TRNG THCS THIN M Gio vin Nguyn Th

  • Slides: 22
Download presentation
TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Quyên

TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Quyên

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em hãy trình bày lọc dữ liệu là

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em hãy trình bày lọc dữ liệu là gì? Câu 2: Hãy nêu các bước lọc dữ liệu?

TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tiết

TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tiết 1) Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Hình 1 Quan sát 2

Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Hình 1 Quan sát 2 cách thống kê sau, cách nào giúp em dễ nhận biết xu thế tăng hay giảm của dữ liệu? Hình 2

Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Hình 1 Hình 2 Trong

Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Hình 1 Hình 2 Trong 2 hình trên, hình nào giúp em dễ thấy được tỉ lệ học sinh giỏi khối 7?

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Quan sát bảng dữ liệu trên

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Quan sát bảng dữ liệu trên trang tính sau và so sánh số lượng học sinh giỏi (Nam, Nữ, Tổng cộng) qua từng năm?

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Quan sát biểu đồ sau và

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Quan sát biểu đồ sau và so sánh số lượng học sinh giỏi (Nam, Nữ, Tổng cộng) qua từng năm?

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Nhận xétxét việc Nhận về minh

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: Nhận xétxét việc Nhận về minh việc họahọa dữ liệu trênbằng minh dữ liệu trang biểutính? đồ? • Phải mất một thời gian nhất định để so sánh số liệu trên trang tính. • Khó khăn hơn nếu bảng tính nhiều hàng và cột. • Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ là cách minh họa dữ liệu sinh động, trực quan. • Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: - Biểu đồ là cách biểu

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ: - Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (các cột, đoạn thẳng, …) Các lệnh tạo biểu đồ có trong nhóm lệnh Charts trên dải lệnh Insert

2. Một số dạng biểu đồ thường dùng: ? Biểu đồ cột Hãy nêu

2. Một số dạng biểu đồ thường dùng: ? Biểu đồ cột Hãy nêu một vài dạng biểu đồ mà em biết? Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn

Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu.

Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu. Biểu đồ cột

Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm

Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Biểu đồ đường gấp khúc

Dùng để mô tả tỉ lệ các giá trị dữ liệu so với tổng

Dùng để mô tả tỉ lệ các giá trị dữ liệu so với tổng thể. Biểu đồ hình tròn

2. Một số dạng biểu đồ: + Biểu đồ cột: Thích hợp để so

2. Một số dạng biểu đồ: + Biểu đồ cột: Thích hợp để so sánh số liệu trong nhiều cột. + Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh và dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu. + Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ các giá trị dữ liệu so với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ: Trong chương trình bảng tính, biểu đồ được tạo từ

3. Tạo biểu đồ: Trong chương trình bảng tính, biểu đồ được tạo từ dữ liệu trên trang tính. Để biết biểu đồ đươ c ta o từ dữ liệu của bảng tính như thế nào, em xem ví dụ sau. Quan sa t ví dụ.

3. Tạo biểu đồ: Chọn dải lệnh Insert. Chọn dạng biểu đồ. Chỉ định

3. Tạo biểu đồ: Chọn dải lệnh Insert. Chọn dạng biểu đồ. Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ. Để tạo biểu đồ em thực hiện thế nào?

3. Tạo biểu đồ: B 1. Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn

3. Tạo biểu đồ: B 1. Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ (Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ). B 2. Chọn dạng biểu đồ trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert.

CỦNG CỐ Câu 1: Mu c đi ch cu a viê c sử du

CỦNG CỐ Câu 1: Mu c đi ch cu a viê c sử du ng biê u đô la gi ? A. Minh ho a dư liê u trư c quan. B. Dê so sa nh sô liê u. C. Dê dư đoa n xu thê tăng hay gia m cu a ca c sô liê u. D. Tâ t ca ca c y trên.

CỦNG CỐ Câu 2: Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu

CỦNG CỐ Câu 2: Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào? A. Biê u đô cô t. B. Biê u đô đươ ng gâ p khu c C. Biê u đô hi nh tro n D. Biê u đô miê n.

CỦNG CỐ Câu 3: Trong các nút lệnh sau nút nào dùng để tạo

CỦNG CỐ Câu 3: Trong các nút lệnh sau nút nào dùng để tạo biểu đồ? A. B. C. D.

CỦNG CỐ Bài tập. Tạo biểu đồ cho bảng dữ liệu sau:

CỦNG CỐ Bài tập. Tạo biểu đồ cho bảng dữ liệu sau:

Về nhà học bài. Xem trước phần còn lại của Bài 9: Trình Bày

Về nhà học bài. Xem trước phần còn lại của Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ.