SEMINAR ZA PLAE ZA PILOT PROGRAM PLAVA ZASTAVICA

  • Slides: 9
Download presentation
SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” Blue Flag Program ECOM – Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori nacionalni operater programa Saša Karajović, nacionalni koordinator

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) • • Plava zastavica je ekskluzivno ekoobilježje koje se dodjeljuje plažama i marinama. Program “Plava zastavica” vodi nezavisna neprofitna organizacija “The Foundation for Environmental Education - FEE” (Fondacija za ekološku edukaciju). Plava zastavica je simbol visokih standarda zaštite životne sredine kao i kvalitetnih sanitarnih i bezbjednosnih uslova na plažama i marinama. Sastavni dio programa je ekološko obrazovanje kao i informisanje javnosti, vlasti i turističkih aktera o zaštiti životne sredine. Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) • • • Ideja o Plavoj zastavici je rodjena 1986. godine u Francuskoj nekoliko obalnih opština dobilo ovaj simbol zahvaljujući rezultatima u tretmanu otpadnih voda i kvalitetu vode za kupanje. 1987. - Evropska godina životne sredine, kada je Fondacija za ekološku edukaciju u Evropi (FEEE) prezentovala koncept ove kampanje, koju je Evropska komisija prihvatila kao jednu od aktivnosti na polju zaštite životne sredine u Evropskoj Uniji. U odnosu na francuski, usvojeni koncept je proširen i tretmanom otpada te planiranjem i zaštitom obalnih područja. U više navrata ti kriterijumi su se mijenjali i dopunjavali. Djelimično promjenjeni kriterijumi za plaže od 2010. godine Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) • • Oznaku » Plava zastavica « dodjeljuje medjunarodni žiri, a na predlog nacionalne komisije. Medjunarodni žiri se sastoji od predstavnika Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), Evropske Unije (EU), Svjetske turističke organizacije (WTO), Programa za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (UNEP) i Evropske organizacije za zaštitu obala (EUCC). Plava zastavica se dodjeljuje za jednu sezonu. Ukoliko se tokom sezone promjene uslovi na plaži ili marini, Plava zastavica može biti povučena privremeno ili do kraja sezone. Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) • • • Dodjeljivanje Plave zastavice zasniva se na ispunjavanju kriterijuma iz četiri oblasti: - ekološko obrazovanje i informisanost - kvalitet vode za kupanje - ekološki menadžment - bezbjednost i usluge Za plaže je potrebno ispoštovati 32 kriterijuma, od kojih se 1 ne primjenjuje u Evropi; 28 moraju biti u potpunosti (imperativno) ispunjeni, dok se 4 kriterijuma preporučuju da budu ispunjeni kako bi plaža ušla u proces dobijanja » Plave zastavice «. Kod marina je broj kriterijuma manji – ukupno 22, od čega 18 imperativnih i 4 preporučujuća. Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) O FEE • Program “Plava zastavica” vodi nezavisna neprofitna organizacija “The Foundation for Environmental Education FEE” (Fondacija za ekološku edukaciju) sa trenutnim sjedištem u Danskoj • Pored “Plave zastavice” FEE sprovodi još četiri programa: - “Eko škole” - “Mladi eko-reporteri” - “Učimo o šumama” - “Zeleni ključ” Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) O ECOM-u • Nevladina organizacija “Udruženje za ekološki • • • konsalting - ECOM” je samostalno i dobrovoljno udruženje koje okuplja stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine radi ostvarivanja programskih ciljeva. Sjedište organizacije je u Podgorici, a područje djelovanja prostor cijele Crne Gore. Realizacija projekta “Plava zastavica u Crnoj Gori” je u skladu sa opredjeljenjem ECOM-a da sprovede principe primjenjene zaštite životne sredine kroz podizanje svijesti pojedinca o ekološkim problemima. Za potrebe sprovodjenja Plave zastavice i lakše realizacije ostalih programa na Primorju ECOM je otvorio kancelariju u Kotoru. e-mail: montecep@t-com. me Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) http: //www. blueflag. org www. plava-zastavica. co. me Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - nacionalni operater kampanje

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12.

SEMINAR ZA PLAŽE ZA PILOT PROGRAM “PLAVA ZASTAVICA” u 2010. (Hotel “Splendid”, Bečići, 12. 04. 2010. ) ROKOVI • • nakon ovog seminara kandidati za pilot fazu imaju vrijeme da do 05. maja popune upitnike i pripreme svoje predloge kako bi oni vodili kampanju nacionalna komisija (žiri) formulare i predložiti plaže za pilot fazu Plave zastavice u 2010. godini svečani početak sprovodjenja pilot faze je 05. jun - Svjetski dan zaštite životne sredine plaže u pilot programu dobijaju pravo da istaknu sertifikat kandidata za Plavu zastavicu na posebno pripremljenim informativnim tablama Sve informacije i dodatna obavještenja: ECOM Saša Karajović, nacionalni koordinator 069 050 544, e-mail: sasha. karajovic@gmail. com JP Morsko dobro Služba za održivi razvoj 086 452 709, e-mail: jpmdcg@t-com. me