n tp ng vt thc vt 1 Thc

  • Slides: 42
Download presentation

Ôn tập: động vật - thực vật 1. Thực vật

Ôn tập: động vật - thực vật 1. Thực vật

Cơ quan sinh sản Cơ quan sinh dục đực (Nhị) Cơ quan sinh dục

Cơ quan sinh sản Cơ quan sinh dục đực (Nhị) Cơ quan sinh dục cái (Nhụy) Thực vật Sự thụ phấn Nhờ côn trùng Nhờ gió Cây mọc lên từ hạt Cây mọc lên từ bộ phận cây mẹ (Rễ, thân, lá…) Đậu, ngô, mướp, lúa… Mía, khoai tây hành, tỏi, cây trường sinh, …

Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì? phượng là hoa phượng Cơquansinhsản

Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì? phượng là hoa phượng Cơquansinhsản Cơ củacây câytáo táolàlàhoa gì? táo của

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? Cơ quan sinh

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa.

Nhụy Nhị Cơ quan sinh dục cái Cơ quan sinh dục đực

Nhụy Nhị Cơ quan sinh dục cái Cơ quan sinh dục đực

Nhuỵ hoa Nhị hoa Hoa đực Hoa cái

Nhuỵ hoa Nhị hoa Hoa đực Hoa cái

Hoa có cả nhị và nhụy Phượng x x Dong riềng Sen Râm bụt

Hoa có cả nhị và nhụy Phượng x x Dong riềng Sen Râm bụt Mướp Bí đao Bí ngô Dưa hấu Hoa chỉ có nhị hoặc nhụy x x

- Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái

- Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy - Đa số cây có cả nhị và nhụy trên cùng 1 hoa, là hoa lưỡng tính. (như hoa phượng, dong riềng, râm bụt, sen…) Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng, là hoa đơn tính. (mướp, bầu, bí ngô, dưa hấu …)

Nhờ côn trùng Hoa thụ phấn Nhờ gió

Nhờ côn trùng Hoa thụ phấn Nhờ gió

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ,

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ, cánh hoa lớn thu hút ong, bướm. (Ví dụ: phượng, sen, dong riềng, cam, chanh, bưởi, mướp, bầu, bí ngô…) - Hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, thường nhỏ, gọn. (Ví dụ: Lúa, cỏ lau, cỏ may, bắp ngô…)

Hoa Phượng Dong riềng Sen Bưởi, chanh, cam Mướp, bầu, bí ngô Ngô (bắp)

Hoa Phượng Dong riềng Sen Bưởi, chanh, cam Mướp, bầu, bí ngô Ngô (bắp) Lúa Cỏ lau, cỏ may Thụ phấn nhờ gió côn trùng x x x x

Cấu tạo của hạt: phôi Chất dinh dưỡng vỏ Hạt gồm có 3 bộ

Cấu tạo của hạt: phôi Chất dinh dưỡng vỏ Hạt gồm có 3 bộ phận: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng.

Quá trình phát triển thành cây của hạt: Gieo hạt Ra hoa Cây con

Quá trình phát triển thành cây của hạt: Gieo hạt Ra hoa Cây con Qủa Cây phát triển Qủa già Hạt

Cây con mọc lên từ bộ phận của cây mẹ Chồi Tìm chồi

Cây con mọc lên từ bộ phận của cây mẹ Chồi Tìm chồi

- Cây mọc lên từ hạt (Ví dụ: cam, chanh, bưởi, mướp, bầu, bí

- Cây mọc lên từ hạt (Ví dụ: cam, chanh, bưởi, mướp, bầu, bí ngô…) - Cây mọc lên từ bộ phận cây mẹ (Ví dụ: Mía, khoai tây, gừng, hành, tỏi, lá bỏng…)

Thực vật - Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

Thực vật - Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Hoa có cả nhị và nhụy là hoa lưỡng tính, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy là hoa đơn tính. -Hoa thụ phấn nhờ côn trùng có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ, cánh hoa lớn thu hút ong, bướm. Hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, thường nhỏ, gọn. -Có cây mọc lên từ hạt, có cây mọc lên từ bộ phận cây mẹ.

