Izgovor i pisanje rijei s ije je Promotri

  • Slides: 21
Download presentation

Izgovor i pisanje riječi s ije, je Promotri riječi napisane s ije i je.

Izgovor i pisanje riječi s ije, je Promotri riječi napisane s ije i je. zvijezdama promijeni lijepo medvjeda svjetla najljepše Što zaključuješ? Naglas pročitaj riječi napisane s ije. Kako Naglas se pročitajslog riječi je uutim s je. Kako se izgovara slog ijenapisane timriječima?

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – stupnjevanje Promotri istaknute riječi u sljedećim

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – stupnjevanje Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. pozitiv komparativ superlativ Kuća je lijepa. Majina je kuća ljepša. Moja je kuća najljepša. Stupnjevanje ili komparacija uspoređivanje je U komparativu i bića, superlativu pridjeva ije dvaju, triju i više stvari ili pojava po Kako Što Koliko se Koje se naziva Jesu svojstvo smo lipromjena ih ssve ije puta izriču kuće u komparativu usporedili/stupnjevali? pridjeva jednako istaknuti lijepe? porečenicama? ipridjevi? superlativu? stupnjevima? Što sudogađa po vrsti istaknute riječi u se zamjenjuje je. zajedničkoj osobini ilis obilježju.

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – stupnjevanje Napiši komparativ i superlativ pridjeva:

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – stupnjevanje Napiši komparativ i superlativ pridjeva: komparativ superlativ – blijed bljeđi najbljeđi – smiješan smješniji najsmješniji – vrijedan vrjedniji najvrjedniji

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – umanjenice Napiši umanjenice imenica: umanjenice –

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – umanjenice Napiši umanjenice imenica: umanjenice – zvijezda zvjezdica – cvijet cvjetić – rijeka rječica U tvorbi nekih umanjenica ije Što se događa s ije u tvorbi umanjenica? se zamjenjuje s je.

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – uvećanice Promotri imenice. rijeka – rječina

Izgovor i pisanje riječi s ije, je – uvećanice Promotri imenice. rijeka – rječina tijelo – tjelesina brijeg – brežina U tvorbi nekih uvećanica ije uvećanice se zamjenjuje simenica. je i uvećanica? e. Što se Izreci događa s ije u tvorbi

DOBRO JE ZNATI – načinski prilozi Promotri sljedeće rečenice. Je li tamo lijepo? Kod

DOBRO JE ZNATI – načinski prilozi Promotri sljedeće rečenice. Je li tamo lijepo? Kod kuće je najljepše, najljepše. U stupnjevanju načinskih priloga ije Kako se zovu. Naglas riječi koje odgovaraju Što se događa snepromjenjive ije u stupnjevanju načinskih priloga? Na koje pitanje odgovaraju pročitaj riječi rečenice. lijepo i najljepše? se zamjenjuje s je. na pitanje Kako?

DOBRO JE ZNATI Prouči različite oblike sljedećih riječi. vjetar, vjetrovit, vjetrić vjera, vjernik, vjerna,

DOBRO JE ZNATI Prouči različite oblike sljedećih riječi. vjetar, vjetrovit, vjetrić vjera, vjernik, vjerna, vjernost medvjed, medvjedica, medvjedić Kada riječ u sebi ima je, ono se javlja Što oblicima zaključuješ? u svim te riječi.

Izgovor i pisanje riječi s ije i je Možemo govoriti i pisati: i brijeg

Izgovor i pisanje riječi s ije i je Možemo govoriti i pisati: i brijeg cvijet breščić brežina cvjetić brežić cvijetak

Kako se izgovara slog u riječi s ije? Slog u riječi u kojoj je

Kako se izgovara slog u riječi s ije? Slog u riječi u kojoj je izgovara se dulje. Kako se izgovara slog u riječi s je? Slog u riječi u kojoj je je izgovara se kratko. Gdje se ije zamjenjuje s je? Ije se zamjenjuje s je u tvorbi komparativa, superlativa, nekih umanjenica i uvećanica.

Upiši na crtu ije/je! ije zdo, ml ____ ije ko, v ____ ije st,

Upiši na crtu ije/je! ije zdo, ml ____ ije ko, v ____ ije st, l ____ ije p, s ___ ije čanj, d ___ ije te, gn ____ ije vati, d ___ je lo, m ___ je sto, vid ___ je ti, s ___ je ći, d ___ je čak, l ____ je vojčica, čov ___ je k d ___

Napiši komparative i superlative pridjeva: lijep, smiješan, vrijedan. ljepši smješniji vrjedniji komparativ: _______, ____________

Napiši komparative i superlative pridjeva: lijep, smiješan, vrijedan. ljepši smješniji vrjedniji komparativ: _______, ____________ najljepši najsmješniji _______ najvrjedniji superlativ: _______,

Upiši ije/je i dobit ćeš mudre izreke o kojima razgovaraj sa svojim prijateljima. je

Upiši ije/je i dobit ćeš mudre izreke o kojima razgovaraj sa svojim prijateljima. je ća ne čini čovjeka! Od ____ ije čiti, nego l ____ ije čiti! Bolje spr ____ ije sna, ni kuća nije t ____ ije sna! Gdje čeljad nije b ___ ije pa r ___ ije č sva vrata otvara! L ___

Dopuni zadane rečenice. cjedilo Posuda za cijeđenje je ______. cvjećarica Žena koja prodaje cvijeće

Dopuni zadane rečenice. cjedilo Posuda za cijeđenje je ______. cvjećarica Žena koja prodaje cvijeće je ______. bjegunac Muškarac koji bježi je _____. mljekar Muškarac koji prodaje mlijeko je _____.

Napiši tražene riječi na praznu crtu. Pazi na pisanje riječi s ije/je! zvijezda (uvećanica)

Napiši tražene riječi na praznu crtu. Pazi na pisanje riječi s ije/je! zvijezda (uvećanica) zvjezdurina ___________ lijep (imenica) ljepota ___________ tijelo (umanjenica) tjelešce ___________ lijek (pridjev) ljekovit ___________ mlijeko (pridjev) mliječni ___________ lijen (glagol) ljenčariti ___________