Godinji plan i program 4 razreda za kolsku

  • Slides: 11
Download presentation
Godišnji plan i program 4. razreda za školsku godinu 2014. /2015. O V s

Godišnji plan i program 4. razreda za školsku godinu 2014. /2015. O V s l n a o d v i n m a Učitelji/ce Antonija Čevelak Marija Despotovski Sandra Halupa i r Marija Nemet Draženka Šalgaj Elvira Slavić š k N o a l z r V i r o v i t i c a

hrvatski jezik – 16 (o: 3, piv: 11, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u

hrvatski jezik – 16 (o: 3, piv: 11, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi JEZIK Ponavljanje sadržaja 3. razreda Provjeravanje sadržaja mjeseca rujna Inicijalni ispit Književni jezik i zavičajni govor JEZIČNO IZRAŽAVANJE Pripovijedanje Opisivanje Samostalno stvaranje priče Sporazumijevanje glazbena kultura – 4 priroda i društvo – 11 (o-3; piv-1) (o: 6, piv: 4, pr: 1) Pjevanje: Falile se Kaštelanke, Maestral, Uvodni sat Primorski krajevi RH Priroda 1. Ispit znanja r Đačka pjesma Slušanje i upoznavanje glazbe: I. L. Kalinski. Dalmatinski plesovi KP: pjesma, glazbeni ugođaj, skladba, skladatelj, pojam glasnoće, oznake za glasnoću matematika – 12 (piv: 12. pr. 1) Uvodni sat Inicijalno provjeravanje Ponavljanje gradiva 3. razreda Lektira MEDIJSKA KULTURA Knjižnica – služenje rječnikom, školskim pravopisnim priručnikom Dječji igrani film sro – 4 Kućni red škole, Upoznavanje s Pravilnikom; Izbor predstavnika razreda za Vijeće učenika ŠUP Split-Bačvice Razredna pravila Godišnji plan i program za 4. razred, tjelesna i zdravstvena kultura - 8 Uvodni sat II. Trčanja Ii. Skakanja III. Bacanje i gađanja V. Penjanja VIII. Ritmičke i plesne UVODNI SAT VOLUMEN I MASA U PROSTORU strukture IX. Igre KP: tlocrt, zid, stup, krov, odnosi likovna kultura – 3 veličina, kompozicija volumena i masa u prostoru, kompozicija volumenna i masa u prostoru u j a n

hrvatski jezik – 21 (o: 10, piv: 10, pr. 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u

hrvatski jezik – 21 (o: 10, piv: 10, pr. 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Ritam u pjesmi Dijelovi teksta Vidni i slušni doživljaj matematika – 17 priroda i društvo – 13 (o: 8, piv: 7; pr: 2) (o: 6, piv: 6, pr: 1) Priroda Život biljke Sunce – uvjet života Zrak – uvjet života 2. Ispit znanja Voda – uvjet života Tlo – uvjet života JEZIK Imenice – rod Glagoli Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Ponavljanje sadržaja mjeseca listopada Provjeravanje sadržaja mjeseca listopada Lektira MEDIJSKA KULTURA Dokumentarni film sro – 4 Dani kruha Dječji tjedan Sudjelujmo u životu škole (KZO) Pravilan odabir tj. aktivnosti za samostalno Vježbanje u slobodnom vremenu (KZO) tjelesna i zdravstvena kultura -7 I. Trčanja Ii. Skakanja III. Bacanje i gađanja IV. Kolutanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranja VII: Vučenja i potiskivanja VIII. Ritmičke i plesne strukture IX. Igre Godišnji plan i program za 4. razred, l i Ponavljanje gradiva 3. razreda 1. Ispit znanja Brojevi do milijun Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka Uspoređivanje brojeva do milijun 2. Ispit znanja s glazbena kultura – 4 (o-2; piv 1: pr. 1) t Pjevanje: Ča je more, Sve bih dao kad bi znao Slušanje i upoznavanje glazbe: J. Strauss: Annen polka Izvođenje glazbe i glazbeno pismo o KP: pjesme kao takve, skladbe kao takve, doba, pojam tempa, oznake tempa, izvođač likovna kultura – 4 p TOČKA I CRTA - Kompozicija (smještaj u formatu); - Crte prema značenju BOJA a KP: kompozicija, gibanje crta, mirovanje crta, kompozicija boja, nijansa boja d

