INTERNET A POTAOV SIETE Zkladn pojmy a princpy

  • Slides: 20
Download presentation
INTERNET A POČÍTAČOVÉ SIETE Základné pojmy a princípy

INTERNET A POČÍTAČOVÉ SIETE Základné pojmy a princípy

Obsah n n n n Internet Počítačová sieť Komunikácia v sieti Protokoly Pakety Klasifikácia

Obsah n n n n Internet Počítačová sieť Komunikácia v sieti Protokoly Pakety Klasifikácia počítačových sietí Zariadenia v sieti Poskytovateľ internetového pripojenia

Internet n n n Komunikujeme, hráme sa Surfujeme, hľadáme informácie Počúvame hudbu, Pozeráme filmy.

Internet n n n Komunikujeme, hráme sa Surfujeme, hľadáme informácie Počúvame hudbu, Pozeráme filmy. . . Nič z toho by nebolo možné, keby počítače neboli navzájom prepojené v počítačových sieťach a nevedeli by vzájomne komunikovať.

Počty pripojených počítačov http: //cs. wikipedia. org/wiki/Internet 1969 1972 1984 1987 1993 2000 2003

Počty pripojených počítačov http: //cs. wikipedia. org/wiki/Internet 1969 1972 1984 1987 1993 2000 2003 2005 2009 4 23 1 000 10 000 1, 3 milióna 250 miliónov 600 miliónov 900 miliónov 1, 8 miliárd

Počítačová sieť n Počítačová sieť – vzájomne prepojená skupina zariadení (počítače, tlačiarne, mobily, .

Počítačová sieť n Počítačová sieť – vzájomne prepojená skupina zariadení (počítače, tlačiarne, mobily, . . . ) s cieľom komunikácie a zdieľania zdrojov.

Komunikácia v sieti Aby zariadenia zapojené v počítačovej sieti vedeli medzi sebou komunikovať, bolo

Komunikácia v sieti Aby zariadenia zapojené v počítačovej sieti vedeli medzi sebou komunikovať, bolo potrebné vyriešiť niekoľko problémov: n Ako sa budú zariadenia vzájomne identifikovať? n Podľa akých pravidiel budú komunikovať? n Akým spôsobom si budú posielať dáta?

Identifikácia zariadení v sieti IP adresa 158. 194. 36. 165 – logická adresa počítača

Identifikácia zariadení v sieti IP adresa 158. 194. 36. 165 – logická adresa počítača n - jedinečná adresa počítača v sieti tvoria ju 4 osembitové čísla oddelené bodkami Doménová adresa - www. computermedia. cz textová reprezentácia IP adresy domény oddelené bodkami

IP adresa n n IPv 4 štvorica osembitových čísel v zozsahu 0 -255 oddelných

IP adresa n n IPv 4 štvorica osembitových čísel v zozsahu 0 -255 oddelných bodkou 158. 194. 36. 161 IPv 6 osem dvojíc čísle v rozsahu 0 -255 zapísaných v 16 -kovej sústave, vzájomne oddelených dvojbodkou 0000: 0000: 9 EC 2: 24 A 1

Pravidlá komunikácie protokoly TCP/IP – zabezpečuje fyzický prenos paketov medzi počítačmi Služby internetu využívajú

Pravidlá komunikácie protokoly TCP/IP – zabezpečuje fyzický prenos paketov medzi počítačmi Služby internetu využívajú aplikačné protokoly: n HTTP – na prenos hypertextu n FTP – na prenos súborov n SMTP, POP 3 – na prenos e-mailov n DNS – preklad doménovej adresy na IP adresu a naopak n

Paket Ucelený blok dát, ktorý sa v sieti prenáša a správa sa ako celok

Paket Ucelený blok dát, ktorý sa v sieti prenáša a správa sa ako celok n Hlavička: informácie na prepravu a správne doručenie paketu (adresy. dĺžka paketu, poradové číslo, kontrolný súčet dát n Samotné dáta

Počítačové siete podľa rozlohy PAN – osobná (domáca) n LAN – lokálna počítačová sieť

Počítačové siete podľa rozlohy PAN – osobná (domáca) n LAN – lokálna počítačová sieť n MAN – mestská počítačová sieť n WAN – globálna počítačová sieť n Uzol (node) – prvok siete, ktorý je prepojený s ostatnými prvkami a je schopný s nimi komunikovať.

