TRNG THPT NGUYN TRUNG TRC T TIN HC

  • Slides: 12
Download presentation
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC Tổ TIN HỌC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC Tổ TIN HỌC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 10

kiến thức cũ

kiến thức cũ

Chương II. Hệ Điều Hành Bài 12 Giao tiếp với hệ điều hành.

Chương II. Hệ Điều Hành Bài 12 Giao tiếp với hệ điều hành.

? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa ở bộ nhớ nào?

? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa ở bộ nhớ nào? A. Bộ nhớ trong. Đĩa cứng Đĩa mềm B. Bộ nhớ ngoài. Đĩa CD Flash

? Hệ điều hành của máy tính thường được cài đặt ở bộ nhớ

? Hệ điều hành của máy tính thường được cài đặt ở bộ nhớ ngoài nào? Đĩa cứng Đĩa mềm Đĩa CD Flash

? Muốn HĐH hoạt động được thì HĐH phải được nạp và kiểm tra

? Muốn HĐH hoạt động được thì HĐH phải được nạp và kiểm tra thông qua bộ nhớ nào? Bộ nhớ trong ……. là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

? Bộ nhớ ROM Để hoạt động được thì hệ điều hành phải được

? Bộ nhớ ROM Để hoạt động được thì hệ điều hành phải được nạp vào bộ nhớ ROM hay bộ nhớ RAM ? Bộ nhớ RAM

1. Nạp hệ điều hành Muốn nạp HĐH ta cần: - Có đĩa khởi

1. Nạp hệ điều hành Muốn nạp HĐH ta cần: - Có đĩa khởi động. - Thực hiện một trong các thao tác sau: Nạp HĐH bằng cách bật nguồn (nút Power) Ø Lúc bắt đầu làm việc, khi máy chưa được bật nguồn. Ø Máy bị treo khi đang làm việc, hệ thống không còn nhận bàn phím và trên máy không có nút Reset Nút Power

1. Nạp hệ điều hành Nạp HĐH bằng cách nhấn nút Reset Ø Trong

1. Nạp hệ điều hành Nạp HĐH bằng cách nhấn nút Reset Ø Trong trường hợp hệ thống bị treo và máy có nút Reset. Nút Reset

1. Nạp hệ điều hành Nạp HĐH bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl

1. Nạp hệ điều hành Nạp HĐH bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete Ø Đang thực hiện một chương trình máy bị treo, nhưng bàn phím và chuột vẫn chưa bị phong tỏa (vẫn còn hoạt động được).

Sơ đồ minh họa hoạt động của việc nạp hệ điều hành Bộ nhớ

Sơ đồ minh họa hoạt động của việc nạp hệ điều hành Bộ nhớ ngoài Power Rom Ram Bật nguồn Kiểm tra bộ nhớ trong và các thiết bị đang kết nối với máy tính. Nạp những môđun cần thiết để hệ điều hành có thể hoạt động. Tìm kiếm chương trình khởi động trên bộ nhớ ngoài.

Tóm lại Có cách nào để nạp hệ điều hành? Khởi động nguội (Nhấn

Tóm lại Có cách nào để nạp hệ điều hành? Khởi động nguội (Nhấn nút Power). Khởi động nóng (Nhấn nút Reset). Chú ý: Nạp HĐH bằng tổ hợp phím Ctr+Alt+Delete khi máy bị treo nhưng bàn phím và chuột vẫn chưa bị khóa.