hrvatski jezik – 20 (o: 4, piv: 15, pr: 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u

hrvatski jezik – 20 (o: 4, piv: 15, pr: 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Uvod, zaplet i rasplet u priči Dijelovi pjesme JEZIK Pridjevi (opisni, posvojni) Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena Ponavljanje sadržaja mjeseca studenoga Provjeravanje sadržaja mjeseca studenoga JEZIČNO IZRAŽAVANJE Samostalno stvaranje priče Pisanje – pismo Izražajno čitanje Stvaranje zajedničke priče prema poticaju priroda i društvo – 12 glazbena kultura – 4 (o: 7, piv: 5, pr: 1) (o-3; piv-1; ) Tlo Život životinja 3. Ispit znanja Gorski krajevi Republike Hrvatske matematika – 16 (o: 6, piv: 9, pr: 1) Brojevi do milijun Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun 3. Ispit znanja Tjelesna i zdravstvena kultura – 8 s Pjevanje: Oj Jelo, Jelice Slušanje i upoznavanje glazbe F. Mendelssohn: Svadbena koračnica B. Papandopulo: Perpetuum Mobile Izvođenje glazbe i glazbeno pismo KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, crtovlje, ključ sro- 4 Rješavanje problema i donošenje odluka (KZO) Životne vještine (KZO) Sjećanje na Vukovar Proslava rođendana MEDIJSKA KUTURA Dječji film Godišnji plan i program za 4. razred, u d e likovna kultura – 4 Lektira II. Skakanja III. Bacanje i gađanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranja VII. Vučenja i potiskivanja VIII: Ritmičke i plesne struktura t VOLUMEN I MASA U PROSTORU -linijski istanjena masa -arhitektura i urbanizam KP: crta u prostoru, prostorni crtež, arhitektura, gradogradnja n

hrvatski jezik – 17 (o: 8, piv: 8, pr: 1) priroda i društvo –

hrvatski jezik – 17 (o: 8, piv: 8, pr: 1) priroda i društvo – 9 (o: 1, piv: 5, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Odnosi među likovima Dijelovi teksta Gorski krajevi RH 4. Ispit znanja Ponavljanje i provjeravanje gradiva 1. polug. 5. Ispit znanja* JEZIK Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena Veliko početno slovo (u nazivima država, gradova i njihovih stanovnika) Ponavljanje sadržaja mjeseca prosinca Provjeravanje sadržaja mjeseca prosinca JEZIČNO IZRAŽAVANJE Pripovijedanje Izražajno čitanje Pisanje – pismo Lektira glazbena kultura -3 (o-1; piv-1; pr-1) p Pjevanje: Djetešce nam se rodilo Svim na zemlji Slušanje i upoznavanje glazbe Božićne pjesme po izboru KP: pjesma kao takva, skladba kao takva likovna kultura - 3 r o –Kontrast dominacija i boja, oblika, matematika – 14 BOJA veličina/čestitka I MASA U PROSTORU –linijski (o: 8, piv: 5, pr: 1) VOLUMEN istanjena masa s POVRŠINA – tekstura, optičko miješanje boja Kut KP: : plakat, grafički dizajn, čestitka, crta u prostorni Pravi kut crtež, mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja Šiljasti i tupi kut 4. Ispit znanja Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem sro – 3 Sveti Nikola Uređenje učionice Božić Godišnji plan i program za 4. razred, tjelesna i zdravstvena kultura -7 I. Trčanja III. Bacanje i gađanja IV. Kolutanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranje VII. Vučenja i potiskivanja VIII: Ritmičke strukture i n a

