Gio GIO N n CD 11 GV THC

  • Slides: 19
Download presentation
Giáo GIÁO ÁN án CD 11 GV THỰC HIỆN: Phan Thị Thương Năm học:

Giáo GIÁO ÁN án CD 11 GV THỰC HIỆN: Phan Thị Thương Năm học: 2013 -2014

HÀNG HÓA - TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG

HÀNG HÓA - TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG

HÀNG HÓA-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG (Tiết 3 ) 1. Thị trường là gì? 2. Các

HÀNG HÓA-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG (Tiết 3 ) 1. Thị trường là gì? 2. Các dạng thị trường 3. Các yếu tố cấu thành thị trường 4. Các chức năng cơ bản của thị trường

1. Thị trường là gì? Thảo luận nhóm • *Nhóm 1: Sự xuất hiện

1. Thị trường là gì? Thảo luận nhóm • *Nhóm 1: Sự xuất hiện và phát triển thị trường diễn ra như thế nào? Nơi nào diễn ra việc trao đổi mua bán? • *Nhóm 2: Nêu các dạng thị trường lưu thông hàng hóa? • *Nhóm 3: Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc trao đổi hàng hóa dịch vụ diễn ra nhu thế nào? • *Nhóm 4: Các yếu tố cấu thành thị trường?

*Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển và lưu

*Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển và lưu thông hàng hóa • Nơi diễn ra việc trao đổi mua bán gắn liền với không gian, thời gian nhất định: Chợ, siêu thị, tụ điểm mua bán…. Các dạng thị trường: *Thị trường ở dạng giản đơn (Hữu hình) như thị trường: -Tư liệu sản xuất -Dịch vụ, vốn tiền tệ -Tư liệu sinh hoạt -Chứng khoáng - *Thị trường ở dạng hiện đại (vô hình) như thị trường: -Môi giới trung gian, nhà đất -Chất xám.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc trao đổi diễn ra thông

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc trao đổi diễn ra thông qua: • Hình thức môi giới • Hình thức trung gian • Hình thức quảng cáo tiếp thị

*Nhân tố cơ bản của thị trường: -Hàng hóa. -Tiền tệ. -Người mua, người

*Nhân tố cơ bản của thị trường: -Hàng hóa. -Tiền tệ. -Người mua, người bán *Các quan hệ của thị trường: -Quan hệ hàng - tiền. -Quan hệ mua bán. -Quan hệ cung cầu. -Quan hệ giá cả - hàng hóa.

*Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ

*Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xây dựng giá cả và sản lượng hàng hóa dịch vụ

2. Chức năng của thị trường 2. Thông tin 1. Thực hiện 3. Điều

2. Chức năng của thị trường 2. Thông tin 1. Thực hiện 3. Điều tiết

1. Chức năng thực hiện (thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị

1. Chức năng thực hiện (thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về hình thức, chất lượng, chủng loại, mẫu mã… Cho nên: Hàng hóa đó phải phù hợp với nhu cầu của thị trường *Em hãy cho biết: Nếu hàng hóa không bán được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người sản xuất hàng hóa và quá trình sản xuất của xã hội? *Trả lời: Dẫn đến lỗ, phá , cơ sở vật xhất trong xã hội bị lãng phí.

2. Chức năng thông tin Cung cầu Giá cả Thông tin thị trương Quan

2. Chức năng thông tin Cung cầu Giá cả Thông tin thị trương Quan trọng Như thế nào Đối với *Người bán *Người mua? Chất lượng Chủng loại Cơ cấu Điều kiện Mua bán Đối với người bán: Đưa ra quyết định kịp thời Nhằm thu lợi nhuận Đối với người mua: Sẽ điều chỉnh sao cho có lợi nhất.

3. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu

3. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng *Đối với người sản xuất: -Giá cả cao kích thích sản xuất. -Giá cả thấp hạn chế sản xuất *Đối với lưu thông: -điều tiết hàng hóa và dịch vụ. *đối với người tiêu dùng: -Giá cao thu hẹp số lượng mua, hoặc chuyển sang mặt hàng khác. -Giá thấp thì sẽ làm ngược lại.

Kết luận

Kết luận