ad prce R Informan a poradensk stedisko pro

  • Slides: 11
Download presentation
Úřad práce ČR Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání 2018 Blanka

Úřad práce ČR Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání 2018 Blanka Bilová - Lenka Himerová

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2018 • celkový počet uchazečů

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2018 • celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 224 331 • podíl nezaměstnaných osob 3, 0 % • počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0, 9 % na 316 132

 • na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0, 7 uchazeče •

• na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0, 7 uchazeče • volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 75 906, na jedno volné místo připadalo 0, 2 uchazečů této kategorie

Jihomoravský kraj Počet uchazečů o zaměstnání Počet volných pracovních míst Počet absolventů (Uo. Z)

Jihomoravský kraj Počet uchazečů o zaměstnání Počet volných pracovních míst Počet absolventů (Uo. Z) Počet volných pracovních míst vhodných pro absolventy Blansko 2 026 1 173 81 353 Brno-město 11 936 8 691 267 2 022 Brno-venkov 3 876 7 541 189 1223 Břeclav 2 366 1 986 111 1 478 Hodonín 5 155 2 333 172 626 Vyškov 1 391 1 567 39 391 Znojmo 3 746 1 577 142 449 Celkem 30 496 24 868 1 001 6 542

Uchazeči o zaměstnání dle vzdělávacího oboru ke 30. 9. 2018 Nižší střední odborné vzdělání

Uchazeči o zaměstnání dle vzdělávacího oboru ke 30. 9. 2018 Nižší střední odborné vzdělání E Střední odborné s výučním listem H ÚSO vyučení a maturita L ÚSO střední odb. škola (bez vyuč. ) M ÚSV – gymnázium K JMK 42 241 78 274 86 Brno-město 10 49 17 61 14

Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Brno-město za 2. čtvrtletí 2018

Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Brno-město za 2. čtvrtletí 2018 Obor Počet volných míst Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 909 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby 1 423 Řemeslníci a opraváři 1 392 Obsluha strojů a zařízení, montéři 1 163 Pracovníci ve službách a prodeji 1 068

Kontakt pro individuální a skupinové poradenství Ing. Blanka Bilová blanka. bilova@uradprace. cz 950 104

Kontakt pro individuální a skupinové poradenství Ing. Blanka Bilová blanka. bilova@uradprace. cz 950 104 450 Mgr. Lenka Himerová lenka. himerova@uradprace. cz 950 104 463

Děkujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost