Imenice glagoli i pridjevi 4 r O Raji

  • Slides: 61
Download presentation
Imenice, glagoli i pridjevi 4. r. OŠ Rajić

Imenice, glagoli i pridjevi 4. r. OŠ Rajić

Izbaci uljeza. a) b) c) učiti trčati pas

Izbaci uljeza. a) b) c) učiti trčati pas

Koja od navedenih riječi je imenica? a) b) c) mačka trčati spavati

Koja od navedenih riječi je imenica? a) b) c) mačka trčati spavati

Rečenica u budućem vremenu je: a) Išla sam u kino. b) Ići ću u

Rečenica u budućem vremenu je: a) Išla sam u kino. b) Ići ću u školu. c) Bila sam u knjižari.

Vlastita imenica je: a) b) c) pas Petra mačka

Vlastita imenica je: a) b) c) pas Petra mačka

Koja rečenica je pravilno napisana? a) b) c) Ja živim blizu Petrove Gore. Ja

Koja rečenica je pravilno napisana? a) b) c) Ja živim blizu Petrove Gore. Ja živim blizu petrove gore. Ja živim blizu Petrove gore.

Opisni pridjev je: a) b) c) lijep sunčan mamin

Opisni pridjev je: a) b) c) lijep sunčan mamin

U kojoj rečenici se nalazi glagol radnje? a) b) c) Idem trčati. Marko sjedi.

U kojoj rečenici se nalazi glagol radnje? a) b) c) Idem trčati. Marko sjedi. Vani kiši!

Opća imenica je: a) b) c) Martin Leon tele

Opća imenica je: a) b) c) Martin Leon tele

Koja imenica je muškog roda: a) tata b) knjiga c) stolica

Koja imenica je muškog roda: a) tata b) knjiga c) stolica

Koja riječ nije glagol? a) raditi b) kišobran c) plakati

Koja riječ nije glagol? a) raditi b) kišobran c) plakati

Imenice su: a) Sara, Petra, Mateo b) plakati, pisati c) raditi, spavati

Imenice su: a) Sara, Petra, Mateo b) plakati, pisati c) raditi, spavati

Pridjev je: a) b) c) mudar pauk kišobran

Pridjev je: a) b) c) mudar pauk kišobran

Riječ Mateo je : a) b) c) pridjev imenica glagol

Riječ Mateo je : a) b) c) pridjev imenica glagol

Koja je rečenica pravilno napisana? a) b) c) Ovo je trg Hrvatskih branitelja. Ovo

Koja je rečenica pravilno napisana? a) b) c) Ovo je trg Hrvatskih branitelja. Ovo je trg hrvatskih branitelja. Ovo je Trg hrvatskih branitelja.

Koja riječ nije glagol? a) kuća b) maše c) plače

Koja riječ nije glagol? a) kuća b) maše c) plače

Izbaci uljeza: a) poštar b) Marko c) kutija

Izbaci uljeza: a) poštar b) Marko c) kutija

Koja je rečenica pravilno napisana? a) b) c) Marko živi u Ulici kralja Tomislava.

Koja je rečenica pravilno napisana? a) b) c) Marko živi u Ulici kralja Tomislava. marko Živi u Ulici kralja Tomislava Marko živi u ulici Kralja tomislava.

Imenica ženskog roda je: a) b) c) jesen drvo jezero

Imenica ženskog roda je: a) b) c) jesen drvo jezero

Koja imenica je muškog roda: a) b) c) konj djeca varivo

Koja imenica je muškog roda: a) b) c) konj djeca varivo

Što je kutija? a) vlastita imenica b) opća imenica c) pridjev

Što je kutija? a) vlastita imenica b) opća imenica c) pridjev

Izbaci uljeza: a) b) c) pada Mateo stoji

Izbaci uljeza: a) b) c) pada Mateo stoji

Izbaci uljeza : a) Ivan b) monitor c) Petra

Izbaci uljeza : a) Ivan b) monitor c) Petra

Koja rečenica je pravilno napisana: a) Ja živim u zagrebu. b) ja živim u

Koja rečenica je pravilno napisana: a) Ja živim u zagrebu. b) ja živim u Zagrebu. c) Ja živim u Zagrebu.

Imenica je: a) trčati b) tele c) spavati

Imenica je: a) trčati b) tele c) spavati

Vlastita imenica je: a) Martin b) stolica c) mačka

Vlastita imenica je: a) Martin b) stolica c) mačka

Koja riječ stoji uz imenice srednjeg roda: a) OVO b) OVAJ c) OVE

Koja riječ stoji uz imenice srednjeg roda: a) OVO b) OVAJ c) OVE

Imenica je : a) stol b) hodati c) zeleni

Imenica je : a) stol b) hodati c) zeleni

Pridjev je: a) b) c) zeleni jesen stol

Pridjev je: a) b) c) zeleni jesen stol

Riječ kruška je : a) glagol b) pridjev c) imenica

Riječ kruška je : a) glagol b) pridjev c) imenica

Što je imenica? a) b) c) lijep kuća raditi

Što je imenica? a) b) c) lijep kuća raditi

Što je glagol? a) b) c) plakati radio ružan

Što je glagol? a) b) c) plakati radio ružan

Koja riječ je pridjev? a) b) c) auto dobar raditi

Koja riječ je pridjev? a) b) c) auto dobar raditi

Riječ automobil je: a) b) c) imenica glagol pridjev

Riječ automobil je: a) b) c) imenica glagol pridjev

Što je zločest? a) b) c) glagol imenica pridjev

Što je zločest? a) b) c) glagol imenica pridjev

Imenica ženskog roda je: a) b) c) auto olovka janje

Imenica ženskog roda je: a) b) c) auto olovka janje

Imenica muškog roda je: a) b) c) bicikl pernica jaje

Imenica muškog roda je: a) b) c) bicikl pernica jaje

Koja imenica je u množini? a) b) c) konji konjevi

Koja imenica je u množini? a) b) c) konji konjevi

Koja je imenica u jednini? a) b) c) auto auti autoi

Koja je imenica u jednini? a) b) c) auto auti autoi

Koje ime je pravilno napisano? a) b) c) marko Mark. O

Koje ime je pravilno napisano? a) b) c) marko Mark. O

Imenica je: a) b) c) spavati kuhati kuća

Imenica je: a) b) c) spavati kuhati kuća

Vlastita imenica je: a) b) c) igralište Martin kuća

Vlastita imenica je: a) b) c) igralište Martin kuća

Gradivni pridjev je: a) stakleni b) bakin c) plavi

Gradivni pridjev je: a) stakleni b) bakin c) plavi

Vlastite imenice se pišu: a) b) c) velikim početnim slovom malim početnim slovom bilo

Vlastite imenice se pišu: a) b) c) velikim početnim slovom malim početnim slovom bilo kakvim

Glagol je : a) pjevati b) pjevanje c) pjevač

Glagol je : a) pjevati b) pjevanje c) pjevač

Pravilno napisana rečenica je : a) b) c) Marko ide u školu. marko ide

Pravilno napisana rečenica je : a) b) c) Marko ide u školu. marko ide u školu. Marko ide u Školu.

Koje ime nije pravilno napisano a) b) c) martin Maja Leon

Koje ime nije pravilno napisano a) b) c) martin Maja Leon

Muškog roda je imenica: a) b) c) dječak djevojčica povrće

Muškog roda je imenica: a) b) c) dječak djevojčica povrće

Izbaci uljeza: a) b) c) kiša snijeg kuća

Izbaci uljeza: a) b) c) kiša snijeg kuća

Imenica je: a) b) c) trčati zelen knjiga

Imenica je: a) b) c) trčati zelen knjiga

Tko je napisao knjigu Vlak u snijegu? a) b) c) Ivana Brlić-Mažuranić Mato Lovrak

Tko je napisao knjigu Vlak u snijegu? a) b) c) Ivana Brlić-Mažuranić Mato Lovrak Anto Gardaš

Pridjev je: a) b) c) mačka lijep stolica

Pridjev je: a) b) c) mačka lijep stolica

Rasprava je: a) b) c) svađa raspravljanje tuča

Rasprava je: a) b) c) svađa raspravljanje tuča

Računalo služi za? a) b) učenje i igranje trganje

Računalo služi za? a) b) učenje i igranje trganje

Koja riječ stoji ispred imenica muškog roda? a) b) c) ova ovo ovaj

Koja riječ stoji ispred imenica muškog roda? a) b) c) ova ovo ovaj

Imenica ženskog roda je: a) b) c) Sara jezero mačak

Imenica ženskog roda je: a) b) c) Sara jezero mačak

Imenica srednjeg roda je: a) staklo b) konji c) knjige

Imenica srednjeg roda je: a) staklo b) konji c) knjige

Vlastita imenica je: a) b) c) Petra knjiga stolac

Vlastita imenica je: a) b) c) Petra knjiga stolac

Opća imenica je: a) b) c) Eva Iva lopta

Opća imenica je: a) b) c) Eva Iva lopta

Koja riječ je pridjev: a) b) c) Martin kuća zelen

Koja riječ je pridjev: a) b) c) Martin kuća zelen

Imenice su: a) b) c) jabuka, košara, ormar… zelen, mamin, drven… kopa, sije, vadi…

Imenice su: a) b) c) jabuka, košara, ormar… zelen, mamin, drven… kopa, sije, vadi…