Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2019

  • Slides: 57
Download presentation
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2019 -2020 Tom Planckaert Irène Van Wilder

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2019 -2020 Tom Planckaert Irène Van Wilder Nele Vanvaerenbergh

Programma • Algemene principes • Soorten omkadering • Netto aanwendbaar pakket • Controle omkadering

Programma • Algemene principes • Soorten omkadering • Netto aanwendbaar pakket • Controle omkadering

Definitie omkadering

Definitie omkadering

Wat is omkadering? Een pakket: • uren-leraar • jaarlijks toegekend aan een school •

Wat is omkadering? Een pakket: • uren-leraar • jaarlijks toegekend aan een school • Totaal aantal regelmatige en financierbare leerlingen op de “teldatum”.

Doelstellingen cursus • Ketting weergeven van telling tot controle: • Algemene principes berekening omkadering

Doelstellingen cursus • Ketting weergeven van telling tot controle: • Algemene principes berekening omkadering toelichten • Overzicht van de verschillende soorten omkadering • Hoe wordt het netto aanwendbaar pakket berekend? • Hoe gebeurt de controle op de aanwending?

I. Algemene principes

I. Algemene principes

Algemene principes: teldata • Meestal 1 februari • Uitzondering: 1 oktober • HBO en

Algemene principes: teldata • Meestal 1 februari • Uitzondering: 1 oktober • HBO en Sen. Se: 15 januari – 1 juni • HBO: gemiddeld aantal leerlingen • Se-n-Se: hoogste aantal leerlingen

Algemene principes: regelmatigheid financierbaarheid • Een leerling is regelmatig als hij/zij: • Voldoet aan

Algemene principes: regelmatigheid financierbaarheid • Een leerling is regelmatig als hij/zij: • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden • De vorming werkelijk en regelmatig volgt • Een leerling is financierbaar als hij/zij: • Regelmatig is • De lessen volgt in een financierbaar structuuronderdeel • Onderwerp van verificatie

Wat indien niet regelmatig en financierbaar? • Vrije leerling = • Telt niet mee

Wat indien niet regelmatig en financierbaar? • Vrije leerling = • Telt niet mee in de berekening van de omkadering • Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

Toelatingsvoorwaarden (1) • Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm (gewoon secundair onderwijs) •

Toelatingsvoorwaarden (1) • Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm (gewoon secundair onderwijs) • • Voltijds gewoon secundair onderwijs SO 64 Modulair en HBO 5 Verpleegkunde SO/2008/04 OKAN SO 75 Duaal Leren SO/2019/01

Regelmatige aanwezigheid (2 + 3) • Problematische afwezigheid: • aantonen voldoende inspanningen geleverd om

Regelmatige aanwezigheid (2 + 3) • Problematische afwezigheid: • aantonen voldoende inspanningen geleverd om de situatie te verbeteren • In samenwerking met CLB • Commissie ‘Problematische Afwezigheden’: • Dossier opgemaakt na verificatie • Beslissing over regelmatigheid: • Leerling telt alsnog mee • Leerling verliest statuut

Financierbaarheid gevolgde opleiding (2 + 4) • Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school •

Financierbaarheid gevolgde opleiding (2 + 4) • Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school • 1 oktoberregel • Programmaties SO 61

Communicatie AGODI • Registratie leerlingen in eigen software school => doorsturen via Discimus •

Communicatie AGODI • Registratie leerlingen in eigen software school => doorsturen via Discimus • Beperkt aantal zendingen Edison: • • Leerlingenstages Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Aanwending middelen Praktische vakken

II. Soorten omkadering

II. Soorten omkadering

Soorten omkadering • Uitgedrukt in verschillende eenheden A. B. Uren-leraar en ICT-punten Ambten •

Soorten omkadering • Uitgedrukt in verschillende eenheden A. B. Uren-leraar en ICT-punten Ambten • Aanwending voor verschillende doeleinden

A. uren-leraar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gewone uren-leraar Uren

A. uren-leraar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-Punten Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen Uren-leraar capaciteit Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor anderstalige nieuwkomers Tijdelijk onderwijs aan huis

1. Gewone uren-leraar • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of

1. Gewone uren-leraar • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data • Pas het forfaitaire pakket toe • Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe (1) • Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe • Pas de minimumpakketten toe (2) • Pas de aanwendingspercentages toe • Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

Minimumpakketten • Vanaf 2017 -2018: Het inschrijvingsrecht laat niet toe leerlingen in een graad/onderwijsvorm

Minimumpakketten • Vanaf 2017 -2018: Het inschrijvingsrecht laat niet toe leerlingen in een graad/onderwijsvorm te weigeren als voor die betrokken graad/onderwijsvorm een minimumpakket uren-leraar is. • MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket. • Norm: minimum 15% • CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn • Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

Voorbeeld behoud minimumpakket MP/Y CF/MP [PERC ENTAG E] [PERCENT AGE] [PERCENT AGE] MP Y

Voorbeeld behoud minimumpakket MP/Y CF/MP [PERC ENTAG E] [PERCENT AGE] [PERCENT AGE] MP Y Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674) MP= Som van minimumpakketten voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (457) CF= Som van coëfficiëntenregeling voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (288, 85)

Voorbeeld verlies minimumpakket CF/MP MP/Y [PERCENTA GE] [PERCE NTAGE ] [PERCENTA GE] MP Y

Voorbeeld verlies minimumpakket CF/MP MP/Y [PERCENTA GE] [PERCE NTAGE ] [PERCENTA GE] MP Y [PERCE NTAGE ] Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447, 50) MP= Som van minimumpakketten voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (136) CF= Som van coëfficiëntenregeling voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (117, 30)

Aanwendingspercentages • • • 96, 57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling 98, 57%: urenpakket gegenereerd

Aanwendingspercentages • • • 96, 57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling 98, 57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket 98, 00%: uren levensbeschouwelijke vakken 100%: uren topsport 100%: forfaitaire pakketten

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Gebaseerd op de godsdienstkeuze • Voorzien in de inschrijving

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Gebaseerd op de godsdienstkeuze • Voorzien in de inschrijving • Berekening op basis van de teldatum 01 februari • Mogelijks herberekening pakket op 01 oktober en erna • Uitsluitend als keuzemogelijkheid levensbeschouwelijk vak

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data • Bepaal het aantal klassen per leerjaarniveau en per onderwijsvorm aan de hand van de splitsingsnormen (zie tabel) • Vermenigvuldig het aantal klassen met 2 • Pas het aanwendingspercentage toe

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Herberekening op 01 oktober (en erna) • Enkel impact

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken • Herberekening op 01 oktober (en erna) • Enkel impact als: • Een nieuwe cursus levensbeschouwelijk vak start • Een cursus levensbeschouwelijk vak stopt • Niet als er nog steeds leerlingen in de cursus zijn ingeschreven!

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

2. Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken

Berekening HBO Verpleegkunde / Se-n-Se

Berekening HBO Verpleegkunde / Se-n-Se

3. ICT-Punten (GD/2003/04) • ICT-punten voor ICT-coördinatie • Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform Þ

3. ICT-Punten (GD/2003/04) • ICT-punten voor ICT-coördinatie • Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform Þ Te melden aan Ag. ODi Þ Om te zetten naar uren-leraar

ICT-punten • Berekening • Leerlingen in OKAN, 1 B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO:

ICT-punten • Berekening • Leerlingen in OKAN, 1 B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1, 25 • Leerlingen in 1 A, 2 GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1 • Gewogen leerlingen x 0, 03969 • Voorbeeld • Een secundaire school TSO/BSO met 450 leerlingen in TSO en 200 leerlingen in BSO : 450 x 1 x 0, 03969 = 17, 8605 200 x 1, 25 x 0, 03969 = 9, 9225 • Totaal : 27, 783 (afgerond 28 punten)

4. Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen • Scholen met SG land- en tuinbouw •

4. Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen • Scholen met SG land- en tuinbouw • Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen • Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

5. Uren-leraar capaciteit • School moet behoren tot een scholengemeenschap • Enkel leerling-evolutie in

5. Uren-leraar capaciteit • School moet behoren tot een scholengemeenschap • Enkel leerling-evolutie in 1 A en 1 B is van belang • Vergelijking 1 oktober 2019 t. o. v. 1 februari 2019 • stijging/daling in onderwijszone (alle zones van sgem) : • relatief met 2, 63% • Stijging/daling in de scholengemeenschap: • relatief met 2, 63% en • absoluut met 12 * aantal scholen met 1 ste lj 1 ste graad • Stijging/daling in de school: • relatief met 2, 63% in eerste lj A en eerste lj B • absoluut 12 lln • relatief met 1, 77% totale school

5. Uren-leraar capaciteit • Niet het gevolg van herstructurering • School mag geen uren

5. Uren-leraar capaciteit • Niet het gevolg van herstructurering • School mag geen uren overdragen naar andere school of naar volgend schooljaar • Uren-leraar moeten aangewend worden in 1 A of 1 B, waar de stijging zit

5. Uren-leraar capaciteit

5. Uren-leraar capaciteit

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen • • Reductie van plage-uren mogelijk maken. Vermindering werkdruk.

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen • • Reductie van plage-uren mogelijk maken. Vermindering werkdruk. • Verdeling van 20. 000 extra uren over scholengemeenschappen.

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: • • 20. 000/[som van alle urenpakketten]= A

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: • • 20. 000/[som van alle urenpakketten]= A A x [som urenpakketten scholen in SG] • Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG.

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen

6. Extra uren-leraar voor scholengemeenschappen

7. GOK-uren • GOK-cyclus om de drie schooljaren. • Op basis van het aantal

7. GOK-uren • GOK-cyclus om de drie schooljaren. • Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren. • Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen.

7. GOK-uren: indicatoren • De moeder is laaggeschoold. • Het gezin ontvangt één of

7. GOK-uren: indicatoren • De moeder is laaggeschoold. • Het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelages. • De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands. • De ouders behoren tot de trekkende bevolking. • De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen. met kenmerken voor financiering!

7. GOK-uren: berekening • Uren per 3 -jarige cyclus: • Zesde cyclus: 2018 -2019/2020

7. GOK-uren: berekening • Uren per 3 -jarige cyclus: • Zesde cyclus: 2018 -2019/2020 -2021 Gegevens van 1 februari 2018 = berekeningsbasis GOK-uren 6 de cyclus. • Controle door onderwijsinspectie • Negatief advies op uren in de volgende cyclus.

7. GOK-uren: berekening

7. GOK-uren: berekening

7. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers • Regelgeving: SO 75 • Voor de organisatie van onthaalonderwijs

7. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers • Regelgeving: SO 75 • Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): • • 2, 5 uren per regelmatige OKAN-leerling: Vaststelling september: laatste lesdag van september Vaststelling oktober: eerste lesdag van oktober Herberekening na eerste lesdag van oktober: +4 of -4 leerlingen (of veelvoud)

7. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers

7. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers

8. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers • Vervolgschoolcoach: uren-leraar • voor begeleiding, ondersteuning en opvolging van

8. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers • Vervolgschoolcoach: uren-leraar • voor begeleiding, ondersteuning en opvolging van exonthaalleerlingen in het regulier onderwijs • voor expertise-overdracht en –opbouw in het regulier onderwijs m. b. t. ex-onthaalleerlingen. • 0, 9 uren-leraar per regelmatige OKAN-leerling.

8. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers

8. Uren-leraar anderstalige nieuwkomers

9. Tijdelijk onderwijs aan huis • Regelgeving: SO/2005/05 • 4 bijkomende lesuren per week

9. Tijdelijk onderwijs aan huis • Regelgeving: SO/2005/05 • 4 bijkomende lesuren per week per leerling: voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o. w. v. ziekte, ongeval of zwangerschap. • Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont. (10 km) • > 10 km: school beslist maar principe van gelijke behandeling! • Schoolreglement • Niet voor leerlingen in: • • Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs Se-n-se HBO verpleegkunde DBSO

9. Tijdelijk onderwijs aan huis

9. Tijdelijk onderwijs aan huis

B. Ambten Directeur • Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op

B. Ambten Directeur • Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum. • Enkel 1 ste of 1 ste en 2 de graad: 120 leerlingen. • Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht. Topsportcoördinato r: 1 per school met topsportconvenant

Communicatie omkadering • Elektronisch communicatie-platform: • • Dienstbrief omkadering Dienstbrief herberekening LBV Dienstbrief duaal

Communicatie omkadering • Elektronisch communicatie-platform: • • Dienstbrief omkadering Dienstbrief herberekening LBV Dienstbrief duaal … => Mijn Onderwijs: https: //onderwijs. vlaanderen. be

III. Netto aanwendbaar pakket

III. Netto aanwendbaar pakket

Netto aanwendbaar pakket • Verdeling van de toegekende uren • Herverdeling of effectieve aanwending

Netto aanwendbaar pakket • Verdeling van de toegekende uren • Herverdeling of effectieve aanwending uren • Communicatie aanwending: • Zending middelen (uiterlijk 8 november) • In de school ter beschikking: • Processen verbaal • Verklaringen i. v. m. overdrachten

Extra uren-leraar scholengemeenschap • Aantal ontvangen uren van de scholengemeenschap = meedelen in de

Extra uren-leraar scholengemeenschap • Aantal ontvangen uren van de scholengemeenschap = meedelen in de zending middelen • Verdeling vast te leggen in een proces-verbaal

Overdracht naar volgend schooljaar • Welke uren? • • • Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO

Overdracht naar volgend schooljaar • Welke uren? • • • Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!) Extra uren-leraar duaal Extra uren-leraar VSC • Max. 2% van aanwendbaar pakket. • Vastgelegd op 1 november. • Moeten het volgende jaar gebruikt worden.

Overdracht naar een andere instelling • Welke uren? • • Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO

Overdracht naar een andere instelling • Welke uren? • • Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK 1 GOK 23 Extra uren-leraar duaal Extra uren-leraar VSC • Naar welke instellingen? • • • Scholen SO/DBSO Scholen BUSO VO (DBSO, Se-n-Se, HBO) HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde) CDV (DBSO)

Andere invulling van uren • Welke mogelijkheden? • • • GOK 1 GOK 23

Andere invulling van uren • Welke mogelijkheden? • • • GOK 1 GOK 23 Uren-leraar SO uren-leraar DBSO Uren-leraar SO/DBSO uren voordrachtgever Uren-leraar SO politie of brandweer Uren-leraar DBSO uren ondersteunend personeel

zending middelen • De gegevens van één instelling in één zending • De ‘gevende’

zending middelen • De gegevens van één instelling in één zending • De ‘gevende’ school stuurt • Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

Netto aanwendbaar pakket • Resultaat = volledig overzicht aanwendbare uren • Basis voor controle

Netto aanwendbaar pakket • Resultaat = volledig overzicht aanwendbare uren • Basis voor controle door het werkstation

Contactslide 1 Vragen? Contacteer ons tom. planckaert@ond. vlaanderen. be +32(0)2 553 88 73 irene.

Contactslide 1 Vragen? Contacteer ons tom. planckaert@ond. vlaanderen. be +32(0)2 553 88 73 irene. vanwilder@ond. vlaanderen. be +32(0)2 553 90 05 nele. vanvaerenbergh@ond. vlaanderen. be +32(0)2 553 87 23 agodi. academie@ond. vlaanderen. be www. agodi. be