Geeft voorlichting advies en instructie vragen Wat versta

  • Slides: 6
Download presentation
Geeft voorlichting, advies en instructie

Geeft voorlichting, advies en instructie

vragen • Wat versta je onder voorlichting, advies, instructie en preventie? • Het volgens

vragen • Wat versta je onder voorlichting, advies, instructie en preventie? • Het volgens verantwoorde methoden geven van voorlichting, bijbrengen vaardigheden en aankweken van houdingen, met de bedoeling bij te dragen tot het verbreden van gedragspatronen en leefstijlen die de gezondheid van mensen bevorderen. • Wat is het verband tussen voorlichting, instructie en preventie? • Door voorlichting en instructie kan iemand leren leven met zijn ziekte en kan (soms) verergering worden voorkomen.

 • Welke effecten kun je bij cliënt/zorgvragers verwachten van voorlichting? • Bevorderen genezingsproces,

• Welke effecten kun je bij cliënt/zorgvragers verwachten van voorlichting? • Bevorderen genezingsproces, bevorderen therapietrouw, gevoelens van angst verminderen, opbouwen relatie met zorgvrager, kostenbesparing. • Welke functies kan voorlichting hebben? Wanneer heeft voorlichting welke functie; geef voorbeelden. • Informatief; praktische informatie bijv uitleg voorzieningen • Instructief; praktisch aanleren vaardigheden • Educatief; uitleg achtergronden en gevolgen ziektebeeld • Begeleidend; bijv ondersteunen bij emoties

 • Welke soorten informatie kun je als verpleegkundige geven? • Praktisch; hoe, wat,

• Welke soorten informatie kun je als verpleegkundige geven? • Praktisch; hoe, wat, waar • Technisch; medische informatie verduidelijken • Belevingsinformatie; uitleg over ervaringen bijv bij onderzoeken • Noem eens voorbeelden van een kennisdoel, een houdingsdoel en een gedragsdoel. • Kennisdoel; weten-> informatie over ziektebeeld • Houdingsdoel; voelen -> omgaan met angst • Gedragsdoel; doen -> stoppen met roken of omgaan met diabetes

 • Leg eens uit van primaire, secundaire en tertiaire preventie is. Geef voorbeelden.

• Leg eens uit van primaire, secundaire en tertiaire preventie is. Geef voorbeelden. • Primair; voorkomen van ziekte bij gezonde mensen • Secundair; zo vroeg mogelijk opsporen bij risicogroepen. (borstkankeronderzoek) • Tertiair; voorkomen van erger bij mensen die al ziek zijn. • Wat is het verschil tussen gezondheidsvoorlichting en patiëntenvoorlichting? • Gezondheidsvoorlichting; alle activiteiten die bewust worden ondernomen om het gezondheidsgedrag van mensen te beïnvloeden. • Patiëntenvoorlichting; gericht op het leren leven met een ziekte of de gevolgen daarvan.

 • Instructie geven, valt dat onder primaire, secundaire of tertiaire preventie? Leg uit.

• Instructie geven, valt dat onder primaire, secundaire of tertiaire preventie? Leg uit. • Tertiaire preventie. Bij instructie leer je iemand bijv zelf insuline spuiten. • Wat betekent de zin ‘verpleegkundigen geven vooral voorlichting op microniveau’? • De voorlichting is gericht op iemand persoonlijk en gebeurt meestal in een tweegesprek tussen verpleegkundige en cliënt.