Hedendaags toetsen in het hoger onderwijs Waar gaat

  • Slides: 17
Download presentation
Hedendaags toetsen in het hoger onderwijs. Waar gaat het nu over? Desirée Joosten-ten Brinke

Hedendaags toetsen in het hoger onderwijs. Waar gaat het nu over? Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit & Fontys lerarenopleiding Tilburg

Doel • Kennismaking met de kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen • Inzicht krijgen

Doel • Kennismaking met de kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen • Inzicht krijgen in de manier waarop opleidingen kunnen werken aan het optimaliseren van die kwaliteit van toetsen en beoordelen.

Hedendaags toetsen = Focus op kwaliteit van toetsing Basisvoorwaarde • om juiste beslissingen te

Hedendaags toetsen = Focus op kwaliteit van toetsing Basisvoorwaarde • om juiste beslissingen te kunnen nemen: – selectie, classificatie, plaatsing, certificering – kwaliteit onderwijssysteem • om de doelen van onderwijs te bereiken: – het ontwikkelen, socialiseren en kwalificeren van studenten (Biesta, 2009).

Kwaliteit van toetsing “Er is sprake van kwaliteit van toetsing als …. ”

Kwaliteit van toetsing “Er is sprake van kwaliteit van toetsing als …. ”

Betrouwbaarheid Validiteit Relevantie Objectiviteit Efficiëntie Moeilijkheid

Betrouwbaarheid Validiteit Relevantie Objectiviteit Efficiëntie Moeilijkheid

Kwaliteitskader (Baartman, e. a. , 2007)

Kwaliteitskader (Baartman, e. a. , 2007)

Kwaliteit van een toetsprogramma • Een toetsprogramma: een bewust en beargumenteerde combinatie van toetsvormen,

Kwaliteit van een toetsprogramma • Een toetsprogramma: een bewust en beargumenteerde combinatie van toetsvormen, passend bij de doelen en opbouw van een opleiding.

Kwaliteit van een toetsprogramma • Toetsprogramma geeft inhoudelijke sturing – Kwaliteit van het eindniveau

Kwaliteit van een toetsprogramma • Toetsprogramma geeft inhoudelijke sturing – Kwaliteit van het eindniveau is leidend – Formatief toetsen – Helderheid over doelen en criteria • Toetsprogramma geeft organisatorische sturing: – Logische leerlijnen op basis van gelijke doelen – Grote onderdelen – Activerend onderwijs – Beperking van het aantal herkansingen – Compensatoir toetsen – Cesuur (Cohen-Schotanus e. a. , 2013; Vermeulen et al. 2012; van Berkel, Jansen en Bax, 2012)

kw alit eit Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen (Joosten-ten Brinke, 2010)

kw alit eit Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen (Joosten-ten Brinke, 2010)

Kwaliteit van toetsing (Joosten-ten Brinke, 2010; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012)

Kwaliteit van toetsing (Joosten-ten Brinke, 2010; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012)

Kwaliteitsborging Om kwaliteit te kunnen waarborgen moet duidelijk zijn wat kwaliteit is en waardoor

Kwaliteitsborging Om kwaliteit te kunnen waarborgen moet duidelijk zijn wat kwaliteit is en waardoor kwaliteit beïnvloed wordt.

0. Toetsontwer p 7. Nabespreken, evalueren en bijstellen Toetsproces 1. Toetsspecificati e 6. Cijfers

0. Toetsontwer p 7. Nabespreken, evalueren en bijstellen Toetsproces 1. Toetsspecificati e 6. Cijfers geven 2. Itemconstructie 5. Beoordele n en analyse 3. Toetsconstructie 4. Afname

Kwaliteit van toetsbeleid Martens, R. & Moerkerke, G. (2014)

Kwaliteit van toetsbeleid Martens, R. & Moerkerke, G. (2014)

Hedendaags toetsen • Focus op kwaliteit, waarbij kwaliteit meer is dan de kwaliteit van

Hedendaags toetsen • Focus op kwaliteit, waarbij kwaliteit meer is dan de kwaliteit van de toets • Versterken van toetsbekwaamheid van alle toetsactoren • Een onderzoekende houding ten opzichte van de eigen toetspraktijk • Realiseren van toetskwaliteit is geen individuele aangelegenheid – Professionele leergemeenschappen

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen?

Bronnen • Kerdijk, W. (2014). Strategic choices in curriculum design to facilitate knowledge and

Bronnen • Kerdijk, W. (2014). Strategic choices in curriculum design to facilitate knowledge and competency development. Dissertatie. Groningen: RUG. http: //dissertations. ub. rug. nl/faculties/medicine/2014/w. kerdijk/? p. Language=en&p. Full. Item. Record=ON • Gerritsen-van Leeuwenkamp, K. J. , & Joosten-ten Brinke, D. (2013). De perceptie van hbo-studenten op de kwaliteit van toetsing: het belang van vijftig kwaliteitskenmerken van toetsing. Examens, 1, 1116. • Vermeulen, L. M. , Scheepers, A. W. A. , Adriaans, M. G. J. M. , Arends, L. R. , Bos, R. van den, Bouwmeester, S. , Meer, F. B. L. van der, Schaap, L. , Smeets, A. A. C. M. , Molen, H. T. van der & Schmidt, H. G. (2012). Nominaal studeren in het eerste jaar. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 204 -216. • Baars, G. , Adriaans, M. , Godor, B. , Hermus, P. , & van Wensveen, P. (2012). Eindrapport pilot Nominaal is Normaal bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Intern Rapport. http: //www. risbo. nl/r_nieuws. php? n=75 • Sluijsmans, D. , Joosten-ten Brinke, D. , & Van Schilt-Mol, T. (Red. ). (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen, België: Garant. • Sluijsmans, D. M. A. , Joosten-ten Brinke, D. , & van der Vleuten, C. P. M. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. Den Haag: NWO. • Van Berkel, H. , Jansen, E. , & Bax, A. (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs. Boom/Lemma.