Pridjevi stupnjevanjekomparacija Promotri crtee sladak kola slai kola

  • Slides: 25
Download presentation

Pridjevi – stupnjevanje/komparacija Promotri crteže. sladak kolač slađi kolač najslađi kolač Stupnjevanje ili komparacija

Pridjevi – stupnjevanje/komparacija Promotri crteže. sladak kolač slađi kolač najslađi kolač Stupnjevanje ili komparacija uspoređivanje je dvaju, triju isvakom više stvari iliriječi? pojava po Što se Koje izražava Jesu Što Koliko svojstvo su li po svi smo vrsti kolači izriču ihbića, puta istaknute sljedećom jednako istaknuti usporedili? slatki? pridjevi? usporedbom? zajedničkoj osobini ili obilježju.

Pridjevi – stupnjevi Promotri stupnjeve pridjeva.

Pridjevi – stupnjevi Promotri stupnjeve pridjeva.

Stupnjevanje pridjeva – tvorba komparativa Promotri kako nastaje komparativ pridjeva. iji pametan iji smeđ

Stupnjevanje pridjeva – tvorba komparativa Promotri kako nastaje komparativ pridjeva. iji pametan iji smeđ iji duhovit iji

DOBRO JE ZNATI – nastavak -ji Neki pridjevi komparativ tvore nastavkom -ji. ji jak

DOBRO JE ZNATI – nastavak -ji Neki pridjevi komparativ tvore nastavkom -ji. ji jak ji (jakji)* (k + j = č) Glas j stopio se sa suglasnikom ispred sebe u Otkud glas u komparativu pridjeva? novi čsuglasnik (jotacija).

DOBRO JE ZNATI – nastavak -ši Nastavak -ši u komparativu imaju samo tri pridjeva.

DOBRO JE ZNATI – nastavak -ši Nastavak -ši u komparativu imaju samo tri pridjeva. ši lijep ši lak ši mek ši

DOBRO JE ZNATI Četiri pridjeva tvore komparativ s promijenjenom osnovom. dobar – bolji malen

DOBRO JE ZNATI Četiri pridjeva tvore komparativ s promijenjenom osnovom. dobar – bolji malen – manji zao – gori velik – veći Nastavak -i u komparativu imaju tri pridjeva. riđ – riđi vruć – vrući krnj – krnji

Stupnjevanje pridjeva – tvorba superlativa Promotri kako tvorimo superlativ pridjeva. naj pametniji naj smeđiji

Stupnjevanje pridjeva – tvorba superlativa Promotri kako tvorimo superlativ pridjeva. naj pametniji naj smeđiji naj duhovitiji

Stupnjevanje pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

DOBRO JE ZNATI – sklonidba komparativa i superlativa Promotri pridjeve u sljedećoj rečenici. Gledali

DOBRO JE ZNATI – sklonidba komparativa i superlativa Promotri pridjeve u sljedećoj rečenici. Gledali smo zanimljivijeg i najvragolastijeg igrača. Odredi rod, se broj riječi i zaključuješ? padež u rečenici zaokruženoj pridijevaju? imenici. U kojemu UKojoj kojem Što su jesu po Što stupnju broju vrsti zaokružena i ipadežu istaknuti pridjevi? riječ? pridjevi? Pridjevi u rodu, komparativu superlativu sklanjaju se kao određeni pridjevi (pridjevna sklonidba).

DOBRO JE ZNATI – razlikovanje priloga i pridjeva Promotri u čemu se razlikuju istaknute

DOBRO JE ZNATI – razlikovanje priloga i pridjeva Promotri u čemu se razlikuju istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Micka je najbolja baka. Ja najbolje radim kolač. Prilozi se prilažu glagolima, Kojoj je vrsti riječi dodana riječ najbolje Što zaključuješ? Ima li podebljana riječ u rečenicama isti oblik? Kojoj jeŠto vrsti izriče riječiriječ najbolje najbolja riječ u najbolja u drugoj prvoj rečenici? u prvoj rečenici? adodana pridjevi imenicama. u drugoj rečenici?

Stupnjevanje pridjeva Skup ije u komparativu i superlativu krati se u je. bijel lijep

Stupnjevanje pridjeva Skup ije u komparativu i superlativu krati se u je. bijel lijep rijedak bjelji ljepši rjeđi najbjelji najljepši najrjeđi

Stupnjevanje pridjeva U superlativu pridjeva koji počinju sa j pojavljuje se dvostruko j. jednostavniji

Stupnjevanje pridjeva U superlativu pridjeva koji počinju sa j pojavljuje se dvostruko j. jednostavniji najjednostavniji južni najjužniji jasniji najjasniji

Što je stupnjevanje ili komparacija? Stupnjevanje ili komparacija uspoređivanje je dvaju, triju i više

Što je stupnjevanje ili komparacija? Stupnjevanje ili komparacija uspoređivanje je dvaju, triju i više bića, stvari ili pojava po zajedničkoj osobini ili obilježju. Koliko ima stupnjeva? U stupnjevanju razlikujemo tri stupnja.

Kako se tvori komparativ pridjeva? Komparativ se najčešće tvori dodavanjem nastavka -iji pozitivu pridjeva.

Kako se tvori komparativ pridjeva? Komparativ se najčešće tvori dodavanjem nastavka -iji pozitivu pridjeva. iji

Kako se tvori superlativ pridjeva? Superlativ se tvori dodavanjem predmetka najkomparativu pridjeva. naj

Kako se tvori superlativ pridjeva? Superlativ se tvori dodavanjem predmetka najkomparativu pridjeva. naj

Kako se sklanjaju pridjevu u komparativu i superlativu? Pridjevi u komparativu i superlativu sklanjaju

Kako se sklanjaju pridjevu u komparativu i superlativu? Pridjevi u komparativu i superlativu sklanjaju se kao određeni pridjevi. Koji pridjevi tvore komparativ s promijenjenom osnovom? dobar - bolji malen - manji zao - gori velik - veći

Napiši pridjeve prema imenicama. mladost mlad _____ repat ______ lijek ljekovit _____ blatan blato

Napiši pridjeve prema imenicama. mladost mlad _____ repat ______ lijek ljekovit _____ blatan blato ______ tvrdoća tvrd _____ crv bijedan _____ snježan/snjegovit snijeg ______ daljina dalek _____ kiša glavat _____ stjenovit stijena _____ crvljiv ______ kišovit ______

Napiši komparative i superlative pridjeva. pozitiv lijep zreo sladak trijezan rijedak visok debeo žut

Napiši komparative i superlative pridjeva. pozitiv lijep zreo sladak trijezan rijedak visok debeo žut komparativ superlativ ljepši najljepši zreliji slađi trjezniji najzreliji najslađi rjeđi viši deblji najrjeđi najviši najdeblji žući najtrjezniji