PHNG GIO DC V O TO THOI SN

  • Slides: 22
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THOẠI SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC “A” PHÚ HÒA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THOẠI SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC “A” PHÚ HÒA BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CNTT MÔN: KHOA HỌC LỚP: 5 Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thu Hường Trường Tiểu học Cát Quế A

KHOA HỌC

KHOA HỌC

Kiểm tra bài cũ: 1. Chỉ và nêu các bộ phận của nhị Bao

Kiểm tra bài cũ: 1. Chỉ và nêu các bộ phận của nhị Bao phấn Chỉ nhị

2. Chỉ và nêu các bộ phận của nhụy Bao phấn Đầu nhụy Vòi

2. Chỉ và nêu các bộ phận của nhụy Bao phấn Đầu nhụy Vòi nhụy Chỉ nhị Bầu nhụy Noãn Chỉ nhị

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của thực vật có hoa

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của thực vật có hoa 1. Hoạt động 1: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt - HS đọc thông tin ở SGK trang 106

- Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là

- Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn. - Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. Ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài ra đến noãn. Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. Hiện tượng đó được gọi là sự thụ tinh. - Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016 KHOA HỌC Sự sinh sản của thực vật có hoa 1. Hoạt động 1: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt - HS đọc thông tin ở SGK trang 106 - Thảo luận nhóm đôi ( 2’) - Hoàn thành bài tập ở SGK/ 106

1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là

1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh 2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh 3. Hợp tử phát triển thành gì? a. Hạt b. Phôi 4. Noãn phát triển thành gì ? a. Hạt b. Quả 5. Bầu nhụy phát triển thành gì ? a. Hạt b. Quả .

- Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là

- Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn. - Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. Ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài ra đến noãn. Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. Hiện tượng đó được gọi là sự thụ tinh. - Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy

Noãn phát triển thành hạt chứa phôi Hợp tử phát triển thành phôi ….

Noãn phát triển thành hạt chứa phôi Hợp tử phát triển thành phôi …. . Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt … Sự thụ phấn . Sự thụ tinh

Hoạt động 2: TRÒ CHƠI “GHÉP CHỮ VÀO HÌNH ” HÌNH THỨC CHƠI: THI

Hoạt động 2: TRÒ CHƠI “GHÉP CHỮ VÀO HÌNH ” HÌNH THỨC CHƠI: THI TIẾP SỨC Cách chơi: Thảo luận nhóm 4 Các nhóm thảo luận: Ghép các tấm phiếu có nội dung ghi sẵn vào hình 2/106 -SGK với thời gian 2 phút. Sau đó mời 2 nhóm đại diện lên thi đua. Mỗi nhóm được phát 1 bộ phiếu, nhiệm vụ là nhanh chóng ghép tên các bộ phận của hoa vào hình cho phù hợp. Mỗi miếng ghép đúng được 5 điểm. Nhóm nào ghép đúng và nhanh hơn sẽ thắng cuộc.

A. D. Đ. B. C. E. Hạt phấn Đầu nhụy Ống phấn Noãn Bao

A. D. Đ. B. C. E. Hạt phấn Đầu nhụy Ống phấn Noãn Bao phấn Vòi nhụy Bầu nhụy G.

A. H¹t phÊn D. Đầu nhụy Đ. Bao phấn B. Vßi nhôy C. èng

A. H¹t phÊn D. Đầu nhụy Đ. Bao phấn B. Vßi nhôy C. èng phÊn E. Noãn G. Bầu nhụy

Hoạt động 3: Các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng các loại hoa

Hoạt động 3: Các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng các loại hoa thụ phấn nhờ gió. Liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi SGK/107 - Thảo luận nhóm 4 - Hoàn thành vào bảng sau: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng gió Tên cây Đặc điểm

HOA TÁO HOA CỎ MAY HOA HỒNG HOA CÚC HOA R M BỤT BÔNG

HOA TÁO HOA CỎ MAY HOA HỒNG HOA CÚC HOA R M BỤT BÔNG LAU HƯỚNG DƯƠNG HOA ĐÀO HOA NGÔ (bắp) THƯỢC DƯỢC HOA CỎ

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng gió Táo, râm bụt, Các loại cây cỏ,

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng gió Táo, râm bụt, Các loại cây cỏ, cúc, hướng dương, ngô, bông lau, Tên cây đào, hồng, thược sậy, lúa, … dược, … Thường có màu sắc sặc sỡ, hương Đặc điểm thơm hấp dẫn côn trùng Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có

HOA R M BỤT HOA TÁO => Hoa thụ phấn nhờ côn trùng HOA

HOA R M BỤT HOA TÁO => Hoa thụ phấn nhờ côn trùng HOA HỒNG HOA CÚC HƯỚNG DƯƠNG

BÔNG LAU HOA CỎ MAY => Hoa thụ phấn nhờ gió HOA NGÔ (bắp)

BÔNG LAU HOA CỎ MAY => Hoa thụ phấn nhờ gió HOA NGÔ (bắp) HOA CỎ

- Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm gì? Các

- Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm gì? Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, hấp dẫn côn trùng. - Các loài hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

BẠN CẦN BIẾT Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu

BẠN CẦN BIẾT Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, hấp dẫn côn trùng. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

- Kể tên một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng, chúng thường

- Kể tên một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng, chúng thường có đặc điểm gì? - Kể tên một số loài hoa thụ phấn nhờ gió, chúng thường có đặc điểm gì? - Về nhà + Xem lại bài, tìm hiểu thêm về các loài hoa thụ phấn nhờ gió và các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng + Ngâm vài hạt đậu rồi đặt trong khay có bông ẩm, theo dõi sự thay đổi của hạt. (Tiết sau : Cây con mọc lên từ hạt) - Nhận xét tiết học