Gio vin Trn Th Thu Thy Trng THCS

  • Slides: 11
Download presentation
Giáo viên: Trần Thị Thu Thủy Trường THCS Sài Đồng Năm học: 2017 -2018

Giáo viên: Trần Thị Thu Thủy Trường THCS Sài Đồng Năm học: 2017 -2018

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm nhạt 1. Tìm hiểu

- Quan sát, tham khảo cách vẽ đậm nhạt ở các khối hộp, khối

- Quan sát, tham khảo cách vẽ đậm nhạt ở các khối hộp, khối trụ, khối cầu. - Thảo luận để nhận biết cách vẽ đậm nhạt

Khối hộp: Mảng đậm nhạt theo từng mặt. Khối trụ: Mảng đậm nhạt dọc

Khối hộp: Mảng đậm nhạt theo từng mặt. Khối trụ: Mảng đậm nhạt dọc theo thân. Khối cầu: Mảng đậm nhạt theo chiều cong.

Lưu ý: 1 - Vẽ phác mảng đậm nhạt theo cấu trúc mẫu 2

Lưu ý: 1 - Vẽ phác mảng đậm nhạt theo cấu trúc mẫu 2 - Luôn so sánh tương quan giữa bài vẽ và mẫu về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, độ đậm nhạt. 3 - Vẽ nét mềm mại hoặc khỏe khoắn để thể hiện sự chuyển tiếp giũa các mảng đậm nhạt của hình khối, không viền đều cứng nhắc.

Các bước vẽ đậm nhạt. - Bước 1: Phân mảng đậm nhạt theo hướng

Các bước vẽ đậm nhạt. - Bước 1: Phân mảng đậm nhạt theo hướng ánh sáng và cấu trúc bề mặt của vật mẫu. - Bước 2: Vẽ phác đậm nhạt của các mảng đậm nhất, sáng nhất, trung gian theo mẫu. - Bước 3: Vẽ chi tiết các độ đậm nhạt của vật mẫu và không gian xung quanh để hoàn thiện bài vẽ.

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm nhạt 1. Tìm hiểu 2. Thực hành - Quan sát mẫu để sắp đặt lại mẫu giống tiết 1. - Nhận xét về đậm nhạt trên mẫu: + Quan sát, nêu chỗ sáng nhất và đậm nhất của mẫu. + So sánh độ đậm, nhạt giữa các vật mẫu, giữa mẫu với không gian xung quanh.

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm

Chủ Đề 7: VẼ TĨNH VẬT CÓ HAI VẬT MẪU Tiết 2: Vẽ đậm nhạt 1. Tìm hiểu 2. Thực hành 3. Thực hiện

3. Thực hiện - Sửa hình cho giống mẫu. - Phác mảng đậm nhạt.

3. Thực hiện - Sửa hình cho giống mẫu. - Phác mảng đậm nhạt. - Vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài Mẫu vẽ Sửa hình Vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài

v Bài tập về nhà: Quan sát các đồ vật trong gia đình, chú

v Bài tập về nhà: Quan sát các đồ vật trong gia đình, chú ý đậm nhạt trên đồ vật về màu sắc v Chuẩn bị dụng cụ học tập và xem trước bài: Vẽ màu