Praktische lessen uit Genesis Lezing 26 december Gemeente

  • Slides: 44
Download presentation
Praktische lessen uit Genesis Lezing 26 december Gemeente van Christus Houthalen Oost

Praktische lessen uit Genesis Lezing 26 december Gemeente van Christus Houthalen Oost

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Aartsvaders 12 -50 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Aartsvaders 12 -50 2300 jaar 4000 v. C-1700 v. C Hoofdstukken 1 -11 Adam & Eva Kaïn & Abel Noach & Zondvloed Toren van Babel Hoofdstukken 12 -50 Abraham Isaak Jakob Jozef Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 Aartsvaders 12 -50 Boek eerste dingen

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 Aartsvaders 12 -50 Boek eerste dingen God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Abraham (12 -24) Het universum Het leven De mens Het huwelijk Het kwaad Natiën Het beloofde volk Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Aartsvaders 12 -50 Toledoth: verslag van mensen en hun nakomelingen 1. Schepping hemel en aarde - 1: 1 - 2: 3 2. Geschiedenis hemel en aarde - 2: 4 - 4: 26 3. Geslachtsregister Adam - 5: 1 - 6: 8 4. Geschiedenis Noach - 6: 9 - 9: 29 5. Nakomelingen zonen Noach - 10: 1 - 11: 9 6. Nakomelingen Sem - 11: 10 - 26 7. Nakomelingen Terach - 11: 27 - 25: 11 8. Nakomelingen Ismael - 25: 12 - 18 (16: 11 -16) 9. Geschiedenis Isaak - 25: 19 - 35: 29 10. Nakomelingen Esau - 36: 1 - 37: 1 11. Geschiedenis Jakob - 37: 2 - 50: 26 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) God is

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) God is Schepper Scheppen: iets nieuws maken, uit het niets maken, vorm geven 1: 1 -2 vormloos, braak en duisternis op vloed Dag 1 licht, scheiding tussen licht en duisternis 1: 3 -5 Dag 2 scheiding tussen wateren, uitspansel is hemel 1: 6 -8 Dag 3 droge is aarde, samengevloeide wateren zeeën, aarde jong groen 1: 9 -13 Dag 4 lichten aan uitspansel hemel, zon, maan en sterren 1: 14 -19 Dag 5 levende wezens in wateren, gevogelte in uitspansel hemel 1: 20 -23 Dag 6 levende wezens op aarde, de mens om te heersen over de aarde 1: 24 -31 Dag 7 God rustte op zevende dag van scheppende werk 2: 1 -3 En zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (1: 31) De dingen die van God gezien kunnen worden Romeinen 1: 20

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Evolutie? Miljoenen

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Evolutie? Miljoenen jaren geleden? Als je maar lang genoeg wacht? Uit niks komt niks Dresden WOII Niemand was erbij! God is oorzaak van ons bestaan

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 Geschiedenis van hemel en aarde toen

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 Geschiedenis van hemel en aarde toen zij geschapen werden door HERE God 2: 4 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) -God plantte hof in Eden 2: 8 -9 -God plaatst mens in hof om te bewerken en bewaren 2: 15 -Verbod om te eten van boom der kennis van goed en kwaad 2: 17 -Het is niet goed dat de mens alleen zij 2: 18 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet (2: 22 -25). -man en vrouw met hun tekorten, die belofte geven aan elkaar om elkaar lief te hebben in goede tijden en in slechte tijden tot de dood scheidt. -intimiteit, éénworden van 2 zielen -Adam en Eva hadden geen ouders -werden op een bepaalde leeftijd geschapen

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) God heeft

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) God heeft zeker wel gezegd? 3: 1 Adam & Eva (3) Manipulatie: overtuigen, beïnvloeden Twijfel Ongehoorzaamheid is goed laat Eva geloven dat het haar keuze is -goed om te eten 3: 6 -8 -lust voor ogen -begeerlijk om verstandig te worden Wij mogen van alles eten, behalve … 3: 3 Klopt niet, gij zult als God zijn 3: 4 -5 God zocht hen op Waar zijt gij? 3: 9 Niet slim om van God te vluchten in de tuin die hij gemaakt heeft Waarom plaatste God die boom daar?