Počítačové siete podľa architektúry 1. 2. Peer to peer (rovný s rovným) Klient –

Počítačové siete podľa architektúry 1. 2. Peer to peer (rovný s rovným) Klient – Server (dve úrovne) Server - výkonné zariadenie na špeciálne účely (zdieľanie súborov, tlačenie súborov, spravovanie elektronickej pošty) ale aj program, ktorý beží na ľubovoľnom počítači v sieti Klient – využíva služby serveru

Počítačové siete podľa tvaru – topológia siete n n Zbernica (bus) Hviezda (star) Kruh

Počítačové siete podľa tvaru – topológia siete n n Zbernica (bus) Hviezda (star) Kruh (ring) Strom (tree)

Zariadenia v sieti n n n n Modem (modulátor – demodulátor) Opakovač (repeater) Rozbočovač

Zariadenia v sieti n n n n Modem (modulátor – demodulátor) Opakovač (repeater) Rozbočovač (hub) Prepínač (switch) Smerovač (router) Sieťová karta (network adapter card) Anténa

Prenosové média 1. 2. 3. Kov ( káble metalické) Sklo (optické káble) Vzduch (infračervené

Prenosové média 1. 2. 3. Kov ( káble metalické) Sklo (optické káble) Vzduch (infračervené a rádiové vlny)

Poskytovateľ internetového pripojenia Najväčší poskytovatelia na Slovensku: n T-Com www. t-com. sk n Slovanet

Poskytovateľ internetového pripojenia Najväčší poskytovatelia na Slovensku: n T-Com www. t-com. sk n Slovanet www. slovanet. sk n UPC www. upc. sk n EUROWEB www. ew. sk n NEXTRA www. nextra. sk n Orange www. orange. sk n T-Mobile www. t-mobile. sk http: //www. porovnat. sk/maly_slovnik_internetu/

Mapovanie sieťových diskov n n - - máte možnosť vidieť na svojom počítači priečinok

Mapovanie sieťových diskov n n - - máte možnosť vidieť na svojom počítači priečinok iného počítača (tento priečinok musí byť zdieľaný) Pozn: každý počítač musí mať svoje meno musí byť zaradený do tej istej skupiny musí mať jednoznačnú identifikačnú adresu jednotnú komunikačnú reč - protokol

Otázky 1. časť 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Definujte, čo je

Otázky 1. časť 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Definujte, čo je to INTERNET a uveďte, na čo sa využíva. Čo rozumiete pod počítačovou sieťou? Poznáte správcu vašej školskej počítačovej siete? Prečo je dobré mať počítačovú sieť? Aký je rozdiel medzi IP a doménovou adresou? Čo sú to protokoly? Vymenujte protokoly, ktoré často používate. Popíšte, čo je to paket.

Otázky 2. časť 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ako klasifikujeme počítačové siete

Otázky 2. časť 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ako klasifikujeme počítačové siete podľa rozlohy? Popíšte rozdiely medzi počítačovou sieťou peer to peer a klient-server. Vymenujte rozdelenie sietí podľa topológie. Aké zariadenia sa okrem počítačov nachádzajú v sieti? Čo môže byť médiom sprostredkujúcim komunikáciu v počítačovej sieti? Definujte, kto alebo čo je poskytovateľ internetových služieb (ISP) a uveďte príklad. Napíšte, komu patrí Internet a kto ho riadi.

Zdroje Ľ. Šnajder, J. Guniš a kol. : Práca s internetom SPN Bratislava 2008

Zdroje Ľ. Šnajder, J. Guniš a kol. : Práca s internetom SPN Bratislava 2008