Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 26
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_04_19_Surovina Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Veronika Gábelová Vzdělávací obor/Předmět/Téma: Člověk a jeho svět/Prvouka/Rozmanitost přírody Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list: Ne Anotace: Prezentace slouží k osvojení pojmu surovina. Seznámí žáky se surovinami, které získáváme z živé a neživé přírody. Ověřeno ve třídě: III. C Datum ověření: 17. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 17. 12. 2012 Podpis:

Surovina

Surovina

Přírodniny a lidské výtvory Příroda poskytuje PŘÍRODNINY - ŽIVÉ - NEŽIVÉ ( rostliny, živočichové,

Přírodniny a lidské výtvory Příroda poskytuje PŘÍRODNINY - ŽIVÉ - NEŽIVÉ ( rostliny, živočichové, houby) (voda, vzduch, nerosty, horniny) Věci, které člověk vytvořil pro svou potřebu nazýváme LIDSKÉ VÝTVORY = VÝROBKY

Suroviny surový = neupravený, přírodní suroviny jsou hmotné látky, které člověk získává z živé

Suroviny surový = neupravený, přírodní suroviny jsou hmotné látky, které člověk získává z živé i neživé přírody materiál, který je využíván k výrobě surovinou je přímo přírodnina nebo část přírodniny

Jaké suroviny získáváme z neživé přírody? ropa uhlí zemní plyn přírodní kamenivo písek kovové

Jaké suroviny získáváme z neživé přírody? ropa uhlí zemní plyn přírodní kamenivo písek kovové rudy kaolin vápenec kamenná cihlářská hlína sůl

ROPA Surová nafta, černé zlato, hořlavá kapalina, používá se pro výrobu palivových hmot, plastů,

ROPA Surová nafta, černé zlato, hořlavá kapalina, používá se pro výrobu palivových hmot, plastů, léčiv i hnojiv

KOVOVÉ RUDY Jsou horniny nebo nerosty těžené pro výrobu kovů.

KOVOVÉ RUDY Jsou horniny nebo nerosty těžené pro výrobu kovů.

CIHLÁŘSKÁ HLÍNA Je druh hlíny, který se používá na výrobu cihel.

CIHLÁŘSKÁ HLÍNA Je druh hlíny, který se používá na výrobu cihel.

PÍSEK Hornina, používá se pro výrobu skla a jako stavební materiál.

PÍSEK Hornina, používá se pro výrobu skla a jako stavební materiál.

SŮL KAMENNÁ Slaný nerost, získává se těžbou, louhováním nebo odpařováním mořské vody. Důležitý pro

SŮL KAMENNÁ Slaný nerost, získává se těžbou, louhováním nebo odpařováním mořské vody. Důležitý pro život.

PŘÍRODNÍ KAMENIVO Získává se odstřely nebo drcením v lomech, těží se v nivách řek.

PŘÍRODNÍ KAMENIVO Získává se odstřely nebo drcením v lomech, těží se v nivách řek.

KAOLIN Hornina, používá se na výrobu porcelánu, šamotu a papíru. Těží se v lomech.

KAOLIN Hornina, používá se na výrobu porcelánu, šamotu a papíru. Těží se v lomech.

VÁPENEC Je hornina, těží se v povrchových lomech. Používá se k výrobě vápna.

VÁPENEC Je hornina, těží se v povrchových lomech. Používá se k výrobě vápna.

UHLÍ Je černá, hnědá, černohnědá hornina, těží se v povrchových nebo hlubinných dolech. Používá

UHLÍ Je černá, hnědá, černohnědá hornina, těží se v povrchových nebo hlubinných dolech. Používá se jako palivo.

ZEMNÍ PLYN Je hořlavý plyn, používá se jako palivo.

ZEMNÍ PLYN Je hořlavý plyn, používá se jako palivo.