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Gevolgen ongehoorzaamheid: -verbergen schuld 3: 7 (komt uit hart) -schuld aan ander geven 3: 12 -13 -verantwoordelijkheid afschuiven, als ge iets doet, moet ge ervoor uitkomen Slang 3: 14 -15 -vervloeking: kruipend stof eten -vijandschap zaad slang en zaad vrouw Vrouw 3: 16 -moeite zwangerschap en baren -begeerte naar man Mens 3: 17 -19 -aardbodem vervloekt -omdat hij naar vrouw luisterde ipv God -zwoegen om te eten -wederkeren tot stof (Adam-Adamah 2: 7) God maakte klederen van vellen 3: 21 Verdreven uit hof, geen toegang tot boom des levens 3: 23 -24

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Twee offers 4: 3 -5 Abel eerstelingen van schapen Kaïn vruchten aarde God sloeg acht op Abels offer, maar niet op Kaïns Kaïn werd toornig Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? 4: 7 Kaïn kreeg kans om zijn hart te veranderen Maar voedde de boosheid in zijn hart Lokt Abel naar veld en doodt hem 4: 8 Jaloersheid, wrok, bitterheid, doet iets met ons, gevaarlijke emoties Waar is uw broeder Abel? 4: 9 Ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? (vgl Galaten 6: 10) Doet alsof zijn neus bloed Heeft pas zijn broer vermoord Interesseert hem niet

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Noach (5 -9) Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en baarde Henoch 4: 17 Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en baarde Set 4: 25 Toen begon men de naam des Heren te aanroepen 4: 26 Adam had vele zonen en dochteren 5: 4 Mensen begonnen zich te vermenigvuldigen op aarde 6: 1 zonen Gods zagen dat dochters mensen schoon waren 6: 2 namen zich vrouwen wie zij maar wilden Myn Geest zal niet altoos in de mens blijven nu zij zich misgaan hebben, zijn dagen zullen 120 jaar zijn 6: 3 Boosheid op aarde was groot, overleggingen vol boosheid 6: 5 (Matteus 15, Romeinen 1) God spijt en verdriet dat Hij de mens op aarde had gemaakt 6: 6 Mens en dier van aardbodem uitroeien 6: 7

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Noach (5 -9) Noach vond genade in de ogen van God 6: 8 -Deed niet mee met meerderheid -Wat is gemakkelijker? -Spreekt niet tot hdst 10: 25 -God spreekt, Noach luistert -Hoe meer details God geeft, hoe nauwkeriger Noach luistert Noach was anders 6: 9 -14, 22 -Noach gaat in ark met zijn vrouw, 3 zonen en hun vrouwen -paar van alle dieren naar hun aard -regende 40 dagen en 40 nachten 7: 12 -alles wat op droge was, stierf 7: 22 -aarde was volledig bedekt met water 1: 2 -150 dagen wateren overhand op aarde 7: 24 -wateren daalden gestaag 8: 3 -Noach was ongeveer 1 jaar in ark 8: 13 -1 Petrus 3: 20 -21; 2 Petrus 3: 6 -7, 13

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Nieuwe wereld -ga en vervul aarde 9: 1 -wie bloed mensen vergiet, diens bloed zal door mensen vergoten worden, want mens is naar Gods beeld geschapen 9: 5 -7 -regenboog teken van verbond 9: 11 -13 Kaïn & Abel (4) Noach werd landman 9: 20 Noach (5 -9) -dronken en naakt 9: 21 -Cham ziet vaders naaktheid en vertelt broers 9: 22 -Sem en Jafet wendden hun gezicht af en bedekken naaktheid 9: 23 -Cham vervloekt 9: 25 Gevolgen van onze daden gaan soms verder dan we willen Ouders handelen soms hoe ze niet willen dat hun kinderen handelen Het goede dat we doen maakt het slechte niet goed

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Laat ons een naam maken zodat wij niet verstrooid worden -wilden eenheid in boosheid -God kwam kijken 11: 5 -verwart hun spraak 11: 7 -verstrooide hen over de aarde 11: 8 Vgl gemeenten die zich naam willen maken Focus op zelf ipv God (Matteus 28) Focus op zelf ipv medemens

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham (12 -24) Nakomelingen Sem 11: 1

