Proirivanje znaenja rijei Usporedi istaknute rijei u reenicama

  • Slides: 22
Download presentation

Proširivanje značenja riječi Usporedi istaknute riječi u rečenicama. Modri nebeski prozori. nebeski prostor između

Proširivanje značenja riječi Usporedi istaknute riječi u rečenicama. Modri nebeski prozori. nebeski prostor između oblaka Prozori su širom otvoreni. okvir sa staklom na zidu kuće U piščevoj rečenici voga preneseno značenje osnovno značenje šlo je do no do značenja riječi prozor. Do novoga značenja se riječi doašlokoje Koje. Proširivanje značenje ima riječ prozor u prvoj, u drugoj značenja jedan je od načina nastanka o sn no od , prijenosom rečenici? novih riječi. proširivanjem značenja.

Proširivanje značenja riječi Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ivane, stišaj glazbu, boli me

Proširivanje značenja riječi Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ivane, stišaj glazbu, boli me glava! poglavlje Moja je mama glava obitelji. život Zbog brze vožnje izgubio je glavu. čelo Njegovo je mjesto na glavi stola. Pročitala sam prvu glavu romana. dio tijela šef glava jeriječi višeznačna riječ. Poveži. Riječ istaknute u rečenicama Proširivanje značenjaznačenjem. temelji se na sličnosti. s njihovim

Tvorba riječi Promotri kako su nastale sljedeće riječi. šumski šuma kućica kuća mješinast novonastale

Tvorba riječi Promotri kako su nastale sljedeće riječi. šumski šuma kućica kuća mješinast novonastale riječi osnovne riječi Nastajanje novih riječi od postojećih promjenom oblika, pri čemu riječ mijenja značenje, zove se tvorba riječi.

Tvorba riječi Promotri kako su nastale sljedeće riječi. zazvučati + zazvoniti za poteći +

Tvorba riječi Promotri kako su nastale sljedeće riječi. zazvučati + zazvoniti za poteći + poteći predmetak/prefiks – stavlja se ispred riječi i s njome tvori novu riječ

Tvorenica Promotri kako su nastale sljedeće riječi. čitati (glagol) veseo (pridjev) čitatelj (imenica) neveseo

Tvorenica Promotri kako su nastale sljedeće riječi. čitati (glagol) veseo (pridjev) čitatelj (imenica) neveseo (pridjev) tvorenica osnovna riječ čitati osnovna riječ tvorbena osnova tvorenica čitatelj Tvorbom riječi nastaje tvorenica, a riječ od koje nastaje naziva se osnovna riječ ili osnovnica.

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ šumski šuma šum(a) osnovna riječ

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ šumski šuma šum(a) osnovna riječ šum(a) + tvorbena osnova -ski sufiks/ dometak šumski tvorenica /izvedenica sufiksalna tvorba ili tvorba izvođenjem

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ izgledati iz predmetak/prefiks + izgledati

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ izgledati iz predmetak/prefiks + izgledati tvorbena osnova prefiksalna tvorba tvorenica

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ putopis + tvorbena osnova -ospojnik

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ putopis + tvorbena osnova -ospojnik + pis(ati) putopis tvorbena osnova tvorenica tvorba slaganjem

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ dovratak + predmetak/prefiks -ak tvorbena

Osnovni načini tvorbe riječi Promotri kako je nastala riječ dovratak + predmetak/prefiks -ak tvorbena osnova sufiks/ dometak Dovrat(a)k dovratak do-vratak tvorenica prefiksalno-sufiksalna tvorba

Porodica riječi Promotri sljedeću skupinu riječi. pismo pisac pisar opisati napisan pismen zapisati pismonoša

Porodica riječi Promotri sljedeću skupinu riječi. pismo pisac pisar opisati napisan pismen zapisati pismonoša – riječi među kojima postoji značenjska kovana ro z u a z e v Imaju liriječi te riječi isto značenje? porodica rijenom o k m ti is Objasni značenje svake riječi Što je zajedničko svim riječima korijen riječi – najmanji zajednički dio srodnih riječi iz skupine?

Što su višeznačne riječi? Riječi koje mogu imati više značenja nazivaju se višeznačne riječi.

Što su višeznačne riječi? Riječi koje mogu imati više značenja nazivaju se višeznačne riječi. Kako dolazi do novoga značenja riječi? Do novoga značenja riječi dolazi prijenosom, odnosno proširivanjem značenja. Što je tvorba riječi? Tvorba riječi jest nastajanje novih riječi od postojećih promjenom oblika, pri čemu riječ mijenja značenje.

Kako nastaje tvorenica? Tvorenica nastaje tvorbom riječi, a riječ od koje nastaje naziva se

Kako nastaje tvorenica? Tvorenica nastaje tvorbom riječi, a riječ od koje nastaje naziva se osnovna riječ ili osnovnica. Navedi tvorbene načine. Tvorbeni načini su: sufiksalna tvorba ili tvorba izvođenjem, prefiksalna tvorba, tvorba slaganjem i prefiksalno-sufiksalna tvorba. Što je korijen riječi? Korijen riječi najmanji je zajednički dio srodnih riječi.

1. Načini nove riječi od sljedećeih riječi. a) basna i pisac (imenica) basnopisac _______

1. Načini nove riječi od sljedećeih riječi. a) basna i pisac (imenica) basnopisac _______ b) osam i godišnji (pridjev) osmogodišnji _______ c) gledatelj (glagol) gledati _______ d) zrak i ploviti (imenica) zrakoplov _______ e) tama (pridjev) taman _______

2. Napiši kojim su tvorbenim načinom nastale sljedeće riječi. sufiksalna tvorba a) glazbeni _____________

2. Napiši kojim su tvorbenim načinom nastale sljedeće riječi. sufiksalna tvorba a) glazbeni _____________ b) tresak sufiksalna tvorba _____________ c) uzglavlje prefiksalno-sufiksalna tvorba _____________ d) nečistoća prefiksalna tvorba _____________ e) otpisati prefiksalna tvorba _________________________ f) nagluh

3. Ispiši korijen riječi iz sljedećega niza riječi. slikati uslikati slikar slikanje naslikati Korijen:

3. Ispiši korijen riječi iz sljedećega niza riječi. slikati uslikati slikar slikanje naslikati Korijen: ________. slik

Urednica: Slavica Kovač

Urednica: Slavica Kovač