MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TMK DOKUMEN

  • Slides: 67
Download presentation
MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) TAHUN

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) TAHUN 6 2015 KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) PERBEZAAN TAHAP 1 DAN TAHAP 2 DOKUMEN

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) PERBEZAAN TAHAP 1 DAN TAHAP 2 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TAHAP 1 ICT Belajar DENGAN/ Learning WITH Belajar MELALUI/ Learning THROUGH TAHAP 2 CS

TAHAP 1 ICT Belajar DENGAN/ Learning WITH Belajar MELALUI/ Learning THROUGH TAHAP 2 CS 3 Belajar MENGENAI/ Learning ABOUT

MATLAMAT TMK TAHAP II Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai kemahiran khusus MATLAMAT Menggalakkan kreativiti KS

MATLAMAT TMK TAHAP II Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai kemahiran khusus MATLAMAT Menggalakkan kreativiti KS SR R Menyediakan pembelajaran menarik BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF TMK TAHAP II KS SR R 1 Memahami perisian dan peranti komputer 2

OBJEKTIF TMK TAHAP II KS SR R 1 Memahami perisian dan peranti komputer 2 Memahami ukuran data dan keselamatan komputer 3 Membangunkan persembahan multimedia 4 Memahami rangkaian dan internet 5 Membangunkan pangkalan data 6 Membangun atur cara 7 Kreatif dan inovatif BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FOKUS TMK TAHAP II Pengaturcaraan Dunia Komputer Eksplorasi Multimedia Tahun 4 Tahun 5 Dunia

FOKUS TMK TAHAP II Pengaturcaraan Dunia Komputer Eksplorasi Multimedia Tahun 4 Tahun 5 Dunia Pangkalan Data Mata Pelajaran Sistem Komputer dan Dunia Internet Tahun 6 KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). MENGAPA • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses Pd. P. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). MENGAPA • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses Pd. P. KS SR R BAGAIMANA • Guru melaksanakan Pd. P dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. KS SR R Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. KS SR R Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERANCANGAN KANDUNGAN TMK TAHUN 6 MODUL PENGATURCARAAN Modul ini akan melatih murid belajar menggunakan

PERANCANGAN KANDUNGAN TMK TAHUN 6 MODUL PENGATURCARAAN Modul ini akan melatih murid belajar menggunakan pemikiran logik dalam menyelesaikan masalah melalui penggunaan aplikasi pengaturcaraan. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERANCANGAN KANDUNGAN TMK TAHUN 6 MODUL PENGATURCARAAN Modul ini akan melatih murid belajar menggunakan

PERANCANGAN KANDUNGAN TMK TAHUN 6 MODUL PENGATURCARAAN Modul ini akan melatih murid belajar menggunakan pemikiran logik dalam menyelesaikan masalah melalui penggunaan aplikasi pengaturcaraan. Murid juga akan mempelajari proses yang terlibat dalam membangunkan sesuatu aturcara melalui pendekatan pembangunan aturcara yang sistematik dan mudah. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD KURIKULUM TMK TAHUN 6 STANDARD KURIKULUM Modul Pengaturcaraan 1. 0 Memahami Pengaturcaraan KS

STANDARD KURIKULUM TMK TAHUN 6 STANDARD KURIKULUM Modul Pengaturcaraan 1. 0 Memahami Pengaturcaraan KS SR R 2. 0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseduokod dan Carta Alir 3. 0 Mengatur cara dan Menguji 4. 0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERANCANGAN KANDUNGAN DAN STANDARD KURIKULUM TMK Pengetahuan Nilai Kemahiran MODUL KS SR R Penyelesaian

PERANCANGAN KANDUNGAN DAN STANDARD KURIKULUM TMK Pengetahuan Nilai Kemahiran MODUL KS SR R Penyelesaian Masalah Pemikiran Logik Konsep Pengurusan Nilai & Etika Maklumat Fakta Manipulatif Menaakul Terminologi *Jujur, amanah, Berfikir b/jawab, Secara cekap, Kreatif Pemikiran Logik & Kritis akauntabiliti, integriti Berinovasi. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERANCANGAN KANDUNGAN DAN STANDARD KURIKULUM TMK MODUL PENGATURCARAAN NILAI KS SR R Sistematik Ingin

PERANCANGAN KANDUNGAN DAN STANDARD KURIKULUM TMK MODUL PENGATURCARAAN NILAI KS SR R Sistematik Ingin Mengetahui (Inkuiri) Cuba Jaya Menghormati Hak Orang Lain Unsur Kerjasama menjadi tunjang dalam menghasilkan sesuatu projek pengaturcaraan di dalam modul ini BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60 MINIT SEMINGGU KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 18

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60 MINIT SEMINGGU Diajar BERGILIR atau SERENTAK dengan mata pelajaran REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) – mengikut kesediaan sekolah KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 19

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERUNTUKAN WAKTU MP TMK 60 MINIT SEMINGGU Diajar BERGILIR atau SERENTAK dengan mata pelajaran REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) – mengikut kesediaan sekolah KS SR R Pihak sekolah perlu ambil kira: - Bilangan guru RBT/TMK - Bilangan bengkel/makmal - Bilangan kelas - Kemudahan peralatan RBT/TMK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 20

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERSEDIAAN SEKOLAH • Pihak sekolah

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 PERSEDIAAN SEKOLAH • Pihak sekolah perlu guna kemudahan sedia ada yang bersesuaian dengan DSKP • Kemudahan ini ditambah baik menggunakan PCG • Panitia TMK harus diwujudkan KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 21

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 KELAYAKAN GURU Mempunyai kelayakan ikhtisas

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5 KELAYAKAN GURU Mempunyai kelayakan ikhtisas dan opsyen ATAU Guru bukan opsyen telah diberi latihan khusus berkaitan mata pelajaran TMK Nota: Guru yang telah menghadiri kursus/latihan WAJIB mengajar mata pelajaran ini. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 22

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome Book ATAU VDI Thin. Client • Pelayan • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) murid • Pengimbas • Mesin Cetak • Kamera dan Video Digital • Mikrofon dan pembesar suara KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 23

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome Book ATAU VDI Thin. Client • Pelayan • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) murid • Pengimbas • Mesin Cetak • Kamera dan Video Digital • Mikrofon dan pembesar suara PERKAKASAN UNTUK GURU b. Perkakasan untuk guru Projektor LCD KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 24

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome Book ATAU VDI Thin. Client • Pelayan • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) murid • Pengimbas • Mesin Cetak • Kamera dan Video Digital • Mikrofon dan pembesar suara PERISIAN c. Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian Mac Perisian aplikasi Microsoft Office, Star. Office dan Scratch Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator Perisian untuk Chromebook (Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan lain -lain) PERKAKASAN UNTUK GURU b. Perkakasan untuk guru Projektor LCD KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 25

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome

PERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Komputer • Chrome Book ATAU VDI Thin. Client • Pelayan • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) murid • Pengimbas • Mesin Cetak • Kamera dan Video Digital • Mikrofon dan pembesar suara PERKAKASAN UNTUK GURU b. Perkakasan untuk guru Projektor LCD KS SR R PERISIAN c. Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian Mac Perisian aplikasi Microsoft Office, Star. Office dan Scratch Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator Perisian untuk Chromebook (Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan lain -lain) KEMUDAHAN INTERNET d. Kemudahan Internet Talian akses Internet Nota: Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah MESTI mempunyai lesen yang sah. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 26

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI KOLABORATIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK INKUIRI PENEMUAN PENYELESAIAN

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI KOLABORATIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK INKUIRI PENEMUAN PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI KONSTRUKTIVISME KS SR R PEMBELAJARAN PENEROKAAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI Empat pendekatan iaitu • Terarah Kendiri (Self-Directed),

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI Empat pendekatan iaitu • Terarah Kendiri (Self-Directed), • Kadar Kendiri (Self-Paced), • Akses Kendiri (Self-Accessed) dan • Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 28

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN KENDIRI contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 29

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KOLABORATIF Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KOLABORATIF Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan yang telah dikenalpasti. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 30

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KOLABORATIF Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KOLABORATIF Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan, pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 31

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 32

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK INKUIRI PENEMUAN Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK INKUIRI PENEMUAN Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti ekperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 33

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK INKUIRI PENEMUAN Penggunaan TMK dalam Inkuiri. Penemuan berlaku apabila

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK INKUIRI PENEMUAN Penggunaan TMK dalam Inkuiri. Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. KS SR R Dengan menggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3 D Modeling. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 34

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PENYELESAIAN MASALAH • Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PENYELESAIAN MASALAH • Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari kaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 35

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PENYELESAIAN MASALAH • Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PENYELESAIAN MASALAH • Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari kaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Dalam konteks TMK, Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. KS SR R Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 36

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. • Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 37

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. • Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 38

