Nominativ padeno pitanje Promotri istaknute rijei u stihovima

  • Slides: 20
Download presentation

Nominativ – padežno pitanje Promotri istaknute riječi u stihovima Drage Ivaniševića. Magarac čita što

Nominativ – padežno pitanje Promotri istaknute riječi u stihovima Drage Ivaniševića. Magarac čita što na zidu piše. Sljeme je zeleno tjeme. Nominativ je padež odgovara na pitanje Kojoj Na koje vrsti Koja pitanje riječi imenica pripadaju odgovara značikoji živo, istaknute imenica a koja zariječi živo, neživo? ua stihovima na koje Tko? Drage (za živo), Što? (za neživo). za Ivaniševića? neživo?

Nominativ – značenje Promotri imenice u nominativu u sljedećim rečenicama. Slikar riše na asfaltu.

Nominativ – značenje Promotri imenice u nominativu u sljedećim rečenicama. Slikar riše na asfaltu. On je umjetnik. U kojoj Nominativ je. Tko rečenici je vršitelj Štoradnje zaključuješ? u vršitelj nominativu u drugoj vršitelj rečenici? radnje, a u jeimenica najčešće radnje u rečenici. Koje kojoj značenje govori ima nominativ o vršitelju u rečenici? radnje? Može i nešto govoriti o vršitelju radnje.

Nominativ – nastavci Promotri nastavke imenica u nominativu.

Nominativ – nastavci Promotri nastavke imenica u nominativu.

DOBRO JE ZNATI – duga i kratka množina Prouči nastavke u nominativu množine sljedećih

DOBRO JE ZNATI – duga i kratka množina Prouči nastavke u nominativu množine sljedećih imenica muškoga roda. magarac park jež nož vuk snijeg kralj Zagreb magarc-i park-ov-i jež-ev-i nož-ev-i vuk-ov-i, vuc-i snijeg-ov-i, snijez-i kralj-ev-i, kralj-i ------

DOBRO JE ZNATI – sibilarizacija Promotri oblike sljedećih imenica u nominativu množine. jd. vuk

DOBRO JE ZNATI – sibilarizacija Promotri oblike sljedećih imenica u nominativu množine. jd. vuk snijeg orah vuki* snijegi* orahi* mn. vuci snijezi orasi – glas k ispred glasa i zamijenio se glasom c – glas g ispred glasa i zamijenio se glasom z – glas h ispred glasa i zamijenio se glasom s

DOBRO JE ZNATI Promotri nominativ množine nekih imenica srednjega roda.

DOBRO JE ZNATI Promotri nominativ množine nekih imenica srednjega roda.

Nominativ jd. pijetao brijeg put nos nebo kralj sokol OVAKO NE mn. pijetlovi/pijetli brjegovi/brijezi

Nominativ jd. pijetao brijeg put nos nebo kralj sokol OVAKO NE mn. pijetlovi/pijetli brjegovi/brijezi putovi/putevi nosovi nosevi neba, nebesa kraljevi/kralji sokolovi/sokoli

Nominativ jd. pas Mirko pojas kut OVAKO mn. psi pojasovi kutovi OVAKO NE pojasevi

Nominativ jd. pas Mirko pojas kut OVAKO mn. psi pojasovi kutovi OVAKO NE pojasevi kutevi

Što je nominativ? Nominativ je padež koji odgovara na pitanje Tko? (za živo), Što?

Što je nominativ? Nominativ je padež koji odgovara na pitanje Tko? (za živo), Što? (za neživo). Koje je značenje nominativa u rečenici? Nominativ je najčešće vršitelj radnje u rečenici. Koja glasovne promjene dolazi u nominativu množine imenica? U nominativu množine imenica dolazi do sibilarizacije.

Što je sibilarizacija? Sibilarizacija glasovna je promjena u kojoj se suglasnici k, g, h

Što je sibilarizacija? Sibilarizacija glasovna je promjena u kojoj se suglasnici k, g, h ispred samoglasnika i mijenjaju u suglasnike c, z, s. Koje imenice u nominativu imaju dugu množinu? Dugu množinu imaju imenice muškoga roda koje završavaju s nastavcima -ovi ili -evi.

Zaokruži slovo uz točan odgovor. Nominativ množine imenice žabac glasi: a) žabaci, b) žapci,

Zaokruži slovo uz točan odgovor. Nominativ množine imenice žabac glasi: a) žabaci, b) žapci, c) žabci. Nominativ zbirne imenice posuda glasi: a) posude, b) posuđe, c) posudje. Nominativ množine muškoga roda imenice plićak glasi: a) plićaki, b) plićaci, c) pličaci.

Neke imenice u hrvatskome jeziku imaju dugu i kratku množinu. Napiši od sljedećih imenica

Neke imenice u hrvatskome jeziku imaju dugu i kratku množinu. Napiši od sljedećih imenica nominativ množine za oblika. imenica u N jednine kratka množina u N duga množina u N vuk vuci vukovi galebi galebovi labudi labudovi pijetao pijetli pijetlovi

Napiši nominativ množine zadanih imenica. a) ratnik ratnici ______ b) Čeh Česi ______ c)

Napiši nominativ množine zadanih imenica. a) ratnik ratnici ______ b) Čeh Česi ______ c) plugovi ______