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham (12 -24) Nakomelingen Sem 11: 1 Terach woonde in Ur 11: 28 Abram trouwde Sarai 11: 29 Sarai was onvruchtbaar 11: 30 Terach ging met Abram en Lot in Haran wonen 11: 31

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 ---

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 --- --- Sara 127 Abraham 175 Nachor Haran ----- --- Milka & Lot ----- Betuël Rebecca & Laban Esau & Jakob 147 Lea & Rachel ----- Isaak 180 Gad Aser --- Ruben Simeon Levi Juda Issakar Zebulon Jozef Benjamin Dan Naftali

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Ga weg uit uw land naar het

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Ga weg uit uw land naar het land dat Ik u wijzen zal 12: 1 -stabiliteit/zekerheid achterlaten 75 jaar -God maakt naam, 3 voudige belofte 12: 1 -3 -Abram gehoorzaamt = geloof -belofte was voor nageslacht, hij was vreemdeling in Kanaän Hongersnood bracht Abram in Egypte 12: 10 -vraagt Sarai om te liegen 12: 13 -God straft Egypte owv Sarai 12: 17 Het land liet niet toe dat Abram en Lot tesamen bleven 13: 6 -Abram geeft Lot keuze 13: 9 -13 -Lot is egoïstisch, dacht niet na over gevolgen keuze (vgl Eva) -gebrek respect Abram bevrijdt Lot 14: 12 Melchisedek zegent Abram 14: 19 Abraham (12 -24)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 God, ik ben kinderloos 15: 1 -4

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 God, ik ben kinderloos 15: 1 -4 -nakomelingen 400 jaar verdrukt in vreemd land 15: 13 -zullen terugkeren als maat van zonde vol is 15: 16 God heeft me niet vergund te baren 16: 2 -Mss zal God mij kinderen geven uit mijn slavin 16: 2 -Abram luisterde naar Sarai (vgl Adam) -werkte wel maar was niet Gods wil -Hagar verachte haar meesteres 16: 4 -ze voelde zich beter dan Sarai (probleem zwanger worden lag bij Sarai) -Sarai boos op Abram, vernedert Hagar 16: 5 -6 Wat verwachten we dat er gebeurt als we God niet vertrouwen en het heft in eigen handen nemen? -vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? 16: 7 -Abram 86 bij geboorte Ismael 16: 16 Abraham (12 -24)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Herhaling belofte Abram (99) 17: 1 -Abram

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Herhaling belofte Abram (99) 17: 1 -Abram wordt Abraham, vader van volken 17: 5 -besnijdenis teken verbond 17: 10 -Sarai wordt Sara, edevrouw 17: 15 -Abraham lacht en stelt 13 -jarige Ismael voor 17: 16 -19 Waarom lachte hij? Zou het voor God onmogelijk zijn? Abraham gastvrij voor 3 vreemdelingen 18: 3 -uw vrouw zal binnen jaar zoon hebben 18: 10 -Sara lacht owv haar hoge leeftijd 18: 11 -12 -Sara ontkende dat ze had gelachen 18: 15 God maakt Abraham bekend wat er met Sodom gaat gebeuren 18: 17 -21 -zult gij de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? 18: 23 -50? 45? 40? 30? 20? 10? Abraham (12 -24)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 2 engelen komen bij Sodom 19: 1

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 2 engelen komen bij Sodom 19: 1 -Lot zat in de poort (officiële functie? ) -gastvrij 19: 2 -mannen stad wilden gemeenschap met bezoekers 19: 4 -5 -Lot kan hen niet overtuigen om geen kwaad te doen 19: 6 -8 -engelen dringen er op aan dat Lot vlucht 19: 12 -13 -schoonzoons wilden niet meegaan 19: 14 -vlucht en zie niet om opdat gij niet verdelgd wordt 19: 17 -Lots vrouw keerde zich om 19: 26 Lot dacht voordeel te halen uit zijn keuze -verloor zijn vrouw, bezitingen, eerbaarheid dochters (19: 30 -38) -waar hadden zijn dochters dat geleerd? 2 Petrus 2: 6 -8 Bezint eer ge begint! Abraham (12 -24)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham liegt opnieuw over Sara 20: 2

