Znaenje posvojnih zamjenica Promotri istaknute rijei u sljedeim

  • Slides: 16
Download presentation

Značenje posvojnih zamjenica Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ivanovim nebom lete bjeloglavi supovi.

Značenje posvojnih zamjenica Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Ivanovim nebom lete bjeloglavi supovi. Mojim nebom lete bjeloglavi supovi. Posvojne su zamjenice riječi koje zamjenjuju posvojne pridjeve. Odgovaraju na isto pitanje Na koje Koja Kojom pitanje jeje vrsta riječju odgovara Što riječi zamijenjena zaključuješ? zaokružena istaknutauriječ rečenici u kao i posvojni pridjevi: Čije je posvojne što? Kako nazivamo u riječi lijevome udesnome lijevome koje i desnom zamjenjuju stupcu? pridjeve?

Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada Promotri istaknute posvojne zamjenice u sljedećim rečenicama.

Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada Promotri istaknute posvojne zamjenice u sljedećim rečenicama. Mojim nebom lete bjeloglavi supovi. Tvojim nebom zrcali morska pučina. Njegovu kraljevnu spasio je bjeloglavi sup. Kojoj osobi pripada kraljevna u rečenici Što zaključuješ? Posvojne zamjenice izriču osobi Kojoj osobi pripada nebo kojoj u rečenici Njegovu spasio je bjeloglavi Štokraljevnu izriču posvojne zamjenice? Tvojim Mojim nebom lete zrcali bjeloglavi morska pučina? supovi? sup? što pripada.

Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada Promotri posvojne zamjenice po rodovima.

Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada Promotri posvojne zamjenice po rodovima.

Sklonidba posvojnih zamjenica Promotri posvojnu zamjenicu u sljedećoj rečenici. Naš sup živi na otoku

Sklonidba posvojnih zamjenica Promotri posvojnu zamjenicu u sljedećoj rečenici. Naš sup živi na otoku Cresu. Na našemu Cresu živi više od stotinjak supova. Posvojne zamjenice sklanjaju se kao pridjevi. Posvojne riječi se zamjenice slažu s imenicom uz Uz koju vrstu stojizaključuješ? istaknuta Odredi rod, broj ii padež Što padež imenici zaokruženoj uzposvojna koju imenici, stojizamjenica? posvojna a potom koju stoje u rodu, broju i padežu. zamjenica, Kako rod, a potom broj se sklanjaju irod, padež broj posvojne i padež zamjenice? posvojnoj zamjenici.

Njezin je otok lijep. Njezina je škola nova. Njezino je ime zanimljivo. Njeno je

Njezin je otok lijep. Njezina je škola nova. Njezino je ime zanimljivo. Njeno je ime zanimljivo.

Što su posvojne zamjenice? Posvojne su zamjenice riječi koje zamjenjuju posvojne pridjeve. Na koje

Što su posvojne zamjenice? Posvojne su zamjenice riječi koje zamjenjuju posvojne pridjeve. Na koje pitanje odgovaraju posvojne zamjenice? Posvojne zamjenice odgovaraju na isto pitanje kao i posvojni pridjevi: Čije je što?

Što izriču posvojne zamjenice? Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada. Koje su posvojne

Što izriču posvojne zamjenice? Posvojne zamjenice izriču kojoj osobi što pripada. Koje su posvojne zamjenice? Posvojne su zamjenice: moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov. Kako se sklanjaju posvojne zamjenice? Posvojne zamjenice sklanjaju se kao posvojni pridjevi. Slažu se s imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu.

Zamijeni posvojne pridjeve posvojnim zamjenicama. Pogledaj Marijinu novu haljinu. Pogledaj njezinu novu haljinu. Dvorište

Zamijeni posvojne pridjeve posvojnim zamjenicama. Pogledaj Marijinu novu haljinu. Pogledaj njezinu novu haljinu. Dvorište je Lukino, Antino i Irenino. Dvorište je njihovo. Volim djedovu i bakinu staru fotografiju. Volim njihovu staru fotografiju.

Zamijeni posvojne zamjenice u jednini posvojnim zamjenicama u množini. To je moja i tvoja

Zamijeni posvojne zamjenice u jednini posvojnim zamjenicama u množini. To je moja i tvoja kuća. To je naša kuća. Gledam tvoju i njezinu kuću. Gledam vaše kuće. Slušam njegovu i njezinu prepirku. Slušam njihove prepirke.