Gio vin Trn Th Thu Thy Trng THCS

  • Slides: 7
Download presentation
Giáo viên: Trần Thị Thu Thủy Trường THCS Sài Đồng Năm học: 2017 -2018

Giáo viên: Trần Thị Thu Thủy Trường THCS Sài Đồng Năm học: 2017 -2018

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng Tiết 2: Mô phỏng lại một tác phẩm mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng 1. Thực hành

Quan sát 1 số tác phẩm cuả mĩ thuật Italia thời kì phục hưng

Quan sát 1 số tác phẩm cuả mĩ thuật Italia thời kì phục hưng Mô-na-li-da (Lê-ô-na đơ Vanh-xi) Chân dung La Donna Velata (Ra-pha-en Xăng-ti) Tượng Nô lệ (Mi-ken-lăng-giơ)

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng Tiết 2: Mô phỏng lại một tác phẩm mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng 1. Thực hành 2. Cách thực hiện

- Chọn một tác phẩm mĩ thuật italia thời kì phục hung có trong

- Chọn một tác phẩm mĩ thuật italia thời kì phục hung có trong bài học hoặc tư liệu em sưu tầm - Thực hiện mô phỏng lại tác phẩm theo các bước sau: + + Bước 1: Vẽ phác bố cục. Bước 2: Vẽ mảng chính, mảng phụ. Bước 3: Vẽ chi tiết để hoàn thiện. Bước 4: Vẽ màu.

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng Tiết 2: Mô phỏng lại một tác phẩm mĩ thuật Italia thời kì Phục Hưng 1. Thực hành 2. Cách thực hiện + Bố cục 3. Nhận xét: + Đường nét + Màu sắc

DẶN DÒ - Hoàn thành bài vẽ ở nhà. - Chuẩn bị giờ sau

DẶN DÒ - Hoàn thành bài vẽ ở nhà. - Chuẩn bị giờ sau trưng bày và giới thiệu sản phẩm.