s hrvatski jezik – 15 (o: 3, piv: 10, pr: 2) priroda i društvo

s hrvatski jezik – 15 (o: 3, piv: 10, pr: 2) priroda i društvo – 8 glazbena kultura – 3 (o: 4, piv 3 pr: 1) (o-2; piv-1; ) KNJIŽEVNOST Ritam u pjesmi Određivanje teme u poeziji i prozi Uvod, zaplet i rasplet u priči Čovjek Ljudsko tijelo (izborni sadržaj) Moje tijelo 5. Ispit znanja Hrvati i nova domovina JEZIK Veliko početno slovo (nazivi zavičaja i njihovih stanovnika) Ponavljanje sadržaja mjeseca siječnja Provjeravanje sadržaja mjeseca siječnja JEZIČNO IZRAŽAVANJE Pisanje – pismo Izražajno čitanje Opisivanje matematika – 12 (o: 3, piv: 8, pr: 1) i KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, abeceda, crtovlje, ključ j likovna kultura – 3 e Pisano množenje višeznamenkastoga BOJA broja jednoznamenkastim brojem – kompozicija i nijansa boja Pisano množenje višeznamenkastoga - kontrast i dominacija boja, broja dvoznamenkastim brojem oblika, veličina 5. Ispit znanja KP: kompozicija boja, nijanse boja, plakat, grafički dizajn, kompjuterska grafika tjelesna i zdravstvena kultura -6 Lektira MEDIJSKA KULTURA Usporedba filma s književnim djelom Pjevanje: Zekini jadi Slušanje i upoznavanje glazbe A. Vivaldi: Zima; P. I. Čajkovski: Zima Izvođenje glazbe i glazbeno pismo II. Skakanja IV. Kolutanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranja VII: Vučenja i potiskivanja VII. Ritmičke strukture IX. Igre Godišnji plan i program za 4. razred, sro – 3 č a Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje (KZO) Poželjna ponašanja (KZO) Razvoj samopouzdanja (KZO) n

hrvatski jezik 20 (o: 3, v: 15, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji

hrvatski jezik 20 (o: 3, v: 15, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Šaljiva pjesma Personifikacija Odnosi među likovima Uvod, zaplet i rasplet u priči JEZIK Upravni i neupravni govor Veliko početno slovo (u nazivima knjiga, časopisa, dnevnih i tjednih novina) Ponavljanje sadržaja mjeseca veljače Provjeravanje sadržaja mjeseca veljače JEZIČNO IZRAŽAVANJE Samostalno stvaranje priče Pisanje - pismo Lektira MEDIJSKA KULTURA Filmska priča priroda i društvo - 12 (o: 7, piv: 4, pr: 1) glazbena kultura – 4 (o-3; piv-1; ) Hrvati i nova domovina Hrvatska u europskom okruženju Samostalna Republika Hrvatska Kulturno-povijesne znamenitosti Republike Hrvatske 6. Ispit znanja Simboli domovine Zagreb – glavni grad RH Stanovništvo RH dan, doba dana, tjedan matematika – 16 (o: 9, piv: 6, pr: 1) v Pjevanje: Mjesečev pjesnik, Volim te Slušanje i upoznavanje glazbe W. A. Mozart: Menuet iz male noćne gl Izvođenje glazbe i glazbeno pismo KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, abeceda, crtovlje, ključ likovna kultura – 4 e l TOČKAI CRTA - Kompozicija POVRŠINA – Kompozicija, rekompozicija BOJA-Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina KP: kompozicija fotomontaža, rekompozicija, Trokut plakat, grafički dizajn Vrste trokuta s obzirom na stranice Pravokutni trokut Opseg trokuta 6. Ispit znanja Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem sro – 4 Maskenbal Mediji i sredstva ovisnosti, I. (KZO) Rodne uloge u obitelji (KZO) Uređenje učionice Godišnji plan i program za 4. razred, tjelesna i zdravstvena kultura-8 I. Trčanja II. Skakanja III. Bacanja i gađanja Iv. Kolutanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranja VIII: Ritmičke strukture j a č