Bài tập 1. Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù

Bài tập 1. Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ. . . nào trong câu. sinh dục nhị sinh sản nhụy Hoa là cơ quan. . . . . của những loài thực vật có hoa. Cơ quan. . . …. đực gọi là ……. . . Cơ quan sinh dục cái gọi là. . . . .

2. Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với thứ tự nào trong hình?

2. Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với thứ tự nào trong hình? Nhụy Nhị 1 2

3. Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ Cây có hoa

3. Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ Cây có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng. phấn nhờ gió. trùng?

Ôn tập: động vật - thực vật 1. Thực vật 2. Động vật

Ôn tập: động vật - thực vật 1. Thực vật 2. Động vật

Động vật Côn trùng Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Lưỡng cư Ếch, cóc, nhái…

Động vật Côn trùng Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Lưỡng cư Ếch, cóc, nhái… Chim Bồ câu, sẻ, gà, vịt… Thú Khỉ, hổ, hươu, trâu, bò, heo, chó, mèo …

Chu trình sinh sản của bướm Vẽ sơ đồ Trứng Sâu Nhộng Bướm

Chu trình sinh sản của bướm Vẽ sơ đồ Trứng Sâu Nhộng Bướm

Chu trình sinh sản của ruồi Vẽ sơ đồ Trứng Dòi Nhộng Ruồi

Chu trình sinh sản của ruồi Vẽ sơ đồ Trứng Dòi Nhộng Ruồi

Chu trình sinh sản của gián Vẽ sơ đồ Trứng Gián

Chu trình sinh sản của gián Vẽ sơ đồ Trứng Gián

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái…

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái… Bò sát Rắn, cá sấu, thằn lằn Tắc kè, … Chim Bồ câu, sẻ, gà, vịt… Thú Khỉ, cọp, hươu, nai, Trâu, bò, chó, heo, …

Chu trình sinh sản của Ếch Vẽ sơ đồ Trứng Nòng nọc Ếch

Chu trình sinh sản của Ếch Vẽ sơ đồ Trứng Nòng nọc Ếch

2 4 3 6 5 7 8

2 4 3 6 5 7 8

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái…

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái… Bò sát Rắn, cá sấu, thằn lằn tắc kè, … Chim Bồ câu, sẻ, gà, vịt… Thú Khỉ, cọp, hươu, nai, trâu, bò, chó, heo, …

Tên một số loài bò sát Bò sát là động vật đẻ trứng Rắn

Tên một số loài bò sát Bò sát là động vật đẻ trứng Rắn Cá sấu Thằn lằn Tắc kè

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái…

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái… Bò sát Rắn, cá sấu, thằn lằn tắc kè, … Chim ưng, bồ câu, gà, vịt… Thú Khỉ, cọp, hươu, nai, trâu, bò, chó, heo, …

Tên một số loài chim Chim là động vật đẻ trứng. Trứng (được ấp)

Tên một số loài chim Chim là động vật đẻ trứng. Trứng (được ấp) => chim non Chim non được bố mẹ kiếm mồi nuôi đến khi tự kiếm ăn Bồ câu Chim ưng Họa mi Gà

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái…

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái… Bò sát Rắn, cá sấu, thằn lằn tắc kè, … Chim ưng, bồ câu, gà, vịt… Thú Khỉ, cọp, hươu, nai, trâu, bò, chó, heo, …

Tên một số loài thú Thú là động vật đẻ con. Trứng => Hợp

Tên một số loài thú Thú là động vật đẻ con. Trứng => Hợp tử => Phôi => Thai =>Thú con được nuôi bằng sữa mẹ cho đến khi tự kiếm ăn Khỉ Hô Hươu Bò

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái…

Côn trùng Lưỡng cư Động vật Bướm, gián, ruồi, muỗi, kiến…. Ếch, cóc, nhái… Bò sát Rắn, cá sấu, thằn lằn tắc kè, … Chim ưng, bồ câu, gà, vịt… Thú Khỉ, cọp, hươu, nai, trâu, bò, chó, heo, … Đẻ trứng Đẻ con

BÀI TẬP

BÀI TẬP

Nhờ gió Nhờ côn trùng

Nhờ gió Nhờ côn trùng