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN MASTERI • Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif, tayangan video, perisian kursus, permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 39

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KONSTRUKTIVISME • Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK KONSTRUKTIVISME • Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam Pd. P. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data, maklumat dan pengetahuan. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 40

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN PENEROKAAN • Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TMK PEMBELAJARAN PENEROKAAN • Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. KS SR R TMK merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dan simulasi. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 41

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN NILAI Bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh

PENTAKSIRAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN NILAI Bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK KS SR R Mesti dilakukan secara berterusan dan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran Memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam

PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam menguasai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ditetapkan. KS SR R Standard Prestasi mengandungi 6 Tahap Penguasaan yang disusun secara hirarki di mana Tahap Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap pernyataan Tahap Penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

formatif KS SR R ATAU sumatif ATAU formatif dan sumatif BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

formatif KS SR R ATAU sumatif ATAU formatif dan sumatif BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN Kriteria Pencapaian Yang Berasaskan Setiap Kelompok Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran

PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN Kriteria Pencapaian Yang Berasaskan Setiap Kelompok Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran Yang Ditetapkan KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Murid tahu perkara asas

PENTAKSIRAN Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 3 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 2 5 6 KS SR R Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID • Dilaksanakan secara offline (Keputusan YAB Menteri Pendidikan pada

PENTAKSIRAN PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID • Dilaksanakan secara offline (Keputusan YAB Menteri Pendidikan pada 18 Mac 2014) • Menggunakan Aplikasi Ms Excel • Guru perlu melaksanakan pentaksiran apabila selesai mengajar satu kelompok standard kandungan dan pembelajaran • Rekod disimpan di sekolah untuk: - Tindak susul - Pelaporan kepada pihak berkepentingan KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAGAIMANA PENTAKSIRAN DILAKSANAKAN? KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAGAIMANA PENTAKSIRAN DILAKSANAKAN? KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENTAKSIRAN RUBRIK • Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor

KAEDAH PENTAKSIRAN RUBRIK • Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 50

KAEDAH PENTAKSIRAN CONTOH RUBRIK KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENTAKSIRAN CONTOH RUBRIK KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN PEMERHATIAN Salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya

PENTAKSIRAN PEMERHATIAN Salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. KS SR R Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - PEMERHATIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - PEMERHATIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN PERSEMBAHAN • Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara

PENTAKSIRAN PERSEMBAHAN • Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti reka bentuk visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual, bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 54

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - PERSEMBAHAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - PERSEMBAHAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN ANEKDOT • Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari

PENTAKSIRAN ANEKDOT • Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 56

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - ANEKDOT KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK - ANEKDOT KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN KUIZ DAN UJIAN KUIZ merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk

PENTAKSIRAN KUIZ DAN UJIAN KUIZ merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. KS SR R UJIAN merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 58

PENTAKSIRAN CONTOH KUIZ/UJIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN CONTOH KUIZ/UJIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN CONTOH KUIZ/UJIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN CONTOH KUIZ/UJIAN KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN PORTFOLIO • Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan

PENTAKSIRAN PORTFOLIO • Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. PORTFOLIO KERJA HARIAN tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. KS SR R PORTFOLIO DOKUMENTARI PORTFOLIO HASIL TERBAIK bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 61

PENTAKSIRAN RUBRIK DALAM PENTAKSIRAN PORTFOLIO KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN RUBRIK DALAM PENTAKSIRAN PORTFOLIO KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN SIMULASI Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. PERMAINAN

PENTAKSIRAN SIMULASI Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. PERMAINAN SIMULASI MAIN PERANAN PENGGUNAAN MODEL Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 63

PENTAKSIRAN CONTOH SIMULASI KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN CONTOH SIMULASI KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pemulihan Atau Pengayaan Pada Tajuk Yang Sama • Melaksanakan Pengesanan Impak

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pemulihan Atau Pengayaan Pada Tajuk Yang Sama • Melaksanakan Pengesanan Impak Pd. P • Melaksanakan Pd. P Yang Dirancang • Pilih Standard Yang Ingin Diajar 4 3 • 2 1 KS SR R Satu sesi Pd. P BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SUMATIF Menjana report pelaporan • Meletakkan tahap penguasaan murid • Melaksanakan pentaksiran

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SUMATIF Menjana report pelaporan • Meletakkan tahap penguasaan murid • Melaksanakan pentaksiran • Mempastikan unit pembelajaran telah diajar 4 3 • 2 1 KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TERIMA KASIH KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TERIMA KASIH KS SR R BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM