Znaenje pokaznih zamjenica Promotri istaknute rijei u sljedeim

  • Slides: 21
Download presentation

Značenje pokaznih zamjenica Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ova me Lana sve više

Značenje pokaznih zamjenica Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ova me Lana sve više primjećuje. Ta me Lana sve više primjećuje. Ona me Lana sve više primjećuje. Pokazne zamjenice označuju uz koju se osobu izriču Nase koju istaknute riječ upućuju, riječi upokazuju? rečenicama? U bliziniŠto kojih govornih Što zaključuješ? osoba nalazi djevojčica Lana? nešto ili netko nalazi. Što označuju Promotri pokazne crtež. zamjenice?

Sklonidba pokaznih zamjenica Promotri istaknutu pokaznu zamjenicu u sljedećoj rečenici. Sjeo sam za onaj

Sklonidba pokaznih zamjenica Promotri istaknutu pokaznu zamjenicu u sljedećoj rečenici. Sjeo sam za onaj stol gdje je već sjedio Grga. Pokazne se zamjenice slažu s imenicom uz Odredi rod, broj i padežu označenoj imenici, a potom rod, broj rodu, broju i padežu. Na koju riječstoje upućuje, Što zaključuješ? pokazuje je po vrsti? istaknuta zamjenica? i padež pokaznoj zamjenici.

Sklonidba pokaznih zamjenica Promotri sklonidbu pokaznih zamjenica u jednini i množini. Koja se vrsta

Sklonidba pokaznih zamjenica Promotri sklonidbu pokaznih zamjenica u jednini i množini. Koja se vrsta Obrati riječipozornost sklanja kao napokazne vokativ. zamjenice?

Pitanja uz pokazne zamjenice Promotri pokazne zamjenice u sljedećim rečenicama. Taj Grga je veliki

Pitanja uz pokazne zamjenice Promotri pokazne zamjenice u sljedećim rečenicama. Taj Grga je veliki žderonja. Ovolikog žderonju dugo nisam vidio. Imao je ovakve klempave uši. Pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja: Koji? , Kakav? , Kolik? . pokazne zamjenice? Na koja pitanja odgovaraju istaknute

Pokazne zamjenice i pitanja Promotri pokazne zamjenice.

Pokazne zamjenice i pitanja Promotri pokazne zamjenice.

DOBRO JE ZNATI Neke pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja Kakav? , Kolik?

DOBRO JE ZNATI Neke pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja Kakav? , Kolik?

DOBRO JE ZNATI – razlikuj priloge i pokazne zamjenice Promotri istaknute riječi u sljedećoj

DOBRO JE ZNATI – razlikuj priloge i pokazne zamjenice Promotri istaknute riječi u sljedećoj rečenici. Tu točku stavi tu. Što Na koju zaključuješ? se riječ odnose Što su istaknute po vrsti zaokružene riječi u rečenici? riječi? U kojemu su rodu, broju i padežu pokazna zamjenica i imenica Što su pouz vrsti kojuistaknute stoji? riječi?

MALE JEZIČNE TAJNE Promotri istaknute riječi u sljedećoj rečenici. Ona je lijepa. Ona je

MALE JEZIČNE TAJNE Promotri istaknute riječi u sljedećoj rečenici. Ona je lijepa. Ona je djevojčica lijepa. Pokazna se zamjenica nalazi uz imenicu, U kojoj rečenici istaknutanajčešće riječ (ona) zamjenjuje imenicu, a u kojoj upućuje, pokazuje na imenicu? a osobna zamjenica zamjenjuje

Pokazne zamjenice i ovog onom ovoga onome, u navezak Pazi na uporabu akuzativa muškoga

Pokazne zamjenice i ovog onom ovoga onome, u navezak Pazi na uporabu akuzativa muškoga roda! ovog(a) – za živo Ovog dječaka viđam svaki dan. ovaj – za neživo Ovaj kolač volim.

Što izriču pokazne zamjenice? Pokazne zamjenice izriču uz koju se osobu netko ili nešto

Što izriču pokazne zamjenice? Pokazne zamjenice izriču uz koju se osobu netko ili nešto nalazi. Kako se sklanjaju pokazne zamjenice? Pokazne se zamjenice sklanjaju kao pridjevi (pridjevna sklonidba) i slažu se s imenicom u rodu, broju i padežu.

Na koja pitanja odgovaraju pokazne zamjenice? Pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja: Koji? , Kakav?

Na koja pitanja odgovaraju pokazne zamjenice? Pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja: Koji? , Kakav? , Kolik? Koje su pokazne zamjenice? Pokazne su zamjenice: ovaj, taj, onaj; ova, ta, ona; ovo, to, ono.

Podcrtaj osobne zamjenice u rečenicama, a pokazne zaokruži. Ona je moja prijateljica. Ona je

Podcrtaj osobne zamjenice u rečenicama, a pokazne zaokruži. Ona je moja prijateljica. Ona je crvenokosa djevojčica moja prijateljica. Oni su prvi stigli. Oni su izletnici prvi stigli.

Odredi rod, broj i padež podcrtanim pokaznim zamjenicama u rečenicama. Onaj je dječak tužan.

Odredi rod, broj i padež podcrtanim pokaznim zamjenicama u rečenicama. Onaj je dječak tužan. m. r. jd. , N Takvom igrom ne ćete pobijediti. ž. r. jd. , I Kupi tu čokoladu u trgovini. ž. r. jd. , A U ovoj je kući uvijek veselo. ž. r. jd. , L