TRNG THCS BNH AN Gio vin Phan Th

  • Slides: 35
Download presentation
TRƯỜNG THCS BÌNH AN Giáo viên: Phan Thị Thùy Dung

TRƯỜNG THCS BÌNH AN Giáo viên: Phan Thị Thùy Dung

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Ẩn dụ là gì? 2. Hình ảnh “mặt trời”

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Ẩn dụ là gì? 2. Hình ảnh “mặt trời” trong câu thơ nào dưới đây được dùng theo lối ẩn dụ ? a. b. Mặt trời mọc ở đằng đông. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. ( Viếng lăng Bác-Viễn Phương)

Đáp án: 1. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng

Đáp án: 1. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên gọi sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 2. Hình ảnh mặt trời ở câu thơ thứ hai trong ví dụ (b ) là ẩn dụ (chỉ Bác Hồ )

HỌC ÁO SINH TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG

HỌC ÁO SINH TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG

Thứ 3 ngày 5 tháng 3 năm 2019 Tiết 101:

Thứ 3 ngày 5 tháng 3 năm 2019 Tiết 101:

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 - Áo

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 - Áo nâu: nông dân - Áo xanh: công nhân Có quan hệ gần gũi HOÁN DỤ Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên. ( Tố Hữu ) Áo nâu Người nông dân Áo xanh Người công nhân Dấu hiệu Sự vật có dấu hiệu Áo và người có quan hệ gần gũi

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 - Áo

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 - Áo nâu: nông dân - Áo xanh: công nhân Có quan hệ gần gũi - Nông thôn: Người ở nông thôn - Thị thành: Người ở thành phố Có quan hệ gần gũi HOÁN DỤ Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên. (Tố Hữu ) Nông thôn Người ở nông Nông thôn, thị Giữa nông thôn, thôn trong câu thịthànhởvà sự vật chỉ người đâu? Thị Người thành được chỉ cóởởmối thành phố quan hệ như thế Vật nào? chứa Vật bị chứa có quan hệ gần gũi

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 HOÁN DỤ

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 HOÁN DỤ C 1: Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên (Tố Hữu ) - Áo nâu: nông dân - Áo xanh: công nhân C 2: “Tất cả nông dân ở nông thôn và Có quan hệ gần gũi công nhân ở thành thị đều đứng lên. ” - Nông thôn: Người ở nông So sánh cách diễn đạt của hai thôn cách trên? - Thị thành: Người ở thành phố Có quan hệ gần gũi

Tiết 101: HOÁN DỤ I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82

Tiết 101: HOÁN DỤ I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 - Áo nâu: nông dân - Áo xanh: công nhân Có quan hệ gần gũi - Nông thôn: Người ở nông thôn - Thị thành: Người ở thành phố Có quan hệ gần gũi => Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: SGK/ 82 HOÁN DỤ

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: SGK/ 82 HOÁN DỤ - Áo nâu: nông dân - Áo xanh: công nhân Có quan hệ gần gũi - Nông thôn: Người ở nông thôn - Thị thành: Người ở thành phố Có quan hệ gần gũi => Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 2. Kết luận: Ghi nhớ: sgk /82

Hè đến, những áo xanh lại về với vùng sâu, vùng xa

Hè đến, những áo xanh lại về với vùng sâu, vùng xa

Lớp học đang lắng nghe cô giáo giảng bài.

Lớp học đang lắng nghe cô giáo giảng bài.

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết luận: HOÁN DỤ II. Các kiểu hoán dụ: 1. Ví dụ: Sgk/ 83 - Lấy một bộ phận để go i toàn thể. Bàn tay ta làm nên tất cả a) Bàn tay: người lao động CóBộ sức người sỏi đá cũng thành cơm phận Toàn thể a) (Hoàng Trung Thông) Lấy một bộ phận để go i toàn thể.

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết luận: HOÁN DỤ II. Các kiểu hoán dụ: 1. Ví dụ: Sgk/ 83 - Lấy một bộ phận để go i toàn thể. - Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng b) Một : Chỉ số ít b) Ba Một cây số làm chẳng nên non : Chỉ nhiều Ba. Lcây chụm lại nên hòn cao. ấy cái cụ thể để gọi cáinúi trừu tượng ( Ca dao)

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết luận: HOÁN DỤ II. Các kiểu hoán dụ: 1. Ví dụ: Sgk/ 83 - Lấy một bộ phận để go i toàn thể. - Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng Ngày Huế đổ máu - Lấy dấu hiệu của sự vật c) c) Đổ máu: chiến tranh Chú Hà Nội về để gọi sự vật Dấu cờ hiệu, diểm - Sự vật có Tình chúđặc cháu dấu hiệu Gặp nhau hàng bè. Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự ( Tố Hữu) vật

I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết luận: Tiết

I. Hoán dụ là gì? 1. Ví dụ: Sgk/ 82 2. Kết luận: Tiết 101: HOÁN DỤ II. Các kiểu hoán dụ: 1. Ví dụ: Sgk/ 83 - Lấy một bộ phận để go i toàn thể. - Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng - Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật d) Cả thôn: người dân sống trong - Lấy vật chứa đựng để gọi thôn. d) Cả thôn đều vui khi được công vật bị chứa đựng. nhậnvật là thôn hóa. Lấy chứa văn đựng để gọi vật bị 2. Kết luận: chứa đựng. Ghi nhớ : Sgk/ 83

Tìm và xác định kiểu hoán dụ trong các ví dụ sau:

Tìm và xác định kiểu hoán dụ trong các ví dụ sau:

Tìm và xác định kiểu hoán dụ trong các ví dụ sau: a) Cả

Tìm và xác định kiểu hoán dụ trong các ví dụ sau: a) Cả nhà ta đều thương yêu nhau…. Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng b)Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng c) Đầu xanh có tội tình gì Má hồng đến quá nữa thì chưa thôi Lấy bộ phận để gọi toàn thể

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện tập: 1. Bài tập 1: Sgk/84 HOÁN DỤ THẢO LUẬN NHÓM

III - LUYỆN TẬP 1. Chỉ ra phép hoán dụ trong những câu thơ,

III - LUYỆN TẬP 1. Chỉ ra phép hoán dụ trong những câu thơ, câu văn sau và cho biết mối quan hệ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ là gì. a) Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể. ( Hồ Chí Minh ) b) Vì lợi ích mười năm phải trồng cây , Vì lợi ích trăm năm phải trồng người. ( Hồ Chí Minh ) c) d) Áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. ( Tố Hữu) Vì sao? Trái đất nặng ân tình Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh. ( Tố Hữu)

Chỉ ra phép hoán dụ, xác định quan hệ giữa các sự vật trong

Chỉ ra phép hoán dụ, xác định quan hệ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ đó là gì ? a) Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể. Làng xóm (Hồ Chí Minh) Người sống trong làng , trong xóm (vật chứa đựng) (vật bị chứa đựng) Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng HÕt giê 4 5 6 7 2 11 8 9 1 12 13 14 15 3 10

4 Chỉ ra phép hoán dụ, kiểu hoán dụ ? b. Vì lợi ích

4 Chỉ ra phép hoán dụ, kiểu hoán dụ ? b. Vì lợi ích mười năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Mười năm Trăm năm (cái cụ thể) chỉ thời gian trước mắt chỉ thời gian lâu dài (cái trừu tượng) Lấy cái cụ thể gọi cái trừu tượng. 95 6 2 71 4 14 12 1 13 10 83

Chỉ ra phép hoán dụ, xác định quan hệ giữa các sự vật trong

Chỉ ra phép hoán dụ, xác định quan hệ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ ? 2 c. Áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Áo chàm người dân Việt Bắc (dấu hiệu của sự vật) (sự vật) Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật. 2 1 4 5 6 7 9 8 3 3 10

5 Chỉ ra phép hoán dụ, kiểu hoán dụ ? d) Vì sao ?

5 Chỉ ra phép hoán dụ, kiểu hoán dụ ? d) Vì sao ? Trái Đất nặng ân tình Nhắc mãi tên Người : Hồ Chí Minh Trái Đất nhân loại (vật chứa đựng) (vật bị chứa đựng) Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa HÕt giê đựng. 3 4 5 6 7 8 10 15 1 2 9 14 13 12 11

