Gio vin Ch Thanh Phng Lp Mu gio

  • Slides: 21
Download presentation
Giáo viên: Chử Thanh Phượng Lớp: Mẫu giáo lớn A 4 Trường Mầm Non

Giáo viên: Chử Thanh Phượng Lớp: Mẫu giáo lớn A 4 Trường Mầm Non Trung Hòa Giáo viên: Nguyễn Phương Thúy – lớp mẫu giáo lớn C 3 Trường MN Phan Thiết – TX Tuyên Quang - TQ

1. Ôn thêm bớt trong phạm vi 8

1. Ôn thêm bớt trong phạm vi 8

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Cô chia hạt na theo cách: 1 -7, 2 -6, 3 -5, 4

2. Cô chia hạt na theo cách: 1 -7, 2 -6, 3 -5, 4 -4 trẻ đoán.

3. Trẻ chia hạt na, cô đoán. -Trẻ chia hạt na theo cách và

3. Trẻ chia hạt na, cô đoán. -Trẻ chia hạt na theo cách và đố cô. Cô đoán, bạn nào có cách chia giống bạn thì để ra bàn. -Mời trẻ lên viết cách chia.

Sơ đồ phân chia

Sơ đồ phân chia

4. Hoạt động 4: Dạy trẻ tách 8 đối tượng thành 2 phần theo

4. Hoạt động 4: Dạy trẻ tách 8 đối tượng thành 2 phần theo cách khác nhau Cô và trẻ cùng chia

Sơ đồ phân chia

Sơ đồ phân chia

Hoạt động 5: Luyện tập TC: Cho trẻ chơi trò chơi trắc nghiệm Giáo

Hoạt động 5: Luyện tập TC: Cho trẻ chơi trò chơi trắc nghiệm Giáo viên: Nguyễn Phương Thúy – lớp mẫu giáo lớn C 3 Trường MN Phan Thiết – TX Tuyên Quang - TQ

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu cách chia 8 đối tượng thành 2 phần

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu cách chia 8 đối tượng thành 2 phần a. 1 cách c. 2 cách b. 3 cách d. 4 cách Đúng rồi

Câu hỏi 2: Trong cách chia 8 đối tượng thành 2 phần sau đây

Câu hỏi 2: Trong cách chia 8 đối tượng thành 2 phần sau đây cách chia nào đúng? a. 2 và 1 b. 5 và 3 c. 4 và 3 d. 6 và 1 Đúng rồi

Câu hỏi 3: Có những cách chia nào, chia 8 đối tượng thành 2

Câu hỏi 3: Có những cách chia nào, chia 8 đối tượng thành 2 phần? a. 6 và 2 b. 5 và 3 c. 4 và 4 d. Tất cả các phương án trên Đúng rồi

Trò chơi: Kết nhóm-tách nhóm a. 1 và 7 b. 2 và 6 c.

Trò chơi: Kết nhóm-tách nhóm a. 1 và 7 b. 2 và 6 c. 3 và 5 d. 4 và 4 Đúng rồi

Giáo viên: Nguyễn Phương Thúy – lớp mẫu giáo lớn C 3 Trường MN

Giáo viên: Nguyễn Phương Thúy – lớp mẫu giáo lớn C 3 Trường MN Phan Thiết – TX Tuyên Quang - TQ