PRIDJEVI ije je to PonovimoKakvo je to plava

  • Slides: 11
Download presentation
PRIDJEVI Čije je što?

PRIDJEVI Čije je što?

Ponovimo-Kakvo je što? plava šarena velika lijepa ispuhana nova mala

Ponovimo-Kakvo je što? plava šarena velika lijepa ispuhana nova mala

Čije je što? đačka Stipina Jankova nogometna bratova susjedova Ivanova košarkaška sestrina Markova

Čije je što? đačka Stipina Jankova nogometna bratova susjedova Ivanova košarkaška sestrina Markova

Kojim riječima smo označili čije je što? Označili smo PRIDJEVIMA. l l l l

Kojim riječima smo označili čije je što? Označili smo PRIDJEVIMA. l l l l l đačka Jankova bratova Ivanova sestrina Stipina susjedova nogometna košarkaška Markova l l Pridjevi su riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje ČIJI JE TKO ili ČIJE JE ŠTO? Pridjevi izvedeni iz vlastite imenice pišemo velikim početnim slovom.

Pridjevi ČIJI JE TKO / ŠTO? pas bratov Anin Ivanov prijateljev auto tatin mamin

Pridjevi ČIJI JE TKO / ŠTO? pas bratov Anin Ivanov prijateljev auto tatin mamin Josipov učiteljev Pridjevi su riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje ČIJI JE TKO ili ČIJE JE ŠTO? Pridjeve izvedene iz vlastite imenice pišu se velikim početnim slovom.

Ponovimo. U zadatcima koji slijede klikni na slovo uz koje misliš da je točan

Ponovimo. U zadatcima koji slijede klikni na slovo uz koje misliš da je točan odgovor. Točan odgovor označit će , a netočan .

Pronađi pridjeve. (2 su točna odgovora) a) prijatelj b) od prijatelja c) prijateljev d)

Pronađi pridjeve. (2 su točna odgovora) a) prijatelj b) od prijatelja c) prijateljev d) prijateljski

Pronađi rečenice koje u sebi imaju pridjev. (3 su točna odgovora) a) Jurini flomasteri

Pronađi rečenice koje u sebi imaju pridjev. (3 su točna odgovora) a) Jurini flomasteri su novi. b) Na livadi raste cvijeće. c) Jasnin tata lovi ribu. d) Nad gradom su tmurni oblaci.

Pronađi rečenice koje u sebi imaju pridjev. (3 su točna odgovora) a) Ovo je

Pronađi rečenice koje u sebi imaju pridjev. (3 su točna odgovora) a) Ovo je Ivanina haljina. b) Na snijegu je trag zečje šape. c) Taj kaput je od Marka. d) Slon ima ogromne uši.

Vježbe l pridjev – imenica Josipov- Josip sunčana - _______ zadarska - _______ betonski

Vježbe l pridjev – imenica Josipov- Josip sunčana - _______ zadarska - _______ betonski - _______ gradska - _______ brodski - _______ l Imenica – pridjev ptica – ptičje vuna - _______ Sonja - _______ kokoš - _______ baka - _______ ruka - _______

Vježbe l pridjev – Josipov sunčana zadarska betonski gradska brodski - imenica Josip sunce

Vježbe l pridjev – Josipov sunčana zadarska betonski gradska brodski - imenica Josip sunce Zadar beton grad brod l Imenica ptica vuna Sonja kokoš baka ruka – – - pridjev ptičje vunena Sonjina kokošje bakino ručna