Di Sampaikan Oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri

  • Slides: 59
Download presentation
Di Sampaikan Oleh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Terengganu

Di Sampaikan Oleh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Terengganu

KANDUNGAN TAKLIMAT • e. SPKB: ü Sejarah e. SPKB ü Ciri-ciri e. SPKB ü

KANDUNGAN TAKLIMAT • e. SPKB: ü Sejarah e. SPKB ü Ciri-ciri e. SPKB ü Faedah e. SPKB ü Pelaksanaan e. SPKB ü Penambahbaikan e. SPKB

Sejarah e. SPKB ü Fasa 1 - e. SPKB dibanggunkan tahun 2000 ü Fasa

Sejarah e. SPKB ü Fasa 1 - e. SPKB dibanggunkan tahun 2000 ü Fasa 2 - Pada 2001 rollout pada 6 SAD dan 10 PTJ dan integration dengan 4 buah bank. ü Fasa 3 – Pada tahun 2002 hingga 2005 penggunaan sepenuhnya e. SPKB dan pembangunan sistem e. Terimaan dan e. Makalum ü Fasa 4 – Rollout pada 6 AGO iaitu Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, Pahang dan Pulau Pinang.

JADUAL PELAKSANAAN FASA BILANGAN PTJ BIL. PEJABAT PERAKAUNAN BILANGAN BANK (mulai 6 Oktober 2000)

JADUAL PELAKSANAAN FASA BILANGAN PTJ BIL. PEJABAT PERAKAUNAN BILANGAN BANK (mulai 6 Oktober 2000) 4 1 1 Fasa 2 10 6 4 Fasa 3 521 26 5 (mulai 2 Januari 2002) (Lembah Kelang) Pelaksanaan Menyeluruh 2330 - - Fasa 1 (mulai 1 April 2001)

7 APLIKASI FLAGSHIP KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC) LATARBELAKANG Kerajaan telah mengenalpasti tujuh aplikasi peneraju

7 APLIKASI FLAGSHIP KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC) LATARBELAKANG Kerajaan telah mengenalpasti tujuh aplikasi peneraju untuk dilaksanakan bagi mencapai objektif Koridor Raya Multimedia (MSC). 7. Borderless Marketing MSC 1. Electronic Government MSC 5. R&D cluster 4. Tele. Health 3. Smart School

APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK (9) Electronic Services (EServices) (8) E-Perolehan (EP) Citizen Centred Government (1)

APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK (9) Electronic Services (EServices) (8) E-Perolehan (EP) Citizen Centred Government (1) Electronic Labour Exchange (ELX) (2) e. SPKB (7) Generic Office Environment (GOE) (6) ESYARIAH (3) Human Resource Management Information System (HRMIS) (5) Sistem Pemantauan (4) E-COURTS (E-Kehakiman) Projek (SPP II)

OBJEKTIF KERAJAAN ELEKTRONIK MEMBINA SEMULA KERAJAAN UNTUK MEMPELOPORI NEGARA KEARAH ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

OBJEKTIF KERAJAAN ELEKTRONIK MEMBINA SEMULA KERAJAAN UNTUK MEMPELOPORI NEGARA KEARAH ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN MULTIMEDIA PEMANGKIN KEPADA PENCAPAIAN MSC MENAMBAHBAIK ALIRAN DAN PROSESAN MAKLUMAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITI DAN TEMPOH MEMBUAT KEPUTUSAN KEATAS POLISI, KOORDINASI DAN PENGUATKUASAAN MENAMBAHBAIK OPERASI DALAMAN KERAJAAN DAN PERKHIDMATAN KEPADA RAKYAT( KUALITI, INTERAKSI DAN CAPAIAN KEPADA DATA)

APAKAH SISTEM e. SPKB? • • • SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAWAN ELEKTRONIK SATU

APAKAH SISTEM e. SPKB? • • • SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAWAN ELEKTRONIK SATU SISTEM PERAKAUNAN VOT BERKOMPUTER UNTUK MENGAWAL BELANJAWAN SISTEM UNTUK MENGHUBUNGKAN EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK YANG MEMERLUKAN PEMBAYARAN DAN PERAKAUNAN IAITU : • • • e. TREASURY – KEM. KEWANGAN • e. SPKB • e. Perolehan e. SERVICES – KEM. PENGANGKUTAN & KESIHATAN HRMIS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) - JPA PROJECT MONITORING SYSTEM (PMS) - ICU GOE (GENERIC OFFICE ENVIRONMENT) - MAMPU ELX (ELECTRONIC LABOUR EXCHANGE) – KEM. SUMBER MANUSIA

 • Modul utama projek integrasi aplikasi kerajaan elektronik dengan sistem legasi Jabatan Akauntan

• Modul utama projek integrasi aplikasi kerajaan elektronik dengan sistem legasi Jabatan Akauntan Negara (Projek EG-AG) • Modul Projek EG-AG - e. SPKB - LFEP - BASFE

TUJUAN e. SPKB DIBANGUNKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK YANG MEMERLUKAN

TUJUAN e. SPKB DIBANGUNKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK YANG MEMERLUKAN PEMBAYARAN DAN PERAKAUNAN

PROJEK INTEGRASI EG-AG (ELECTRONIC GOVERNMENT-ACCOUNTANT GENERAL) 4 APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK PERLU DIHUBUNGKAIT DENGAN SISTEM

PROJEK INTEGRASI EG-AG (ELECTRONIC GOVERNMENT-ACCOUNTANT GENERAL) 4 APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK PERLU DIHUBUNGKAIT DENGAN SISTEM LEGASI JANM UNTUK TUJUAN BAYARAN DAN PERAKAUNAN E-SERVICES E-PEROLEHAN HRMIS PMS

e. SPKB BERINTEGRASI DENGAN : • APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK • SISTEM LEGASI JABATAN AKAUNTAN

e. SPKB BERINTEGRASI DENGAN : • APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK • SISTEM LEGASI JABATAN AKAUNTAN NEGARA • SISTEM BANK PERDAGANGAN

Ciri - Ciri Sistem e. SPKB • Penyediaan dokumen kewangan melibatkan tiga peringkat iaitu

Ciri - Ciri Sistem e. SPKB • Penyediaan dokumen kewangan melibatkan tiga peringkat iaitu sedia, perakuan I dan perakuan II • Pengemaskinian buku vot dan penyesuaian akaun secara elektronik termasuk bagi perbelanjaan pukal dan gaji • Waran peruntukan, baucar bayaran, penyata pemungut, baucar jurnal, pesanan tempatan, waran perjalanan udara dan kontrak dihantar secara online ke pejabat perakaunan.

 • Hardcopy dokumen kewangan dokumen sokongan disimpan di PTJ. Penyemakan dan kelulusan di

• Hardcopy dokumen kewangan dokumen sokongan disimpan di PTJ. Penyemakan dan kelulusan di pejabat perakaunan dilakukan secara elektronik • Pembayaran boleh dibuat samada melalui cek atau secara EFT • Rekod-rekod jabatan seperti daftar bil dan buku vot tidak perlu diselenggara secara manual tetapi akan dijana secara automatik melalui sistem • Laporan-laporan harian, bulanan, jadual dan pilihan boleh dicetak mengikut keperluan dan bila-bila masa • Setiap tindakan yang diambil akan direkod secara auto dalam maklumat pengesahan • Membuat kawalan dokumen dengan mengambil kira prosedur kewangan yang berkuatkuasa • Kedudukan baki peruntukan diketahui pada bila-bila masa

 • Ketepatan data kewangan dalam akaun kerajaan lebih terjamin kerana data yang berpunca

• Ketepatan data kewangan dalam akaun kerajaan lebih terjamin kerana data yang berpunca dari e. SPKB atau aplikasi EG lain tidak perlu diinput semula oleh pejabat perakaunan • Pengantaramukaan dengan aplikasi Kerajaan Elektronik yang melibatkan pembayaran dan perakaunan • Penggunaan kad pintar dalam sistem mengetatkan lagi kawalan kewangan kerajaan • Dokumen kewangan yang dijana/dicetak melalui sistem sah digunapakai dalam menggantikan dokumen manual contohnya pesanan tempatan, waran perjalanan udara, penyata pemungut, waran peruntukan, baucar jurnal, baucar bayaran dan sebagainya.

FAEDAH e. SPKB • Bayaran dipercepatkan • Kedudukan baki peruntukan diketahui bila-bila masa •

FAEDAH e. SPKB • Bayaran dipercepatkan • Kedudukan baki peruntukan diketahui bila-bila masa • Penggunaan kad pintar dalam sistem mengetatkan lagi kawalan kewangan kerajaan • Ketepatan data kewangan dalam akaun kerajaan lebih terjamin kerana data yang berpunca dari e. SPKB atau aplikasi-aplikasi EG lain tidak perlu diinput semula oleh Pejabat Pembayar • Penyesuaian akaun automatik

SKOP KAWALAN e. SPKB Kawalan Kewangan dan Akaun • Perlembagaan • Akta • Arahan

SKOP KAWALAN e. SPKB Kawalan Kewangan dan Akaun • Perlembagaan • Akta • Arahan • Pekeliling & • Surat Pekeliling Kawalan Data • DCS • Kod Bank • Non DCS Kawalan Dokumen • Keaslian • Status Prosesan • Simpanan • Jejak Audit • Laporan bercetak Kawalan Capaian • ID • Katalaluan • Kad Pintar • Kod Peranan/ • Tahap Capaian • Firewall

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Pentadbir Sistem e. SPKB 1) Menyelenggarakan ID pengguna di

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Pentadbir Sistem e. SPKB 1) Menyelenggarakan ID pengguna di PTJ 2) Memastikan KOD Amanah CDC diwujudkan 3) Memastikan Kod Bank 81 telah diwujudkan di GFMAS 4) Memastikan Kod Amanah diwujudkan oleh BPOPA EFT telah

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Unit Helpdesk 1) Menjadi rujukan utama PTJ bagi sebarang

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Unit Helpdesk 1) Menjadi rujukan utama PTJ bagi sebarang isu oleh PTJ 2) Memaklumkan PTJ tentang makluman terkini e. SPKB. 3) Merekodkan semua permasalahan yang timbul dan memberi maklumbalas kepada pertanyaan

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Petugas Naziran Menjalankan tugas naziran di PTJ bagi mempastikan

PERANAN PEJABAT PERAKAUNAN • Sebagai Petugas Naziran Menjalankan tugas naziran di PTJ bagi mempastikan PTJ mematuhi arahan dan panduan yang di keluarkan bagi laksana e. SPKB

e. SPKB

e. SPKB

Modul-Modul Sistem e. SPKB dibahagikan kepada 10 modul seperti : -

Modul-Modul Sistem e. SPKB dibahagikan kepada 10 modul seperti : -

Modul Penyelenggaraan

Modul Penyelenggaraan

Modul Waran Peruntukan

Modul Waran Peruntukan

Modul Pesanan

Modul Pesanan

Modul Baucer Bayaran

Modul Baucer Bayaran

Modul Baucer Jurnal

Modul Baucer Jurnal

Modul Penyata Pemungut

Modul Penyata Pemungut

Modul e. Perolahan

Modul e. Perolahan

Modul Perubahan Gaji

Modul Perubahan Gaji

Modul Laporan

Modul Laporan

Modul Laporan Harian

Modul Laporan Harian

Modul Laporan Bulanan

Modul Laporan Bulanan

Modul Laporan Pilihan

Modul Laporan Pilihan

Modul Laporan Pejabat Perakaunan

Modul Laporan Pejabat Perakaunan

Modul Laporan Jadual

Modul Laporan Jadual

Modul Pertanyaan

Modul Pertanyaan

Pertanyaan Baki Kemaskini

Pertanyaan Baki Kemaskini

Maklumat Pembayaran CDC

Maklumat Pembayaran CDC

Pertanyaan Status Dokumen

Pertanyaan Status Dokumen

Pertanyaan Status Pemprosesan Bayaran

Pertanyaan Status Pemprosesan Bayaran

Prosedur Pengguna 1. Prosedur Pengguna yang menggariskan tanggungjawab pengguna dalam membuat permohonan kad pintar

Prosedur Pengguna 1. Prosedur Pengguna yang menggariskan tanggungjawab pengguna dalam membuat permohonan kad pintar kepada syarikat yang dilantik dan capaian ke dalam sistem e. SPKB kepada Pejabat Perakaunan masing. 2. Prosedur Penyelenggaraan Sistem – Mewujudkan nombor rujukan dokumen kewangan yang dihantar ke GFMAS, Nota Minta. – Mewujudkan maklumat mengenai individu/ pembekal dan mengemaskini maklumat apabila berlaku pertukaran maklumat. – mengemaskini buku vot e. SPKB bagi PTJ yang melaksanakan e. SPKB bukan pada awal tahun dan menyelaraskan bagi urusniaga yang telah diambilkira secara manual di sistem GFMAS.

3. Prosedur Waran Peruntukan menerangkan tanggungjawab PTJ dalam menyediakan waran peruntukan kepada PTJ di

3. Prosedur Waran Peruntukan menerangkan tanggungjawab PTJ dalam menyediakan waran peruntukan kepada PTJ di bawah Pejabat Perakaunan yang sama atau lain. 4. Prosedur Baucar Bayaran menerangkan secara terperinci setiap peringkat yang perlu dipatuhi sehingga peringkat terakhir baucar bayaran. 5. Prosedur Baucar Jurnal menerangkan tanggungjawab PTJ dalam menyediakan pelarasan dalaman PTJ ataupun kepada PTJ luar tetapi di bawah Pejabat Perakaunan yang sama. 6. Prosedur Penyata Pemungut menerangkan tanggungjawab PTJ dalam menyediakan penyata pemungut untuk kegunaan bank dan Pejabat Perakaunan.

7. Prosedur Penutupan Akhir Tahun menerangkan tanggungjawab PTJ dalam membawa tanggungan belum selesai ke

7. Prosedur Penutupan Akhir Tahun menerangkan tanggungjawab PTJ dalam membawa tanggungan belum selesai ke tahun kewangan yang baru. 8. Prosedur Perakuan I dan II menerangkan proses perakuan dokumen kewangan e. SPKB yang terbahagi kepada peringkat Perakuan I dan Perakuan II baucar bayaran dan baucar jurnal perlulah terdiri daripada pegawai yang berbeza manakala bagi lain-lain dokumen pegawai yang sama boleh menjalankan tugas perakuan I dan II secara serentak. 9. Prosedur Penyelenggaraan Dokumen Kewangan dan Laporan e. SPKB menerangkan tanggungjawab PTJ dalam memastikan aspek kawalan dalaman PTJ dalam keadaan teratur.

PENAMBAHBAIKAN e. SPKB

PENAMBAHBAIKAN e. SPKB

Modul Penyelenggaraan • Pengwujudan No. rujukan dokumen secara auto bagi tahun kewangan baru. •

Modul Penyelenggaraan • Pengwujudan No. rujukan dokumen secara auto bagi tahun kewangan baru. • Setiap dokumen kewangan akan diberi abjad rujukan yang berbeza seperti berikut: Dokumen Kewangan Abjad Waran Peruntukan W Baucar Bayaran B Baucar Jurnal J Penyata Pemungut P • Sub modul ini dimansuhkan

Modul Penyelenggaraan • Pengwujudan No. Siri Semasa secara auto setiap tahun kewangan baru bagi

Modul Penyelenggaraan • Pengwujudan No. Siri Semasa secara auto setiap tahun kewangan baru bagi Pesanan Tempatan, Waran Udara dan Kontrak kecuali Nota Minta. • Setiap dokumen akan diberi abjad rujukan yang berbeza seperti berikut: Dokumen Nombor Sementara Nombor Tetap Pesanan Tempatan PP P Waran Udara W U Kontrak KK K

Sub Modul Bukan DCS – No. Siri Semasa Hanya No. Siri Semasa bagi Nota

Sub Modul Bukan DCS – No. Siri Semasa Hanya No. Siri Semasa bagi Nota Minta perlu diwujudkan secara manual

Modul Penyelenggaraan Sub Modul Maklumat Penerima Bayaran Perseorangan dan Pembekal • Perkataan No. Tel

Modul Penyelenggaraan Sub Modul Maklumat Penerima Bayaran Perseorangan dan Pembekal • Perkataan No. Tel Bimbit dan Emel dibirukan – Perlu diisi sekiranya ada maklumat bagi tujuan e. Maklum. • Sub modul Pembekal – medan kod kontrak dipinda ke skrin berasingan

Sub Modul Maklumat Penerima Bayaran Perseorangan No. Tel Bimbit , E-mel dan Aktif dibirukan

Sub Modul Maklumat Penerima Bayaran Perseorangan No. Tel Bimbit , E-mel dan Aktif dibirukan

Sub Modul Bukan DCS - Pembekal Skrin Kod Kontrak

Sub Modul Bukan DCS - Pembekal Skrin Kod Kontrak

Modul Baucar Bayaran Sub Modul Baucar Bayaran Dengan Pesanan • Waran Udara Pukal dan

Modul Baucar Bayaran Sub Modul Baucar Bayaran Dengan Pesanan • Waran Udara Pukal dan Bukan Pukal – hanya 2 kod jenis (objek) pukal sahaja dibenarkan dalam satu waran – sistem checking • Baucar Bayaran Kontrak (e. Perolehan online) Senarai semak bagi item no. 6 (inbois yang telah diperakui) dan no. 8 (butir akaun bank yang sah) ditanda secara auto; dan medan catatan boleh diisi.

Sub Modul Daftar Bayaran e. P Pelarasan Debit/Kredit dan Nota Diskaun

Sub Modul Daftar Bayaran e. P Pelarasan Debit/Kredit dan Nota Diskaun

Sub Modul Baucar Bayaran e. P Butang Ubah dan Simpan tidak diaktifkan (dim) bagi

Sub Modul Baucar Bayaran e. P Butang Ubah dan Simpan tidak diaktifkan (dim) bagi transaksi online

Sub Modul Baucar Bayaran e. P Butang potongan CDC diwujudkan selepas proses Simpan

Sub Modul Baucar Bayaran e. P Butang potongan CDC diwujudkan selepas proses Simpan

Modul Perubahan Gaji • Medan Tangga Gaji akan dipaparkan secara auto TIADASKL sekiranya kod

Modul Perubahan Gaji • Medan Tangga Gaji akan dipaparkan secara auto TIADASKL sekiranya kod tangga gaji 90 dipilih. • Penambahan kod pendapatan bagi Elaun Wilayah – Kod 1601 (Elaun sebulan), Kod 0013 (Elaun). • Medan Pusat Pembayaran mandatori di semua sub modul. • Transaksi AKB bagi Perubahan Gaji – penetapan tempoh AKB.

Modul Waran Peruntukan • Waran bernilai kosong perlu disediakan secara berasingan dengan waran yang

Modul Waran Peruntukan • Waran bernilai kosong perlu disediakan secara berasingan dengan waran yang mempunyai nilai – sistem checking • Sub modul Waran Peruntukan Dibatalkan – butang Hapus bil dan Ubah tidak diaktifkan (Dim)

Modul Laporan • BV 346 (Laporan Kelewatan Bil Pembekal) ditukar kepada BV 347 •

Modul Laporan • BV 346 (Laporan Kelewatan Bil Pembekal) ditukar kepada BV 347 • BV 346 (Laporan Kedudukan Bil Tertunggak) diwujudkan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2010 – Laporan Baru • BV 642 (Laporan Kelewatan Bayaran Bil Peringkat Pejabat Perakaunan) – Laporan Baru • BV 141 (Laporan Senarai Pengguna Mengikut Jabatan dan PTJ) – dipaparkan amaun had kuasa berbelanja • BV 400 (Laporan Perubahan Gaji) – Dipaparkan sebab tindakan

SEKIAN TERIMA KASIH

SEKIAN TERIMA KASIH