SPOJNICArastavljanje rijei na kraju retka Rastavi rijei na

  • Slides: 8
Download presentation
SPOJNICArastavljanje riječi na kraju retka

SPOJNICArastavljanje riječi na kraju retka

Rastavi riječi na slogove: kreda, ptičica , pas, časopis, kockice, priroda, pljesak

Rastavi riječi na slogove: kreda, ptičica , pas, časopis, kockice, priroda, pljesak

Istina o žabama Saša Veronek Germadnik Odvela nas učiteljica do neke grabe Da čujemo

Istina o žabama Saša Veronek Germadnik Odvela nas učiteljica do neke grabe Da čujemo kako razgovaraju žabe. Prva je žaba glasno kre – ketala Druga je glasnije kreke – tala Treća je najglasnije kreketala Pričale su sve u isti tren, glasno. Tko tu koga sluša, nikom nije jasno. A možda je priroda sve odavno znala, zato im je sitne uši i ogromna usta dala!

Sadržajna analiza l l Kamo je učiteljica odvela učenike? Što su radile žabe? Je

Sadržajna analiza l l Kamo je učiteljica odvela učenike? Što su radile žabe? Je li to bio razgovor? Znaš li pristojno razgovarati i pristojno slušati?

Na koje je sve načine rastavljena riječ KREKETALA? l kre ketala l kreke –

Na koje je sve načine rastavljena riječ KREKETALA? l kre ketala l kreke – tala l kreketa la l l Je li u sva tri načina primijenjeno pravilo o rastavljanju riječi na slogove? NA KRAJU RETKA RIJEČI SE RASTAVLJAJU TAKO DA SE CRTICOM ( - ) OZNAČI MJESTO RAZDVAJANJA RIJEČI.

SPOJNICA-rastavljanje riječi na kraju retka Maja je kupila dječji časopis. I Ivo je kupio

SPOJNICA-rastavljanje riječi na kraju retka Maja je kupila dječji časopis. I Ivo je kupio dječji časo – pis. - spojnica Stavlja se na kraju retka i označuje da smo riječ rastavili na dva dijela.

Vježbe l rastavi riječ DOMOVINA, na tri načina. . Ne zaboravi spojnicu! Otkrij o

Vježbe l rastavi riječ DOMOVINA, na tri načina. . Ne zaboravi spojnicu! Otkrij o kojem se voću radi , napiši drugi dio riječi i nacrtaj ga. mali - ___, kru - ____, smo- ____, ja - _____ l

Usustavljivanje jezičnih sadržaja l Podijeljeni smo na skupine i svaka skupina će na papir

Usustavljivanje jezičnih sadržaja l Podijeljeni smo na skupine i svaka skupina će na papir napisati jedan glasan žablji razgovor. Zadnju riječ u svakom retku rastavite i nastavite pisati u novi redak