Đáp án bài tập 1 sgk/84: • a/ làng xóm → người sống trong

Đáp án bài tập 1 sgk/84: • a/ làng xóm → người sống trong làng, trong xóm (quan hệ vật chứa đựng -vật bị chứa đựng) • b/ mười năm → thời gian trước mắt. • trăm năm → thời gian lâu dài (quan hệ cái cụ thể - cái trừu tượng) • c/ áo chàm → người dân Việt Bắc (quan hệ dấu hiệu sự vật - sự vật. ) • d/ Trái Đất → chỉ người sống trong trái đất (quan hệ vật chứa đựng -vật bị chứa đựng)

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện tập: 1. Bài tập 1: Sgk/84 2. Bài tập 2: Sgk/84 HOÁN DỤ Thảo luận cặp đôi So sánh điểm giống và khác nhau giữa phép Ẩn dụ và Hoán dụ?

ẨN DUÏ GIỐNG Goïi teân söï vaät hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät

ẨN DUÏ GIỐNG Goïi teân söï vaät hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät hieän töôïng khaùc. (Đều ẩn đi sự vật muốn nói ) Döïa vaøo nét töông ñoàng veà: - Hình thöùc. - Caùch thöùc thöïc hieän. KHÁC - Phaåm chaát. - Chuyeån ñoåi caûm giaùc. Ví dụ HOÁN DỤ Döïa vaøo quan hêä gần gũi cuï theå: - Boä phaän - toaøn boä. - Vaät chöùa ñöïng - vaät bò chöùa ñöïng. - Daáu hieäu cuûa söï vaät- söï vaät. - Cuï theå - tröøu töôïng. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện

Tiết 101: I. Hoán dụ là gì? II. Các kiểu hoán dụ: III. Luyện tập: 1. Bài tập 1: Sgk/84 2. Bài tập 2: Sgk/84 3. Bài tập 3: Sgk/84 HOÁN DỤ

Baøi taäp traéc nghieäm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

Baøi taäp traéc nghieäm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

Quay lại Trong các trường hợp sau , trường hợp nào không sử 01

Quay lại Trong các trường hợp sau , trường hợp nào không sử 01 dụng hoán dụ ? A B Miền Nam ñi trước về sau. Gửi miền Bắc loøng miền Nam chung thủy. C Hình ảnh miền Nam luôn trong traùi tim Baùc D Con ôû mieàn Nam ra thaêm laêng Baùc.

Quay lại 02 Töø “moà hoâi” trong caâu sau ñeå hoaùn duï cho söï

Quay lại 02 Töø “moà hoâi” trong caâu sau ñeå hoaùn duï cho söï vaät gì ? Moà hoâi maø ñoå xuoáng ñoàng Luùa moïc truøng saùng caû ñoài nöông. A Chæ ngöôøi lao ñoäng. B Chæ quaù trình lao ñoäng vaát vaû. C Chæ coâng vieäc lao ñoäng. D Chæ keát quaû con ngöôøi thu ñöôïc trong lao ñoäng.

Quay lại 04 Xác định kiểu hoán dụ trong ví dụ sau? Phía cuối

Quay lại 04 Xác định kiểu hoán dụ trong ví dụ sau? Phía cuối tòa nhà, thấp thoáng một bóng áo cà sa A B Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng C Lấy một bộ phận để gọi toàn thể D Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

DAËN DOØ BAØI CUÕ: - Hoïc caùc Ghi nhôù SGK trang 82 - 83.

DAËN DOØ BAØI CUÕ: - Hoïc caùc Ghi nhôù SGK trang 82 - 83. - Làm bài tập số 3 SGK/84 - Viết ñoạn văn có chủ đề tự chọn, coù söû duïng pheùp hoaùn duï. BAØI MÔÙI: - Tập laøm thơ bốn chữ. - Tìm ñọc những baøi thơ bốn chữ.

TiÕt häc kÕt thóc

TiÕt häc kÕt thóc

Haõy ñieàn nhöõng töø thích hôïp vaøo caùc caâu sau ñeå taïo ra pheùp

Haõy ñieàn nhöõng töø thích hôïp vaøo caùc caâu sau ñeå taïo ra pheùp hoaùn duï: Moà hoâi maø ñoå xuoáng ñoàng. . …………… Luùa moïc truøng saùng caû ñoài nöông ( ca dao) Tay ta, tay buùa , tay ……… caøy ……… Tay göôm, tay buùt döïng xaây nöôùc nhaø. (Toá Höõu )