hrvatski jezik – 20 (o: 5, piv: 14, pr: 1) priroda i društvo –

hrvatski jezik – 20 (o: 5, piv: 14, pr: 1) priroda i društvo – 12 glazbena kultura – 4 (o-3; piv-1; pr-1) (o: 4, piv: 7, pr: 1) KNJIŽEVNOST Književne vrste Određivanje teme u poeziji i prozi Vidni i slušni doživljaj Odnosi među likovima Uvod, zaplet i rasplet u priči Personifikacija Ponavljanje sadržaja mjeseca ožujka Provjeravanje sadržaja mjeseca ožujka RH i susjedne zemlje Samostalna Republika Hrvatska 7. Ispit znanja Nizinski krajevi Republike Hrvatske JEZIK Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ, lj, nj ije/je/e/i JEZIČNO IZRAŽAVANJE Rasprava Sažimanje pripovjednih tekstova Pripovijedanje Samostalno stvaranje priče Izražajno čitanje Pisanje -pismo Lektira MEDIJSKA KULTURA Računalo o Pjevanje: Domovina, Zapetljancija, Do, re, mi Slušanje i upoznavanje glazbe J. Haydn: Koncert za trubu i orkestar Izvođenje glazbe i glazbeno pismo ž KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, abeceda, crtovlje, ključ, ljestvica matematika – 14 (o: 5, piv: 8, pr: 1) likovna kultura – 4 Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem Izvođenje više računskih radnji 7. Ispit znanja Pravokutnik i kvadrat TOČKA I CRTA – Kompozicija ( smještaj u formatu ) TOČKA I CRTA – Crtačka tekstura TOČKA I CRTA - Crte prema značenju BOJA – Kompozicija i nijansa boja Tjelesna i zdravstvena kultura-8 I. Trčanja II. Skakanja III. Bacanje i gađanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranja VIII. Ritmičke strukture IX. Igre Godišnji plan i program za 4. razred, KP: kompozicija, skupljeno – raspršeno gibanje crta, mirovanje crta kompozicija boja, nijanse boja sro – 4 u j a Dan voda Mediji i sredstva ovisnosti, II. (KZO) 2 sata Sukob i rješenje - UNICEF k

hrvatski jezik – 18 (o: 1, piv: 16, pr: 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u

hrvatski jezik – 18 (o: 1, piv: 16, pr: 1) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Uvod, zaplet i rasplet u priči Odnosi među likovima Igrokaz JEZIK Kratice Vrste riječi Ponavljanje sadržaja mjeseca travnja Provjeravanje sadržaja mjeseca travnja JEZIČNO IZRAŽAVANJE Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćega sastavka Lektira MEDIJSKA KULTURA Knjižnica – služenje rječnikom i školskim priroda i društvo – 10 glazbena kultura – 3 (o: 5, piv: 4, pr: 1) (o-2; piv-1; ) Nizinski krajevi RH 8. Ispit znanja Travnjak Šuma More Prirodne posebnosti RH matematika – 15 (o: 5, piv: 8, pr: 2) Opseg pravokutnika i kvadrat 8. Ispit znanja Mjerenje površine Površina pravokutnika i kvadrata 9. Ispit znanja likovna kultura – 3 TOČKA I CRTA – crtačka tekstura POVRŠINA – tekstura, optičko miješanje boja - kompozicija, rekompozicija KP: crtačka tekstura skupljeno – raspršeno, mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja, fotomontaža, rekompozicija Godišnji plan i program za 4. razred, t Pjevanje: Klinček stoji pod oblokom Moja diridika; U livadi pod jasenom Slušanje i upoznavanje glazbe Rimski-Korsakov: Bumbarov let Izvođenje glazbe i glazbeno pismo r KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, abeceda, crtovlje, ključ , ljestvica, solmizacija tjelesna i zdravstvena kultura -7 I. Trčanja II. Skakanja III. Bacanje i gađanja IV. Kolutanja V. Penjanja VI. Višenja i upiranje VIII. Ritmičke i plesne strukture IX. Igre sro - 3 Uskrs Dan planeta Zemlje Proslava rođendana a v a n

hrvatski jezik – 19 (piv: 17, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i

hrvatski jezik – 19 (piv: 17, pr: 2) KNJIŽEVNOST Određivanje teme u poeziji i prozi Dijelovi teksta Izražajno čitanje Vidni i slušni doživljaj Usporedba Odnosi među likovima Književne vrste Odnosi među likovima JEZIK Pisanje – poštivanje pravopisne norme Ponavljanje sadržaja 4. razreda JEZIČNO IZRAŽAVANJE Opisivanje Rasprava Lektira MEDIJSKA KULTURA Medijska kultura – ponavljanje sadržaja Medijska kultura – provjera sadržaja priroda i društvo – 12 glazbena kultura -4 (o: 4, piv: 6, pr: 2) (o-2; piv-1; pr-1) 9. Usmena provjera Brežuljkasti krajevi RH 10. Ispit znanja matematika – 16 (o: 3, piv: 12, pr: 1) Površina pravokutnika i kvadrata Kvadar i kocka Obujam kocke 10. Ispit znanja Ponavljanje gradiva 4. razreda likovna kultura – 4 Pjevanje: Čestitka majčici, Snivaj spavaj Himna zadrugara Slušanje i upoznavanje glazbe L. van Beethoven: Sonata za violinu i klavir R. Schumann: Radostan seljak Izvođenje glazbe i glazbeno pismo v KP: pjesma kao takva, skladba kao takva, doba, abeceda, crtovlje, ključ ljestvica, solmizacija tjelesna i zdravstvena kultura -7 I. Trčanja II. Skakanja III. Bacanja i gađanja IV. Kolutanja VI. Višenja i upiranja IX. Igre VOLUMEN I MASA U PROSTORU -kompozicija oblika -tlocrt BOJA – kontrast i dominacija boja, Razlika između spola i roda oblika, veličina u društvu i školi (KZO) KP: odnosi veličina, kompozicija volumena i Majčin dan masa u prostoru, tlocrt, zid, stup, krov, plakat, Izvanučionička nastava grafički dizajn, kompjutorska grafiak Pripremam se za 5. razred Godišnji plan i program za 4. razred, s sro - 4 i b a n

hrvatski jezik – 9 (piv: 9) KNJIŽEVNOST Ritam u pjesmi Određivanje teme u poeziji

hrvatski jezik – 9 (piv: 9) KNJIŽEVNOST Ritam u pjesmi Određivanje teme u poeziji i prozi Personifikacija JEZIK Ponavljanje sadržaja 4. razreda JEZIČNO IZRAŽAVANJE Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćeg sastavka Pripovjjedanje Ponavljanje sadržaja 2. polugodišta Pjevanje po izboru učenika Godišnji ispit znanja Slušanje i upoznavanje glazbe po izboru učenika Završni sat Rastanak Dan škole i KP: pjesma kao takva, skladba kao takva matematika – 8 (piv: 8) Ponavljanje gradiva 4. razreda tjelesna i zdravstvena kultura – 4 MEDIJSKA KULTURA Dječji film Filmska priča sro - 2 l priroda i društvo – 6 glazbena kultura – 3 (piv-3) (piv: 5, pr: 1) III Finalna provjeravanja II. Skakanja V. Penjanja VII. Vučenja i potiskivanja IX. Igre Završni sat Godišnji plan i program za 4. razred, likovna kultura – 3 p a VOLUMEN I MASA U PROSTORU - oblik i funkcija IZLOŽBA RADOVA KP: industrijski dizajn, ovisnost oblika i funkcija n j