AKHLAK KOMPETENSI DASAR F Menganalisis kedudukan dan fungsi

  • Slides: 31
Download presentation
AKHLAK KOMPETENSI DASAR: F Menganalisis kedudukan dan fungsi akhlak dalam agama Islam F Menganalisis

AKHLAK KOMPETENSI DASAR: F Menganalisis kedudukan dan fungsi akhlak dalam agama Islam F Menganalisis unsur-unsur akhlak Islam dan maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia INDIKATOR: F Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi akhlak dalam agama Islam F Mendeskripsikan unsur-unsur akhlak Islam dan maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia F Mempraktikan akhlak Islam dalam kehidupan sehari -hari

TRILOGI AJARAN ISLAM AQIDAH ISLAM SYARIAH AKHLAQ

TRILOGI AJARAN ISLAM AQIDAH ISLAM SYARIAH AKHLAQ

AKHLAK Kata akhlaq merupakan jamak dari kata khuluq, berarti budi pekerti atau tabiat Gerak

AKHLAK Kata akhlaq merupakan jamak dari kata khuluq, berarti budi pekerti atau tabiat Gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran (Ibn Maskawaih) AKHLAK Suatu sifat yang tetap pada jiwa yg dari padanya timbul perbuatan dgn mudah dgn tidak membutuhkan pikiran(Gazali) Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia Akidah, Syariah, dan Akhlak merupakan kesatuan yang integral dalam kepribadian seorang Muslim-Mukmin

AKHLAK KEPADA ALLAH MENGABDI HANYA KEPADA ALLAH TUNDUK DAN PATUH KEPADA ALLAH BERSERAH PADA

AKHLAK KEPADA ALLAH MENGABDI HANYA KEPADA ALLAH TUNDUK DAN PATUH KEPADA ALLAH BERSERAH PADA KETENTUAN ALLAH BERSYUKUR HANYA KEPADA ALLAH AKHLAK KEPADA ALLAH IKHLAS DENGAN KEPUTUSAN ALLAH PENUH HARAP KEPADA ALLAH MOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH CINTA KEPADA ALLAH TAKUT AKAN HILANGNYA RAHMAT TAKUT AKAN SIKSA ALLAH

AKHLAK KEPADA RASULULLAH IKHLAS BERIMAN KEPADA RASUL MENGUCAPKAN SHALAWAT TAAT KEPADA RASUL CINTA KEPADA

AKHLAK KEPADA RASULULLAH IKHLAS BERIMAN KEPADA RASUL MENGUCAPKAN SHALAWAT TAAT KEPADA RASUL CINTA KEPADA RASUL AKHLAK KEPADA RASUL MENGHIDUPKAN SUNNAH RASUL MENGHORMATI PEWARIS RASUL MEMPERCAYAI BERITA DARI RASUL BICARA DENGAN SUARA RENDAH BERMUSYAWARAH DENGAN RASUL MELAKSANAKAN AJARAN RASUL

AKHLAK KEPADA KITABULLAH MEMBACA DENGAN KHUSYU’ MULAI BACAAN DENGAN ISTI’ADZAH MULAI BACAAN DENGAN BASMALLAH

AKHLAK KEPADA KITABULLAH MEMBACA DENGAN KHUSYU’ MULAI BACAAN DENGAN ISTI’ADZAH MULAI BACAAN DENGAN BASMALLAH CINTA KEPADA RASUL AKHLAK KEPADA KITAB MEMBACA DENGAN SUARA YANG BAIK MENGIKUTI KAIDAH ILMU TAJWID MEMAHAMI ARTI AYAT-AYATNYA MENDENGARKAN BACAAN AL-QURAN MEMBACA DENGAN BERGANTIAN BERDOA SETELAH SELESAI MEMBACA

AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI MENGHINDARI MINUMAN KERAS SHIDIQ VS KIDZIB AMANAH VS KHIANAT ISTIQAMAH

AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI MENGHINDARI MINUMAN KERAS SHIDIQ VS KIDZIB AMANAH VS KHIANAT ISTIQAMAH VS MUNAFIQ AKHLAK DIRI SENDIRI FATHANAH VS JAHIL TAWADLU VS TAKABBUR PEMAAF VS DENDAM KERJA KERAS VS MALAS (KASLAN) DERMAWAN VS BAKHIL TAUBAH, MUQARABAH, MUHASABAH

AKHLAK KEPADA ORANG TUA BERBICARA DENGAN KATA-KATA BAIK MELINDUNGI DAN MENDOAKAN HORMAT DENGAN PENUH

AKHLAK KEPADA ORANG TUA BERBICARA DENGAN KATA-KATA BAIK MELINDUNGI DAN MENDOAKAN HORMAT DENGAN PENUH KASIH MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI AKHLAK ORANG TUA MENUNAIKAN WASIYATNYA MEMBANTU DENGAN IKHLAS TIDAK DURHAKA KEPADANYA

AKHLAK SUAMI-ISTERI SALING MENJAGA AMANAH SALING MEMBERIKAN CINTA KASIH SALING MENGHARGAI SALING MENGHORMATI KELUARGA

AKHLAK SUAMI-ISTERI SALING MENJAGA AMANAH SALING MEMBERIKAN CINTA KASIH SALING MENGHARGAI SALING MENGHORMATI KELUARGA AKHLAK SUAMI-ISTERI SALING MENGGAULI DENGAN BAIK SALING MENUTUPI KEKURANGAN SABAR MENGATASI EMOSI BERKERJA SAMA

AKHLAK KEPADA TETANGGA MENGUTAMAKAN TETANGGA SALING TUKAR PEMBERIAN MEMBERI NASIHAT MENENGOK APABILA SAKIT AKHLAK

AKHLAK KEPADA TETANGGA MENGUTAMAKAN TETANGGA SALING TUKAR PEMBERIAN MEMBERI NASIHAT MENENGOK APABILA SAKIT AKHLAK TETANGGA MENGANTAR KE KUBUR BILA MATI MEMBERI PERTOLONGAN TIDAK MEMBUAT GADUH TETANGGA TIDAK MENYEBAR AIB TETANGGA TIDAK MENYEBAR RAHASIA TETANGGA TIDAK MENYAKITI TETANGGA

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI SALING TOLONG-MENOLONG MEMBINA UKHUWWAH FASTABIQUL KHAIRAT AKHLAK SESAMA

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI SALING TOLONG-MENOLONG MEMBINA UKHUWWAH FASTABIQUL KHAIRAT AKHLAK SESAMA MUSLIM BERSIKAP ADIL MEMENUHI JANJI SALING MEMBERI SALAM SALING MAAF MEMAAFKAN MENENGOK YANG SAKIT MELAYAT/TA’ZIYAH

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM MENYELENGGARAKAN PEMAKAMAN MENJAWAB BERSIN MELINDUNGI JIWA DAN HARTA MEMBINA HUBUNGAN

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM MENYELENGGARAKAN PEMAKAMAN MENJAWAB BERSIN MELINDUNGI JIWA DAN HARTA MEMBINA HUBUNGAN YG HARMONIS AKHLAK SESAMA MUSLIM TIDAK RIYA/PAMER TIDAK MEMFITNAH DAN BERKHIANAT TIDAK TAKABBUR TIDAK MENCELA DAN MENGHINA TIDAK IRI DAN DENGKI TIDAK MENUDUH FASIQ-KAFIR

AKHLAK DALAM PERTEMUAN MEMBERI SALAM KEPADA YG HADIR BERBICARA DENGAN BAIK MENJADI PENDENGAR YANG

AKHLAK DALAM PERTEMUAN MEMBERI SALAM KEPADA YG HADIR BERBICARA DENGAN BAIK MENJADI PENDENGAR YANG BAIK BERSIKAP LEMAH LEMBUT AKHLAK PERTEMUAN BERBANTAH DENGAN BAIK SALING MENASEHATI DENGAN BAIK IZIN KETIKA MENINGGALKAN MAJELIS TIDAK MENEMPATI TEMPAT ORG LAIN TAWAKKAL MENERIMA KEPUTUSAN MENGUCAPKAN ISTIGHFAR

AKHLAK KEPADA TANAMAN/BINATANG MENJAGA KELESTARIAN ALAM MEMELIHARA TANAMAN MENANAM TANAMAN YG BERMANFAAT TIDAK ASAL

AKHLAK KEPADA TANAMAN/BINATANG MENJAGA KELESTARIAN ALAM MEMELIHARA TANAMAN MENANAM TANAMAN YG BERMANFAAT TIDAK ASAL TEBANG POHON AKHLAK TANAMAN-BNTG TIDAK KENCING DI BAWAH POHON MEMBERI MAKAN DAN MINUM TIDAK MEMPERMAINKAN TIDAK MENYIKSA TIDAK MEMBEBANI TERLALU BERAT MENYEMBELIH DENGAN BAIK

AKHLAK KETIKA MAKAN MEMULAI/MENGAKHIRI DENGAN DOA MAKAN DENGAN TANGAN KANAN MAKAN DENGAN TERTIB/TENANG MAKAN

AKHLAK KETIKA MAKAN MEMULAI/MENGAKHIRI DENGAN DOA MAKAN DENGAN TANGAN KANAN MAKAN DENGAN TERTIB/TENANG MAKAN DENGAN DUDUK-SOPAN AKHLAK KETIKA MAKAN MENYUAP MAKANAN DENGAN BAIK TIDAK MENCELA MAKANAN MENGAMBIL MAKANAN YANG JATUH TIDAK MELIHAT SUAPAN ORANG LAIN TIDAK MEMBEDAKAN UNDANGAN MAKANLAH MAKANAN YANG HALAL

AKHLAK DI JALAN SOPAN DAN TIDAK SOMBONG TIDAK BERGURAU/BERNYANYI-NYANYI TIDAK MENGGANGGU ORANG LAIN MENJAGA

AKHLAK DI JALAN SOPAN DAN TIDAK SOMBONG TIDAK BERGURAU/BERNYANYI-NYANYI TIDAK MENGGANGGU ORANG LAIN MENJAGA PENGLIHATAN AKHLAK DI JALAN TIDAK PAMER PERHIASAN (WANITA) BERDIRI (MENGHORMATI JENAZAH) TIDAK MEMBUANG SAMPAH/KOTORAN MEMBUANG DURI DARI JALAN MEMBANTU YANG TERSESAT TIDAK MENINGGALKAN KAWAN