Glagolski pridjev radni Promotri istaknute rijei u sljedeim

  • Slides: 22
Download presentation

Glagolski pridjev radni Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Zaspao je naglo. Majka je

Glagolski pridjev radni Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Zaspao je naglo. Majka je gledala zaspala dječaka. Glagolski oblik kojim se izriče da subjekt Što je zajedničko glagolskomu obliku zaspao i vrši. Tko radnju zove se glagolski pridjev radni. Vrši li subjekt Možeš Odredi radnju je vršitelj li pridjevu Što ili sklanjati padež netko radnje zaključuješ? Zašto? pridjevu drugi oblik u prvoj vrši zaspao i imenici. rečenici? radnju je? na subjektu? zaspala?

Tvorba glagolskoga pridjeva radnog Promotri glagolski pridjev radni u prethodnoj rečenici. Zaspao je naglo.

Tvorba glagolskoga pridjeva radnog Promotri glagolski pridjev radni u prethodnoj rečenici. Zaspao je naglo. m. r. ž. r. s. r. zaspao zaspala zaspalo zaspali zaspale zaspala Od koje Može je vrste li mijenjati riječi nastala rod i broj? riječ zaspao?

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Usporedi nastavak za muški rod s nastavcima za

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Usporedi nastavak za muški rod s nastavcima za ženski i srednji rod u glagolskomu pridjevu radnom. m. r. ž. r. zaspao zaspala s. r. zaspalo zaspal ( l > o – vokalizacija) > zaspao Glas l na kraju riječi prelazi u o. Takva se glasovna promjena zove vokalizacija. Što uočavaš?

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Promotri. htjeo > htio U muškome rodu jednine

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Promotri. htjeo > htio U muškome rodu jednine je ispred o prelazi u i. Što uočavaš?

Glagolski pridjev trpni Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Malduh je izmučen. Izmučeni je

Glagolski pridjev trpni Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Malduh je izmučen. Izmučeni je Malduh zaspao. Glagolski oblik kojim se izriče da subjekt Što zajedničko glagolskomu obliku izmučen i trpi radnju zove seuglagolski pridjev Vrši lijesubjekt radnju prvoj rečenici ili trpni. je trpi? pridjevu izmučeni?

Tvorba glagolskoga pridjeva trpnog Glagolski pridjev trpni tvori se četirima nastavcima: -n, -en, -jen,

Tvorba glagolskoga pridjeva trpnog Glagolski pridjev trpni tvori se četirima nastavcima: -n, -en, -jen, -t. bacati > bacan, bacana, bacano; bacani, bacane, bacana dovesti > doveden, dovedena, dovedeno; dovedeni, dovedene, dovedena > zbijen, zbijena, zbijeno; zbijeni, zbijene, zbijena zbiti skinuti > skinut, skinuta, skinuto; skinuti, skinute, skinuta Kakvi su po predmetu radnje glagoli od kojih su tvoreni gl. pridjevi trpni?

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Promotri. voziti > vožen - voz jen (z

DOBRO JE ZNATI – glasovne promjene Promotri. voziti > vožen - voz jen (z j ž) > vožen – jotacija Promotri istaknute glagolske pridjeve u sljedećim rečenicama. Malduh je milovao zlatnik. Zlatnik je milovan. U kojoj rečenici radnju, apridjevu? u kojoj trpi radnju? Otkudsubjekt glas ž uvrši glagolskome

Glagolska imenica Promotri tablicu i zaključi kako nastaje glagolska imenica. bacati bacan + je

Glagolska imenica Promotri tablicu i zaključi kako nastaje glagolska imenica. bacati bacan + je bacanje odgonetavati odgonetavan + je odgonetavanje ganuti ganut + je ganuće Glagolske imenice imenuju Zašto uglagolske nazivu imaradnje. riječ glagolska?

Glagolski pridjevi Kada se na infinitivnu osnovu koja završava na -je, doda nastavak za

Glagolski pridjevi Kada se na infinitivnu osnovu koja završava na -je, doda nastavak za glagolski pridjev radni u m. r. -o, je se zamjenjuje sa i. je > i ispred o htjeti živjeti vidjeti htio živio vidio htjeo živjeo vidjeo

Glagolski pridjevi donesen rastresen dovezen kratice gl. prid. r. – glagolski pridjev radni gl.

Glagolski pridjevi donesen rastresen dovezen kratice gl. prid. r. – glagolski pridjev radni gl. prid. t. – glagolski pridjev trpni donešen rastrešen dovežen

Što su glagolski pridjevi? Glagolski pridjevi su pridjevi nastali od glagola. Što izriče glagolski

Što su glagolski pridjevi? Glagolski pridjevi su pridjevi nastali od glagola. Što izriče glagolski pridjev radni? Glagolski pridjev radni izriče da subjekt vrši radnju.

Kako se tvori glagolski pridjev radni? Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove

Kako se tvori glagolski pridjev radni? Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i nastavaka: -o, -la, -lo; -li, -le, -la. Što izriče glagolski pridjev trpni? Glagolski pridjev trpni izriče da subjekt trpi radnju.

Kako se tvori glagolski pridjev trpni? Glagolski pridjev trpni tvori se četirima nastavcima: -n,

Kako se tvori glagolski pridjev trpni? Glagolski pridjev trpni tvori se četirima nastavcima: -n, -en, -jen, -t. Što su glagolske imenice i kako se tvore? Glagolske imenice imenuju glagolsku radnju. Tvore se dodavanjem nastavka -je glagolskomu pridjevu trpnom.

Od sljedećih glagola načini glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni i glagolsku imenicu. glagolski

Od sljedećih glagola načini glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni i glagolsku imenicu. glagolski pridjev radni (ž. r. jd. ) glagolski pridjev trpni (m. r. mn. ) glagolska imenica svanuti svanula svanuti svanuće ganuti ganula ganuti ganuće potonuti potonula potonuti potonuće klonula klonuti klonuće klonuti

Preoblikuj u infinitiv sljedeće glagolske imenice. debljanje debljati letenje letjeti pletenje plesti struganje strugati

Preoblikuj u infinitiv sljedeće glagolske imenice. debljanje debljati letenje letjeti pletenje plesti struganje strugati cijeđenje cijediti