Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 24
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_2_2_OPAKOVÁNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / ČLOVĚK Druh učebního materiálu: Metodický list: ne Anotace: Hravou formou opakování znalostí z mozku. Žáci postupně odkrývají obrázek, na kterém je zobrazen lidský mozek. Po kliknutí mimo modrá pole se zobrazí tajenka. Ověřeno ve třídě: 8. A Datum ověření: 21. 5. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 21. 5. 2012 Podpis:

OPAKOVÁNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY ODKRÝVAČKA

OPAKOVÁNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY ODKRÝVAČKA

1 2 3 4 A B C D TAJENKA: NA OBRÁZKU JE ŘEZ MOZKEM

1 2 3 4 A B C D TAJENKA: NA OBRÁZKU JE ŘEZ MOZKEM 5

A 1 ŘEKNI, KTERÉ ORGÁNY TVOŘÍ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU. ODPOVĚĎ MOZEK A MÍCHA ZPĚT

A 1 ŘEKNI, KTERÉ ORGÁNY TVOŘÍ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU. ODPOVĚĎ MOZEK A MÍCHA ZPĚT

A 2 VYSVĚTLI POJEM REFLEX. ODPOVĚĎ REFLEX JE ODPOVĚĎ NA PODRÁŽDĚNÍ ZPĚT

A 2 VYSVĚTLI POJEM REFLEX. ODPOVĚĎ REFLEX JE ODPOVĚĎ NA PODRÁŽDĚNÍ ZPĚT

A 3 JAK SE JMENUJE SPOJENÍ VÝBĚŽKŮ DVOU NERVOVÝCH BUNĚK. ODPOVĚĎ SYNAPSE ZPĚT

A 3 JAK SE JMENUJE SPOJENÍ VÝBĚŽKŮ DVOU NERVOVÝCH BUNĚK. ODPOVĚĎ SYNAPSE ZPĚT

A 4 NA JAKÉ SKUPINY DĚLÍME REXLEXY? KE KAŽDÉ SKUPINĚ UVEĎ JEDEN PŘÍKLAD. ODPOVĚĎ

A 4 NA JAKÉ SKUPINY DĚLÍME REXLEXY? KE KAŽDÉ SKUPINĚ UVEĎ JEDEN PŘÍKLAD. ODPOVĚĎ PODMÍNĚNÉ PŘ. JÍZDA NA KOLE NEPODMÍNĚNÉ PŘ. DÝCHÁNÍ ZPĚT

A 5 ŘEKNI, KDO JAKO PRVNÍ PODROBNĚ PROZKOUMAL A POPSAL PODMÍNĚNÉ REFLEXY? ODPOVĚĎ I.

A 5 ŘEKNI, KDO JAKO PRVNÍ PODROBNĚ PROZKOUMAL A POPSAL PODMÍNĚNÉ REFLEXY? ODPOVĚĎ I. P. PAVLOV ZPĚT

B 1 POPIŠ ČÁSTI NERVOVÉ BUŇKY. ODPOVĚĎ TĚLO, DLOUHÝ VÝBĚŽEK, KRÁTKÉ VÝBĚŽKY ZPĚT

B 1 POPIŠ ČÁSTI NERVOVÉ BUŇKY. ODPOVĚĎ TĚLO, DLOUHÝ VÝBĚŽEK, KRÁTKÉ VÝBĚŽKY ZPĚT

B 2 POPIŠ ČÁSTI PŘÍČNÉHO ŘEZU MÍCHOU. ODPOVĚĎ MÍŠNÍ KANÁL, ŠEDÁ HMOTA, BÍLÁ HMOTA,

B 2 POPIŠ ČÁSTI PŘÍČNÉHO ŘEZU MÍCHOU. ODPOVĚĎ MÍŠNÍ KANÁL, ŠEDÁ HMOTA, BÍLÁ HMOTA, MÍŠNÍ NERVY ZPĚT

B 3 ŘEKNI, NA JAKÉ ČÁSTI SE DĚLÍ MOZEK. ODPOVĚĎ PRODLOUŽENÁ MÍCHA, MOZEČEK, MOST

B 3 ŘEKNI, NA JAKÉ ČÁSTI SE DĚLÍ MOZEK. ODPOVĚĎ PRODLOUŽENÁ MÍCHA, MOZEČEK, MOST VAROLŮV, STŘEDNÍ MOZEK, MEZIMOZEK, KONCOVÝ MOZEK ZPĚT