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham liegt opnieuw over Sara 20: 2 -in hfdst 19 redde Abrahams rechtvaardigheid Lot -in dit hfdst is hij bijna verantwoordelijk voor de dood van velen 20: 7 -Sara moet echt wel schoon zijn geweest, hoe ouder hoe mooier (90) -Waarom had Abraham gelogen? 20: 11 -12, 16 -jullie zijn goddeloos, ze is eigenlijk echt mijn zuster -dacht niet na over gevolgen, hoe ga ik mijn vrouw terugkrijgen? Hoe zijn wij als we zondigen? Iedereen heeft het gedaan behalve wij? Goede advocaten voor eigen fouten, strenge rechters voor ander zijn fouten Sara wordt zwanger en baart zoals beloofd Isaak 21: 1 -2 -Isaak betekent hij lacht -God is te vertrouwen ook al lijkt het onmogelijk Ismael spot met Sara en Sara laat Ismael wegzenden 21: 9 -10 -Abraham misnoegd, God zorgt voor Ismael 21: 11 -13 Abraham (12 -24)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abrahams geloof op de proef gesteld 22:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abrahams geloof op de proef gesteld 22: 1 -ga en offer uw zoon die gij liefhebt 22: 2 -Abraham wist niet dat dit een test was -heeft lang moeten wachten op Isaak -Ismael is weggestuurd -is er ook maar één zinvolle reden om dit te doen? Abraham ging op weg 22: 3 -treuzelde niet, zocht geen uitvluchten Waar is het lam? 22: 6 -8 -Hebreeën 11: 17 -19 God hield Abraham tegen 22: 12 -nu weet Ik dat ge godvrezend zijn -God voorzag een ram -Als we het beste van onszelf geven, zal God ons meer teruggeven vb meisje met nepketting (Lukas 18: 28 -30) Sara sterft op 127 jaar 23: 1 -2 -Abraham koopt graf, had nog geen eigendom 23: 4 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham vraagt knecht om vrouw te zoeken

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham vraagt knecht om vrouw te zoeken uit familie 24: 4 -niet uit Kanaänieten 24: 3 -Wat zou dat van die vrouw gaan verwachten? -Meisje dat mij en kamelen drinken geeft is voor Isaak 24: 14 -bekijkt Rebecca als zij het is of niet 24: 21 -weet nog niet als Rebecca familie is en als ze wel mee wil -Rebecca is dochter Betuël, zoon Milka 24: 24 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 ---

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 --- --- Sara 127 Abraham 175 Nachor Haran ----- Isaak (25 -26) --- Milka & Lot ----- Betuël Rebecca & Laban Esau & Jakob 147 Lea & Rachel ----- Isaak 180 Gad Aser --- Ruben Simeon Levi Juda Issakar Zebulon Jozef Benjamin Dan Naftali

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham vraagt knecht om vrouw te zoeken

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Abraham vraagt knecht om vrouw te zoeken uit familie 24: 4 -niet uit Kanaänieten 24: 3 -Wat zou dat van die vrouw gaan verwachten? -Meisje dat mij en kamelen drinken geeft is voor Isaak 24: 14 -bekijkt Rebecca als zij het is of niet 24: 21 -weet nog niet als Rebecca familie is en als ze wel mee wil -Rebecca is dochter Betuël, zoon Milka 24: 24 Laban ziet knecht aan bron met kamelen 24: 29 -32 -kassa 24: 51 -Rebecca gaat mee 24: 57 -58 Abraham sterft op 175 jaar 25: 8 -Isaak en Ismael begraven hem Abraham (12 -24) Isaak (25 -26)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Isaak 40 toen hij Rebecca trouwde 25:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Isaak 40 toen hij Rebecca trouwde 25: 20 -zij was onvruchtbaar, Isaak bad voor haar 25: 21 -bevalt van tweeling, Esau rossig, behaard, Jakob hield hiel Esau vast 25: 25 -26 -Esau jager, Jakob huiselijk 25: 27 -favoritisme! 25: 28 -maakt veel jonge levens kapot ‘waarom kunt ge niet als uw broer zijn’ jongste wordt vaak bevoorrecht (vgl familie) Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Verkoop mij uw eerstgeboorterecht 25: 31 -Esau was moe en hongerig 25: 29 -30 -Jakob hebzuchtig en listig, had eten ook kunnen geven -Esau was onverschillig en verachtte het eerstgeboorterecht 25: 32 -Hebreeën 12: 16 -17, 23 Isaak door hongersnood bij Filistijnen 26: 1 -liegt dat Rebecca zijn vrouw is 26: 7 -betrapt toen hij met Rebecca aan het gekken was 26: 8 -waar had hij dit geleerd? Vgl kind dat schreeuwt tegen speelgoed -er is nooit een goede reden om te liegen -we moeten goed nadenken over welke invloed wij op onze kinderen hebben Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Isaak wordt rijk door Gods zegen 26:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Isaak wordt rijk door Gods zegen 26: 12 -betekent niet dat hij alles goed deed -Abimelek vraagt hem om uit zijn gebied te gaan 26: 16 Esau neemt 2 Hethietische vrouwen, tot ergernis van Isaak & Rebecca 26: 34 -35 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Isaak is oud, slechtziend en denkt dat hij gaat sterven 27: 1 -2, 3 -4 -Rebecca hoort hoe Isaak Esau wil zegenen, maar nog eerst wilde eten 27: 5 -Geeft Jakob opdracht om geitebokjes te gaan halen zodat hij de zegen kon ontvangen ipv Esau 27: 9 -10 -Jakob maakt zich zorgen om zijn onbehaardheid 27: 11 -Jakob komt bij vader en liegt als zijn vader hem vraagt wie hij is 27: 19 -ontvangt zegen 27: 28 -29 -Esau komt terug van jacht en hoort dat Jakob zegen heeft gekregen 27: 34 -36 -Later vindt Jakob het zelf niet fijn als hij bedrogen wordt door Laban 29: 25 Esau koestert wrok en besluit hem te doden als Isaak sterft 27: 41 Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Rebecca laat Jakob naar familie vluchten om

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Rebecca laat Jakob naar familie vluchten om daar te trouwen 27: 43 -46 Op weg naar Haran heeft Jakob droom 28: 10 -ladder met engelen die opklommen en neerdaalden -Belofte aan Abraham en Isaak, herhaalt aan Jakob 28: 13 -14 -Ik zal u niet verlaten totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb gezegd 28: 15 -God was goed voor Isaak hoewel Isaak niet altijd goed was -God hield zijn belofte Jakob komt bij Laban, de broer van zijn moeder 29: 13 -gij zijt mijn eigen vlees en bloed 29: 14 -Laban had 2 dochters, Lea en Rachel 29: 16 -Jakob had Rachel lief en diende Laban 7 jaar voor Rachel 29: 19 -20 -7 jaar voor een bruidsschat? Verliefdheid doet soms dwaze dingen met mens -Laban misleide Jakob en gaf Lea tot vrouw ivp Rachel 29: 21 -24 -Jakob voelt zich bedrogen 29: 25 -zo doet men hier niet bij ons (thans tijd genoeg gehad om het te zeggen) 29: 26 -komen overeen om nog eens 7 jaar te werken, huwde direct na Lea Rachel 29: 27 -28 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Competitie tussen Lea en Rachel om kinderen

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Competitie tussen Lea en Rachel om kinderen -Lea was niet bemind, God opende haar schoot 29: 31 -Ruben eerstegeborene, nu zal mijn man mij liefhebben 29: 32 -Rachel jaloers op Lea en zegt Jakob ‘geef mij kinderen’ 30: 1 -geeft slavin Bilha aan Jakob -de liefdesappelen van Ruben 30: 14 -16 -Rachel baart uiteindelijk Jozef met Gods hulp 30: 22 -24 Abraham (12 -24) -zwangerschap is geen goede manier om liefde van uw partner te vragen -polygamie is niet wat God wil en brengt veel ellende met zich mee Jakob & Esau (27 -36) Isaak (25 -26)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 ---

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Stamboom Abraham (12 -24) Terach 205 --- --- Sara 127 Abraham 175 Nachor Haran ----- Isaak (25 -26) --- Milka & Lot ----- Betuël Rebecca & Laban Esau & Jakob 147 Lea & Rachel Gad Aser --- Ruben Simeon Levi Juda Issakar Zebulon Jakob & Esau (27 -36) ----- Isaak 180 Jozef Benjamin Dan Naftali

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Competitie tussen Lea en Rachel om kinderen

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Competitie tussen Lea en Rachel om kinderen -Lea was niet bemind, God opende haar schoot 29: 31 -Ruben eerstegeborene, nu zal mijn man mij liefhebben 29: 32 -Rachel jaloers op Lea en zegt Jakob ‘geef mij kinderen’ 30: 1 -geeft slavin Bilha aan Jakob -de liefdesappelen van Ruben 30: 14 -16 -Rachel baart uiteindelijk Jozef met Gods hulp 30: 22 -24 -zwangerschap is geen goede manier om liefde van uw partner te vragen -polygamie is niet wat God wil en brengt veel ellende met zich mee Jakob wil terug naar Kanaän gaan 30: 25 -Laban wil hem niet laten gaan na 14 jaar omdat Jakob rijk was geworden -Jakob doet voorstel om te werken voor de bezittingen 30: 31 -zonen Laban klagen dat Jakob rijker is dan hen 31: 1 -God zegt Jakob om terug te gaan 31: 13 -ze vluchten en Rachel steelt terafim van vader 31: 19 -20 -Lea en Rachel steunen vlucht omdat vader alles heeft opgebratst 30: 14 -15 -Laban gaat hen achterna maar God waarschuwt hem 31: 24 -Doet alsof hij Jakob met vreugde zou hebben laten gaan 31: 26 -30 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Gij hebt mijn goden gestolen 31: 31

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Gij hebt mijn goden gestolen 31: 31 -Jakob zegt dat de dief mag worden gedood 31: 32 -Rachel was op terafim gaan zitten en loog 31: 34 -35 De god van Laban kon worden gestolen, verstopt en op gezeten Verbond tussen Laban en Jakob 31: 43 -45 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob is bang om Esau te ontmoeten 32: 7 -had boodschappers uitgestuurd 32: 3 -5 -deze lieten weten dat Esau met 400 man onderweg was 32: 6 -angst drijft Jakob naar God 32: 9 -12 -mensen moeten soms in moeilijke omstandigheden komen om nederig en bewust te worden -verdeelde vee in twee groepen en stuurden het vee vooruit als geschenk 32: 13 -21 Jakob worstelt ‘s nachts met man en vraagt zijn zegen 32: 24 -26 -Jakob wordt Israel 32: 28 -Waarom wint God het gevecht niet? -Hij geeft hem een mankement, grote verandering in zijn geestelijk leven -God wil dat mens voor hem kiest en niet voor zichzelf -Jakobs zelfvertrouwen is weg, God maakt hem zwak om hem sterk te maken Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jakob ziet Esau aankomen met 400 man

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jakob ziet Esau aankomen met 400 man 33: 1 -verdeelt kinderen onder Lea en Rachel en beide slavinnen 33: 1 -slavinnen en kinderen vooraan -Lea en kinderen daarachter -Rachel en Jozef laatst 33: 2 -Esau kwam hem tegemoet, kuste hem en ze weenden 33: 4 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Esau is veranderd, is meer man van korte termijn denken Crisis tussen broers voorbij -Esau biedt hulp aan om Jakob te begeleiden 33: 12 -Jakob zoekt uitvluchten maar belooft naar hem te komen in Seïr 33: 13 -14 -Jakob ging naar Sukkot en bouwde daar een huis 33: 17 -kocht stuk land van zonen van Sichem 33: 18 -19 Waar hebben we nog gezien dat iemand dicht bij een stad ging wonen? Als Jakob zich niet in Sichem had gevestigd dan was hfdst 34 niet gebeurd Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Dina wordt verkracht door Sichem, zoon van

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Dina wordt verkracht door Sichem, zoon van koning 34: 1 -2 -is één van de ergste hfdst uit de bijbel -Sichem wordt verliefd op haar en vraagt vader om met haar te trouwen 34: 3 -4 Broers zijn toornig en zinnen op wraak 34: 7 -vader Sichem vraagt aan Jakob voor Dina tot vrouw voor zoon 34: 8 -12 -Jakobs zonen spraken bedrieglijk 34: 14 -16 -brengen het nieuws aan de stad over als echte politiekers 34: 20 -21 -op derde dag na besnijdenis doodden Simeon en Levi alle mannen van de stad en stalen hun bezittingen 34: 25 -Jakob is om verkeerde reden verontwaardigd 34: 30 Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn 35: 2 -God vraagt Jakob om naar Betel te komen 35: 1 -goden werden begraven 35: 4 Is vaak wat mensen doen. Vroomste gezicht om naar de samenkomst te gaan, hypocriet door de week. God is niet tevreden met de restjes van onze tijd, Hij wil ons hele hart (vgl vriend) Rachel sterft bij geboorte Benjamin 35: 17 -18 -niet begraven in familiegraf 35: 19 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Israel had Jozef lief boven al zijn

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Israel had Jozef lief boven al zijn zonen 37: 3 -favoritisme (idem Isaak) -Jozef is een klikspaan 37: 1 -Jakob maakte hem pronkgewaad 37: 3 -broers haatten Jozef en konden niet vriendelijk spreken 37: 4 Het kind dat wordt voorgetrokken ondervindt meestal de grootste schade! Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jozef droomde over schoven en over hemellichamen 37: 6 -11 -zijn familie zou zich voor hem gaan buigen 37: 8, 10 -11 -broers haatten hem nog meer 37: 5 Jakob & Esau (27 -36) Ga kijken hoe het met uw broers is 37: 14 -broers smeedden plan om hem te doden 37: 18 -20 -Ruben wilde hem redden en laat hem in put gooien 37: 21 -22 -Juda stelt tijdens eten voor om hem te verkopen 37: 26 -27 (vgl 42: 21) -ze wisten niet dat God hun plannen gebruikte -was het toeval dat daar een koopmannen voorbijkwamen? -Doen alsof wild dier ‘uw zoon’ heeft gedood 37: 31 Jakob heeft zijn vader Isaak ook misleid Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 -Jakob treurde lange tijd over Jozef 37:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 -Jakob treurde lange tijd over Jozef 37: 34 -Hoe moeten ze zich hebben gevoeld? Wraak/verdriet vader? -Jozef wordt door Ismaelieten verkocht aan Potifar, hoveling farao 37: 36 Abraham (12 -24) Juda huwt Kanaänietische vrouw 38: 1 -30 God zegende Jozef in Potifars huis 39: 1 -4 -Potifar stelde hem aan over al wat hij bezat 39: 5 -Jozef was knappe gast 39: 6 -Potifars vrouw wil gemeenschap met hem, Jozef weigerde 39: 7 -8 -hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? 39: 9 -10 Hij had zichzelf kunnen rechtvaardigen: -ik heb al zoveel meegemaakt -haar man is slecht voor haar -ze wilt het zelf -het is maar één keer -ik heb het verdiend -ik zal bij haar gaan liggen, maar niks doen -samen filmpje kijken -Jozef begrijpt me, hij kan goed luisteren Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Niet alleen aan God denken, maar ook

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Niet alleen aan God denken, maar ook aan partner, kinderen en familie Zonde weerstaan doet ons NEE zeggen! Als we worstelen met zonde geeft aan dat we het ergens wel willen Abraham (12 -24) Potifars vrouw blijft aandringen -op een dag was er niemand in huis 39: 11 -ze greep zijn kleed en drong aan 39: 12 -Jozef liet kleed achter en vlucht weg 39: 12 -ze beschuldigd hem valselijk 39: 13 -16 -Jozef wordt in gevangenis geworpen 39: 20 -God was met Jozef 39: 21 -23 Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Eerst verkocht, dan onschuldig in gevangenis, waarom zou ik nog goed willen doen? Schenker en bakker worden in gevangenis geworpen 40: 1 -2 -hebben beiden droom, Jozef verklaart droom 40: 5 -8 -binnen 3 dagen zou schenker worden hersteld, bakker gedood 40: 9 -19 -denk aub aan mij en toon dankbaarheid 40: 14 -15 -de overste der schenkers vergat Jozef 40: 23 -Jozef is niet zelfzuchtig, noch bitter Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 2 jaar later heeft farao een droom