Jaké suroviny získáváme z živé přírody? dřevo přírodní vlákno léčivé rostliny guáno zemědělské plodiny

Jaké suroviny získáváme z živé přírody? dřevo přírodní vlákno léčivé rostliny guáno zemědělské plodiny ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny, houby, koření, atd. těla živočichů

DŘEVO Je stonek = kmen dřevnatých rostlin. Snadno dostupná surovina. Používá se jako palivo,

DŘEVO Je stonek = kmen dřevnatých rostlin. Snadno dostupná surovina. Používá se jako palivo, k výrobě papíru, nábytku, hudebních nástrojů, atd.

LÉČIVÉ ROSTLINY Jsou rostliny, které obsahují látky, které příznivě ovlivňují organismus. Používají se k

LÉČIVÉ ROSTLINY Jsou rostliny, které obsahují látky, které příznivě ovlivňují organismus. Používají se k výrobě léků, čajů kosmetiky, atd.

PŘÍRODNÍ VLÁKNO Jsou materiály z rostlin nebo živočichů používané pro textilní výrobu.

PŘÍRODNÍ VLÁKNO Jsou materiály z rostlin nebo živočichů používané pro textilní výrobu.

GUÁNO Je nahromaděný trus mořských ptáků nebo netopýrů. Používá se při výrobě hnojiv.

GUÁNO Je nahromaděný trus mořských ptáků nebo netopýrů. Používá se při výrobě hnojiv.

TĚLA ŽIVOČICHŮ Jsou využívána pro lidskou výživu, v oděvním průmyslu, výroba hudebních nástrojů, atd.

TĚLA ŽIVOČICHŮ Jsou využívána pro lidskou výživu, v oděvním průmyslu, výroba hudebních nástrojů, atd.

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY Jsou využívány pro lidskou výživu, jako potrava hospodářských zvířat, v kosmetickém, chemickém

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY Jsou využívány pro lidskou výživu, jako potrava hospodářských zvířat, v kosmetickém, chemickém průmyslu atd.

Plast = umělá hmota umělě vytvořená surovina

Plast = umělá hmota umělě vytvořená surovina

Závěrečné opakování Vyjmenuj, jaké nám příroda poskytuje přírodniny. - živé ( rostliny, živočichové, houby)

Závěrečné opakování Vyjmenuj, jaké nám příroda poskytuje přírodniny. - živé ( rostliny, živočichové, houby) - neživé (voda, vzduch, nerosty, horniny) Co je surovina a uveď příklad suroviny. • přírodní materiál, který je využíván k výrobě • ropa, dřevo, voda, těla živočichů, atd. Jak se nazývá uměle vytvořená surovina? plast

Použitý materiál a literatura Kaolin: NEUVEDEN. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný

Použitý materiál a literatura Kaolin: NEUVEDEN. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Kaolin. jpg Uhlí: NEUVEDEN. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Coal. jpg Vápenec: ZÖRNER, Patrick-Emil. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pamukkale 00. JPG Cihlářská hlína: NEUVEDEN. vseprovasdum. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //www. vseprovasdum. cz/data/i 314_1_tn. jpg Zemní plyn: SPORER, Petr. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Focul_viu 2. jpg Železná ruda: ZIMBRES, Eurico. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hematita. EZ. jpg Přírodní vlákno: GERLACH, Florian. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Flachsstroh_Garn_Vlies_und_Seil. jpg Guano. NEUVEDEN. wikipedia. cz [online]. [cit. 16. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: DSCN 5766 -guano-glantz_crop_b. jpg Použity obrázky z galerie programu MICROSOFT POWER POINT 2010 [cit. 16. 12. 2012]. Použity obrázky z vlastního archivu autora LITERATURA: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět prvouka pro 3. ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. , 2011, ISBN 978 -80 -7289 -266 -2.

Návod Snímek č. 5 : kliknutím na surovinu, zobrazíme podrobnější informace. Kliknutím na červenou

Návod Snímek č. 5 : kliknutím na surovinu, zobrazíme podrobnější informace. Kliknutím na červenou hvězdu se vracíme do seznamu surovin. Po seznámení se všemi, pokračujeme kliknutím na modrou hvězdu – přesun na snímek č. 16 Snímek č. 16: viz č. 5