B 4 ŘEKNI, KOLIK PÁRŮ NERVŮ VYSTUPUJE Z HŘBETNÍ MÍCHY A KOLIK PÁRŮ VYSTUPUJE

B 4 ŘEKNI, KOLIK PÁRŮ NERVŮ VYSTUPUJE Z HŘBETNÍ MÍCHY A KOLIK PÁRŮ VYSTUPUJE Z MOZKU. ODPOVĚĎ Z MÍCHY 31 PÁRŮ NERVŮ A Z MOZKU 12 PÁRŮ HLAVOVÝCH NERVŮ ZPĚT

B 5 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI STŘEDNÍHO MOZKU. ODPOVĚĎ CENTRUM PRO VJEMY ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ

B 5 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI STŘEDNÍHO MOZKU. ODPOVĚĎ CENTRUM PRO VJEMY ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ ZPĚT

 C 1 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MOSTU VAROLOVA. ODPOVĚĎ PROPOJENÍ MOZEČKU A MÍCHY S

C 1 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MOSTU VAROLOVA. ODPOVĚĎ PROPOJENÍ MOZEČKU A MÍCHY S OSTATNÍMI ČÁSTMI MOZKU ZPĚT

C 2 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MEZIMOZKU. ODPOVĚĎ ŘÍDÍ TĚLESNOU TEPLOTU, HOSPODAŘÍ S VODOU, KOORDINUJE

C 2 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MEZIMOZKU. ODPOVĚĎ ŘÍDÍ TĚLESNOU TEPLOTU, HOSPODAŘÍ S VODOU, KOORDINUJE VNITŘNÍ ORGÁNY ZPĚT

C 3 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MOZEČKU. ODPOVĚĎ CENTRUM KOORDINACE POHYBŮ A ROVNOVÁHY ZPĚT

C 3 ŘEKNI HLAVNÍ FUNKCI MOZEČKU. ODPOVĚĎ CENTRUM KOORDINACE POHYBŮ A ROVNOVÁHY ZPĚT

C 4 ŘEKNI FUNKCI PRODLOUŽENÉ MÍCHY. ODPOVĚĎ CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ ZPĚT

C 4 ŘEKNI FUNKCI PRODLOUŽENÉ MÍCHY. ODPOVĚĎ CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ ZPĚT

C 5 ŘEKNI, Z ČEHO SE SKLÁDÁ KONCOVÝ MOZEK. ODPOVĚĎ ZE DVOU HEMISFÉR ZPĚT

C 5 ŘEKNI, Z ČEHO SE SKLÁDÁ KONCOVÝ MOZEK. ODPOVĚĎ ZE DVOU HEMISFÉR ZPĚT

D 1 ŘEKNI, ČÍM JE CHRÁNĚNA HŘBETNÍ MÍCHA A ČÍM MOZEK. ODPOVĚĎ MÍCHA JE

D 1 ŘEKNI, ČÍM JE CHRÁNĚNA HŘBETNÍ MÍCHA A ČÍM MOZEK. ODPOVĚĎ MÍCHA JE CHRÁNĚNA PÁTEŘÍ MOZEK JE CHRÁNĚN LEBKOU ZPĚT

D 2 ŘEKNI, VE KTERÉM LALOKU KONCOVÉHO MOZKU JE CENTRUM ZRAKU. ODPOVĚĎ V TÝLNÍM

D 2 ŘEKNI, VE KTERÉM LALOKU KONCOVÉHO MOZKU JE CENTRUM ZRAKU. ODPOVĚĎ V TÝLNÍM LALOKU ZPĚT

D 3 ŘEKNI, ČÍM JE OBALEN MOZEK. ODPOVĚĎ TVRDOU PLENOU, OMOZEČNICÍ A PAVUČNICÍ ZPĚT

D 3 ŘEKNI, ČÍM JE OBALEN MOZEK. ODPOVĚĎ TVRDOU PLENOU, OMOZEČNICÍ A PAVUČNICÍ ZPĚT

D 4 ŘEKNI, JAK SE JMENUJÍ NEMOCI PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY, NAPADAJÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉM. ODPOVĚĎ BORELIÓZA

D 4 ŘEKNI, JAK SE JMENUJÍ NEMOCI PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY, NAPADAJÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉM. ODPOVĚĎ BORELIÓZA A KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA ZPĚT

D 5 ŘEKNI, V JAKÉM LALOKU JE CENTRUM ŘEČI. ODPOVĚĎ VE SPÁNKOVÉM ZPĚT

D 5 ŘEKNI, V JAKÉM LALOKU JE CENTRUM ŘEČI. ODPOVĚĎ VE SPÁNKOVÉM ZPĚT

Použité zdroje: � Není-li uvedeno jinak vlastní práce autora. � Obrázek použitý v prezentaci

Použité zdroje: � Není-li uvedeno jinak vlastní práce autora. � Obrázek použitý v prezentaci je dostupný pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com