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 2 jaar later heeft farao een droom 41: 1 -7 mooie, vette en 7 magere koeien 41: 2 -4 -7 mooie, dikke aren en 7 dunne 41: 5 -7 -geleerden van Egypte kunnen dromen niet verklaren 41: 8 -overste schenkers dacht aan Jozef 41: 12 -Gij moet maar droom horen en gij kunt hem uitleggen? 41: 15 -16 -Jozef verklaart droom, er zullen 7 jaren van overvloed zijn gevolgd door 7 jaren van hongersnood 41: 29 -32 Abraham (12 -24) Jozef (30) wordt aangesteld tot onderkoning Egypte 41: 37 -41, 46 Jakob & Esau (27 -36) -krijgt 2 zonen Manasse en Efraïm -heel de wereld komt naar Egypte om bij Jozef graan te kopen 41: 57 Isaak (25 -26) Jakob stuurt 10 broers naar Egypte, muv Benjamin 42: 1 -4 -komen bij Jozef maar herkennen hem niet 42: 7 -Jozef beschuldigt hen van spionage 42: 9 -Wij zijn eerlijke lieden 42: 11 -13 -bewijs eerlijkheid door jongeste broer te brengen 42: 20 -ze denken terug aan wat ze Jozef hebben aangedaan 42: 21 -24 Zonde die niet is opgelost kom je vroeg of laat terug tegen Tijd vergeeft zonde niet Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Simeon moet daar blijven als borg 42:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Simeon moet daar blijven als borg 42: 19 -Jozef geeft koren en laat geld terug in zakken steken 42: 25 -ze komen erachter dat het geld is teruggegeven 42: 28 -Gij berooft mij van mijn kinderen 42: 36 -38 Voedsel is op, Juda weigert om zonder Benjamin terug te gaan 43: 1 -3 -Juda geeft leven als borg 43: 9 -Jakob geeft allerlei geschenken mee, alsook Benjamin 43: 11 -14 -Jozef stelt hen gerust over het geld, Simeon vrij 43: 23 Gaan terug naar huis 44: 3 -Jozef laat zilveren drinkbeker in zak van Benjamin leggen 44: 1 -2 -Laat hen achterna gaan en beschuldigen van diefstal 44: 3 -Benjamin moet blijven als slaaf, rest mag gaan 44: 17 -Juda geeft speech van zijn leven ‘hoe zou ik het verdriet van mijn vader kunnen aanzien? 44: 18 -34 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jozef maakt zich bekend en weent 45:

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jozef maakt zich bekend en weent 45: 1 -2 -broers deinzen terug 45: 3 -God heeft mij voor u uitgezonden 45: 4 -7 Jozef heeft beste met hen voor ondanks wat ze hem hebben aangedaan Wat zouden ze hun vader hebben gezegd? Hoe? Jakob gaat met familie in Gosen wonen 46: 1 -7 Jakobs laatste levensjaren 47: 27 -31 Jakob zegent Efraïm en Manasse 48: 1 -22 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jakob neemt afscheid zonen 49: 1 -28 Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jakob sterft 49: 33 -broers vrezen vergelding

In den beginne Genesis Aartsvaders 12 -50 Jakob sterft 49: 33 -broers vrezen vergelding van Jozef 50: 15 -Jozef weende bij gedachten broers 50: 16 -17 “Vreest niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijns vaders huis; en Jozef leefde honderd en tien jaar” God zal u uit dit land voeren naar het land dat Hij Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd 50: 24 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam &

In den beginne Genesis Periodes begin 1 -11 God schiep (1 -2) Adam & Eva (3) Kaïn & Abel (4) Aartsvaders 12 -50 Abraham (12 -24) Isaak (25 -26) Jakob & Esau (27 -36) Noach (5 -9) toren van Babel (10 -11) Jozef (37 -50)

In den beginne Genesis We zijn geschapen door een liefdevolle God, Zonde is het

In den beginne Genesis We zijn geschapen door een liefdevolle God, Zonde is het overtreden van Gods wil, God verlangt naar ons hart, Keuzes die we maken hebben gevolgen voor onszelf en anderen, Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn keuzes, God geeft ons in het leven wat we nodig hebben, Niet altijd wat we willen Er kan niets gebeuren zonder Gods toestemming, God zal geen moeiten in jouw leven toelaten tenzij Hij daar een doel voor heeft, Als jij je vrede en geloof kan bewaren dan zal je slagen voor de test, en dan zal God jou er beter doen uitkomen dan ervoor. Vertrouw Hem!