Praktische Opdracht Gemaakt door Peter Janine Ruud Praktische

  • Slides: 12
Download presentation
Praktische Opdracht Gemaakt door: Peter Janine Ruud

Praktische Opdracht Gemaakt door: Peter Janine Ruud

Praktische opdracht Nationalisme In deze presentatie proberen wij duidelijk te maken wat nationalisme inhoudt

Praktische opdracht Nationalisme In deze presentatie proberen wij duidelijk te maken wat nationalisme inhoudt en wat het voor invloed op de maatschappij kan hebben.

Hoofdvraag Welke omstandigheden kunnen van invloed zijn op het opkomen van nationalisme.

Hoofdvraag Welke omstandigheden kunnen van invloed zijn op het opkomen van nationalisme.

Deelvragen Wat is nationalisme? • Wat zijn kenmerken van nationalisme? • Wat kan een

Deelvragen Wat is nationalisme? • Wat zijn kenmerken van nationalisme? • Wat kan een voedingsbodem voor nationalisme zijn? • Nationalisme in het heden. •

Wat is nationalisme? Omschrijving volgens de Van Dalen: • Voorliefde voor het nationale •

Wat is nationalisme? Omschrijving volgens de Van Dalen: • Voorliefde voor het nationale • Het eigen land • Het eigen volk • Streven om al wat als nationaal beschouwd wordt te bevorderen en te accentueren, gepaard met een zekere afkeer voor het vreemde

Wat zijn kenmerken van Nationalisme? Natie n n n n Nascor = geboren worden

Wat zijn kenmerken van Nationalisme? Natie n n n n Nascor = geboren worden Groep mensen Bepaald grondgebied bewonen Verbondenheid Zelfde taal Zelfde geschiedenis Zelfde geloof Zelfde tradities

Staat n Politieke structuur n Bepaald grondgebied met een bestuurlijke organisatie welke het volgende

Staat n Politieke structuur n Bepaald grondgebied met een bestuurlijke organisatie welke het volgende regelt: l Wetgeving l Belasting l Geweld l Oorlog

* Staat en natie kunnen zonder elkaar. * Een staat kan bestaan zonder dat

* Staat en natie kunnen zonder elkaar. * Een staat kan bestaan zonder dat de inwoners één natie vormen. * Een natie kan onder verschillende staten vallen.

w Natievorming n Nationaalbesef l l Stimuleren van de eigen taal Vorming via onderwijs

w Natievorming n Nationaalbesef l l Stimuleren van de eigen taal Vorming via onderwijs en leger w Noodzakelijk om onderlinge verbondenheid te kweken l Stimuleren van de eigen geschiedenis w saamhorigheidsgevoel

Wat kan een voedingsbodem voor nationalisme zijn? • • Onderdrukking / oorlog Ergens bij

Wat kan een voedingsbodem voor nationalisme zijn? • • Onderdrukking / oorlog Ergens bij willen horen Onafhankelijk willen zijn Economische malaise Werkloosheid (opkomst Hitler) Angst Nieuwe grenzen

Nationalisme in het heden. § § § § Irak Balkan Voormalig Joegoslavië Darfour etc.

Nationalisme in het heden. § § § § Irak Balkan Voormalig Joegoslavië Darfour etc. Voetbal Songfestival Moord markant persoon Koningshuis

Conclusie w Nationalisme kan op verschillende manieren ontstaan, tevens zijn er verschillende soorten van

Conclusie w Nationalisme kan op verschillende manieren ontstaan, tevens zijn er verschillende soorten van nationalisme.