PERFEKT Kako glasi glagolski pridjev radni glagola ii

  • Slides: 18
Download presentation
PERFEKT

PERFEKT

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? ići ž. r. jd. htjeti m. r. jd.

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? ići ž. r. jd. htjeti m. r. jd. željeti ž. r. jd lajati s. r. jd. smjeti ž. r. mn. plivati m. r. mn. stići m. r. jd. raditi s. r. mn. pričati s. r. jd. misliti ž. r. mn. išla htio željela lajalo smjele plivali stigao radila pričalo mislile

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? otkriti m. r. mn. sjediti m. r. jd.

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? otkriti m. r. mn. sjediti m. r. jd. pripremiti ž. r. mn. narediti ž. r. jd. propustiti m. r. mn. ostaviti ž. r. mn. imati m. r. jd. oženiti se m. r. jd. odjenuti ž. r. mn. donijeti m. r. jd. otkrili sjedio pripremile naredila propustili ostavile imao oženio se odjenule donio

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? prikazivati s. r. mn. jesti ž. r. jd.

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? prikazivati s. r. mn. jesti ž. r. jd. ići ž. r. mn. moći m. r. jd. učiti ž. r. mn. zapamtiti ž. r. jd. upisati m. r. mn. naći m. r. jd. igrati se ž. r. mn. pjevati s. r. mn. prikazivala jela išle mogao učile zapamtila upisali našao igrale se pjevala

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? voljeti s. r. mn. smjeti ž. r. jd.

Kako glasi glagolski pridjev radni glagola? voljeti s. r. mn. smjeti ž. r. jd. htjeti ž. r. mn. smjeti m. r. jd. donijeti ž. r. mn. živjeti ž. r. jd. živjeti m. r. jd. donijeti m. r. jd. željeti ž. r. mn. željeti m. r. jd. voljela smjela htjele smio donijele živjela živio donio željele želio

1. 3. 2. 1. 2. o. o. o. jd. mn. mn. jd. Kako glasi

1. 3. 2. 1. 2. o. o. o. jd. mn. mn. jd. Kako glasi glagol biti u zadanoj osobi prezenta? nenaglašeni oblik svršeni oblik nenaglašeni oblik naglašeni oblik nenaglašeni oblik sam jest budeš budu ste jesam je jeste jesmo si

3. 2. 1. 3. 2. 3. 1. 2. 1. 3. o. o. o. jd.

3. 2. 1. 3. 2. 3. 1. 2. 1. 3. o. o. o. jd. mn. mn. jd. Kako glasi glagol biti u zadanoj osobi prezenta? nenaglašeni oblik svršeni oblik nenaglašeni oblik naglašeni oblik niječni oblik je jesi budemo budu ste jest sam jeste jesmo nije

Iz teksta ispiši glagole Moj prijatelj Marko živio je u malom istarskom mjestu Novigradu.

Iz teksta ispiši glagole Moj prijatelj Marko živio je u malom istarskom mjestu Novigradu. Svake sam godine išao na more u Novigrad i posjećivao Marka. Na putu sam prolazio kroz mnoga slavonska sela, pored rijeke Save, pored Zagreba, kroz Gorski kotar sve do grada Rijeke. Uvijek mi je bilo najbolje kada se pred Rijekom iza jedne velike stijene pojavilo Jadransko more. Iako sam svake godine išao na more istim putem, taj me je prizor uvijek ushićivao.

 • • je živio sam išao sam posjećivao sam prolazio je bilo se

• • je živio sam išao sam posjećivao sam prolazio je bilo se pojavilo je ushićivao

Glagolima odredi osobu • • je živio 3. o. jd. sam išao 1. o.

Glagolima odredi osobu • • je živio 3. o. jd. sam išao 1. o. jd. sam posjećivao 1. o. jd. sam prolazio 1. o. jd. je bilo 3. o. jd. se pojavilo 3. o. jd. je ushićivao 3. o. jd.

U kojem se vremenu događa radnja glagola? Radnja se događa u prošlom vremenu. Prošlo

U kojem se vremenu događa radnja glagola? Radnja se događa u prošlom vremenu. Prošlo se vrijeme naziva PERFEKT.

Je li perfekt jednostavno glagolsko vrijeme? Perfekt je složeno glagolsko vrijeme.

Je li perfekt jednostavno glagolsko vrijeme? Perfekt je složeno glagolsko vrijeme.

Kako se tvori perfekt? je sam sam je Nenaglašeni prezent glagola biti živio išao

Kako se tvori perfekt? je sam sam je Nenaglašeni prezent glagola biti živio išao posjećivao prolazio bilo išao ushićivao Glagolski pridjev radni

PERFEKT nenaglašeni prezent glagola biti glagolski pridjev radni

PERFEKT nenaglašeni prezent glagola biti glagolski pridjev radni

Spreži glagol u perfektu • htjeti - muški rod • voljeti – ženski rod

Spreži glagol u perfektu • htjeti - muški rod • voljeti – ženski rod • smjeti – srednji rod

HTJETI mr. VOLJETI ž. r. SMJETI s. r. sam htio si htio je htio

HTJETI mr. VOLJETI ž. r. SMJETI s. r. sam htio si htio je htio sam voljela si voljela je voljela sam smjelo si smjelo je smjelo smo htjeli ste htjeli su htjeli smo voljele ste voljele su voljele smo smjela ste smjela su smjela

Svirali smo, pjevali i plesali. Što nedostaje ovim perfektima? KRNJI PERFEKT – perfekt bez

Svirali smo, pjevali i plesali. Što nedostaje ovim perfektima? KRNJI PERFEKT – perfekt bez pomoćnoga glagola. Krnji perfekt rabimo kada se pojavljuje više perfekata zaredom i u 3. o. jd. uz povratni glagol (smijao se, igrao se)

Spreži pomoćne glagole u perfektu BITI HTJETI sam bio/bila/bilo si bio/bila/bilo je bio/bila/bilo sam

Spreži pomoćne glagole u perfektu BITI HTJETI sam bio/bila/bilo si bio/bila/bilo je bio/bila/bilo sam htio/htjela/htjelo si htio/htjela/htjelo je htio/htjela/htjelo smo bili/bile/bila ste bili/bile/bila su bili/bile/bila smo htjeli/htjele/htjela ste htjeli/htjele/htjela su htjeli/htjele/htjela