Kim tra bi c 1 Hai ngi n

  • Slides: 33
Download presentation

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ

1) Hai người đàn bà đến công đường làm gì? Hai người đàn bà

1) Hai người đàn bà đến công đường làm gì? Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc mình bị mất cắp tấm vải

2) Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp

2) Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Quan sai lính xé tấm vải làm hai cho mỗi người 1 mảnh. Thấy 1 trong 2 bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người ấy rồi thét lính trói người kia.

3)Nội dung của câu chuyện là gì? Ca ngợi trí thông minh và tài

3)Nội dung của câu chuyện là gì? Ca ngợi trí thông minh và tài xử kiện của quan án

Các chiến Bức sĩ đi tranh vẽtuần gì? trong đêm

Các chiến Bức sĩ đi tranh vẽtuần gì? trong đêm

Tập đọc Chú đi tuần Thân yêu tặng các cháu học sinh miền nam

Tập đọc Chú đi tuần Thân yêu tặng các cháu học sinh miền nam

Bài này chúng ta có thể chia ra làm mấy đoạn ? Chia làm

Bài này chúng ta có thể chia ra làm mấy đoạn ? Chia làm 4 đoạn: Đoạn 1: Khổ thơ 1. Đoạn 2: Khổ thơ 2. Đoạn 3: Khổ thơ 3. Đoạn 4: Khổ thơ 4.

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA BÀI THƠ

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA BÀI THƠ

- Ông Trần Ngọc – tác giả bài thơ là nhà báo quân đội.

- Ông Trần Ngọc – tác giả bài thơ là nhà báo quân đội. Ông viết bài thơ này năm 1956, lúc đó ông 26 tuổi và là chính trị viên đại đội thuộc trung đoàn có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Hải Phòng, nơi có rất nhiều trường nội trú dành cho con em cán bộ miền Nam học tập trong thời kì đất nước bị chia làm hai miền Nam – Bắc.

- Trường học sinh miền Nam số 4 là trường nội trú dành cho

- Trường học sinh miền Nam số 4 là trường nội trú dành cho các em ở lứa tuổi mẫu giáo.

Xác định cách ngắt nhịp, nhấn giọng cho các câu thơ sau: Trong đêm

Xác định cách ngắt nhịp, nhấn giọng cho các câu thơ sau: Trong đêm khuya / phố vắng Hải Phòng / yên giấc ngủ say Cây / rung theo gió, lá / bay xuống đường, … Nhìn ánh điện / qua khe phòng lưu luyến

Em hãy tìm 1 số câu hỏi và câu cảm mà tác giả Trần

Em hãy tìm 1 số câu hỏi và câu cảm mà tác giả Trần Ngọc đã sử dụng trong bài?

Các cháu ơi ! Giấc ngủ có ngon không? Các câu hỏi và câu

Các cháu ơi ! Giấc ngủ có ngon không? Các câu hỏi và câu cảm Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé ! Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi ! Rét thì mặt rét cháu ơi !

Chú đi tuần Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng

Chú đi tuần Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần đêm nay Hải phòng yên giấc ngủ say Cây rung theo gió, lá bay xuống đường… Chú đi qua cổng trường Các cháu miền Nam yêu mến. Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến Các cháu ơi ! Giấc ngủ có ngon không ? Cửa đóng che kín gió, ấp áp dưới mền bông Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé ! Trong đêm khuya vắng vẻ, Chú đi tuần đêm nay Nép mình dưới bóng hàng cây Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi ! Rét thì mặc rét cháu ơi! Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm. Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay Cháu ơi ! Ngủ nhé, cho say… Trần Ngọc

Câu 1: Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? Đêm

Câu 1: Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? Đêm khuya gió rét, mọi người đang yên giấc ngủ say. Em thấy công việc của các chiến sĩ như thế nào? Vất vả, gian khổ.

Câu 2: Tình cảm của người chiến sĩ đối với các cháu học sinh

Câu 2: Tình cảm của người chiến sĩ đối với các cháu học sinh được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào?

Từ ngữ: xưng hô thân mật ( chú, cháu, các cháu ơi ), dùng

Từ ngữ: xưng hô thân mật ( chú, cháu, các cháu ơi ), dùng các từ: yêu mến, lưu luyến. - Chi tiết: hỏi thăm giấc ngủ có ngon không? Dặn cứ yên tâm ngủ nhé, tự nhủ đi tuần tra để giữ mãi ấm nơi cháu nằm.

Câu 3: Mong ước của người chiến sĩ dối với các cháu học sinh

Câu 3: Mong ước của người chiến sĩ dối với các cháu học sinh được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào?

Mong ước: Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ

Mong ước: Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay Cháu ơi! Ngủ nhé, cho say…

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta điều gì? Ca

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta điều gì? Ca ngợi những người chiến sĩ tận tụy, quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ.

Chú đi tuần Gió hun hút / lạnh lùng Trong đêm khuya / phố

Chú đi tuần Gió hun hút / lạnh lùng Trong đêm khuya / phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần đêm nay Hải phòng / yên giấc ngủ say Cây / rung theo gió, lá / bay xuống đường …// Chú đi qua cổng trường Các cháu miền Nam / yêu mến. Nhìn ánh điện / qua khe phòng lưu luyến Các cháu ơi! Giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé ! // Trong đêm khuya / vắng vẻ, Chú đi tuần đêm nay Nép mình dưới bóng hàng cây Gió đông lạnh buốt / đôi tay chú rồi! Rét thì mặc rét / cháu ơi! Chú đi giữ mãi / ấm nơi cháu nằm // Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay Cháu ơi! Ngủ nhé, cho say…// Trần Ngọc

Luyện dọc diễn cảm Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng

Luyện dọc diễn cảm Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần đêm nay Hải phòng yên giấc ngủ say Cây rung theo gió, lá bay xuống đường… Chú đi qua cổng trường Các cháu miền Nam yêu mến. Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến Các cháu ơi ! Giấc ngủ có ngon không ? Cửa đóng che kín gió, ấp áp dưới mền bông Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé ! Trần Ngọc

Luyện đọc diễn cảm Gió hun hút / lạnh lùng Trong đêm khuya /

Luyện đọc diễn cảm Gió hun hút / lạnh lùng Trong đêm khuya / phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần / đêm nay Hải phòng / yên giấc ngủ say Cây / rung theo gió, lá / bay xuống đường…// Chú đi qua cổng trường Các cháu miền Nam / yêu mến. Nhìn ánh điện / qua khe phòng lưu luyến Các cháu ơi! Giấc ngủ có ngon không ? Cửa đóng che kín gió, ấp áp dưới mền bông Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé! // Trần Ngọc

Tập đọc Chú đi tuần Thân yêu tặng các cháu học sinh miền nam

Tập đọc Chú đi tuần Thân yêu tặng các cháu học sinh miền nam Nội dung: Ca ngợi những người chiến sĩ tận tụy, quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ.