentace si mohou žáci zapsat přehled do svých sešitů nebo vytisknout na nástěnku jako přehled učiva.

Početní operace

Početní operace

Jak nazýváme členy různých početních operací?

Jak nazýváme členy různých početních operací?

Sčítání 12 + 24 = 36 sčítanec součet

Sčítání 12 + 24 = 36 sčítanec součet

Určete součet čísel 85 a 15. Řešení: 85 + 15 = 100

Určete součet čísel 85 a 15. Řešení: 85 + 15 = 100

Odčítání 47 - 29 = 18 menšenec menšitel rozdíl

Odčítání 47 - 29 = 18 menšenec menšitel rozdíl

Určete rozdíl čísel 100 a 64. Řešení: 100 - 64 = 36

Určete rozdíl čísel 100 a 64. Řešení: 100 - 64 = 36

Násobení 13. 3 = 39 činitel součin

Násobení 13. 3 = 39 činitel součin

Určete součin čísel 14 a 3. Řešení: 14. 3 = 42

Určete součin čísel 14 a 3. Řešení: 14. 3 = 42

Dělení 48 : 2 = 24 dělenec dělitel podíl

Dělení 48 : 2 = 24 dělenec dělitel podíl

Určete podíl čísel 48 a 6. Řešení: 48 : 6 = 8

Určete podíl čísel 48 a 6. Řešení: 48 : 6 = 8

Procvičování Určete součet, rozdíl, součin a podíl čísel 75 a 5. Který z výsledků

Procvičování Určete součet, rozdíl, součin a podíl čísel 75 a 5. Který z výsledků je největší? Řešení: Součet: 75 + 5 = 80 Rozdíl: 75 – 5 = 70 Součin: 75. 5 = 375 Podíl: 75 : 5 = 15 Největší je součin.

Podíl čísel 4564 a 7 zvětšete o deset. Řešení: 4564 : 7 + 10

Podíl čísel 4564 a 7 zvětšete o deset. Řešení: 4564 : 7 + 10 = 652 +10 = 662

Zdroje vlastní.

Zdroje vlastní.