Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 21
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_21_1_RŮST A VÝVIN ROSTLIN Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / BOTANIKA Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Pojmenovávání základních podmínek růstu rostliny. Pochopení závislosti výskytu rostlin na podmínkách prostředí. Popisování vývinu jednoletých, vytrvalých, dvouletých a víceletých rostlin. Uvádění příkladů. Ověřeno ve třídě: 7. C Datum ověření: 2. 5. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 2. 5. 2012 Podpis:

RŮST A VÝVIN ROSTLIN SEMENNÉ ROSTLINY - BOTANIKA

RŮST A VÝVIN ROSTLIN SEMENNÉ ROSTLINY - BOTANIKA

RŮST JE NEVRATNÉ ZVĚTŠOVÁNÍ OBJEMU A HMOTNOSTI ROSTLINY

RŮST JE NEVRATNÉ ZVĚTŠOVÁNÍ OBJEMU A HMOTNOSTI ROSTLINY

ČÍM JE OVLIVŇOVÁN RŮST ROSTLIN? : VNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI FYTOHORMONY (CHEMICKÉ LÁTKY) UVNITŘ TĚLA ROSTLINY

ČÍM JE OVLIVŇOVÁN RŮST ROSTLIN? : VNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI FYTOHORMONY (CHEMICKÉ LÁTKY) UVNITŘ TĚLA ROSTLINY

HLAVNÍ VNĚJŠÍ PODMÍNKY RŮSTU: SVĚTLO TEPLOTA VZDUCH VNĚJŠÍ PODMÍNKY MINERÁLNÍ LÁTKY VODA

HLAVNÍ VNĚJŠÍ PODMÍNKY RŮSTU: SVĚTLO TEPLOTA VZDUCH VNĚJŠÍ PODMÍNKY MINERÁLNÍ LÁTKY VODA

VÝVIN = ONTOGENEZE ZAČÍNÁ VZNIKEM ZYGOTY A KONČÍ ZÁNIKEM ROSTLINY

VÝVIN = ONTOGENEZE ZAČÍNÁ VZNIKEM ZYGOTY A KONČÍ ZÁNIKEM ROSTLINY

KLÍČENÍ SEMEN ZÁRODEK JE ULOŽEN V SEMENI POKUD SEMENO DOZRAJE, MŮŽE ZAČÍT PROCES KLÍČENÍ

KLÍČENÍ SEMEN ZÁRODEK JE ULOŽEN V SEMENI POKUD SEMENO DOZRAJE, MŮŽE ZAČÍT PROCES KLÍČENÍ KE KLÍČENÍ JE NUTNÁ: URČITÁ VLHKOST, TEPLOTA, SVĚTLO A VZDUCH (KYSLÍK, OXID UHLIČITÝ) KLÍČENÍ ŘÍDÍ FYTOHORMONY

TÝDEN NEBO TISÍC LET? ? ? ROSTLINA PO VYKLÍČENÍ ROSTE - KOŘEN, STONEK, LIST

TÝDEN NEBO TISÍC LET? ? ? ROSTLINA PO VYKLÍČENÍ ROSTE - KOŘEN, STONEK, LIST PAK SE PŘIPRAVUJE NA TVORBU ROZMNOŽOVACÍCH ORGÁNŮ - KVĚTŮ a PLODŮ - VÝVIN ROSTLINY OD VYKLÍČENÍ PO ZÁNIK TRVÁ RŮZNĚ DLOUHO

PODLE DÉLKY VÝVINU ROZDĚLUJEME ROSTLINY NA : JEDNOLETÉ DVOULETÉ VÍCELETÉ VYTRVALÉ

PODLE DÉLKY VÝVINU ROZDĚLUJEME ROSTLINY NA : JEDNOLETÉ DVOULETÉ VÍCELETÉ VYTRVALÉ

JEDNOLETÉ ROSTLINY BĚHEM JEDNOHO ROKU ROSTLINA: VYKLÍČÍ VYROSTE VYKVETE VYTVOŘÍ PLODY SE SEMENY ODUMŘE

JEDNOLETÉ ROSTLINY BĚHEM JEDNOHO ROKU ROSTLINA: VYKLÍČÍ VYROSTE VYKVETE VYTVOŘÍ PLODY SE SEMENY ODUMŘE NĚKDY JE OZNAČUJEME JAKO „LETNIČKY“ Použití např. výzdoba balkónů a oken

PŘÍKLADYJEDNOLETÝCH ROSTLIN hrách setý, meloun vodní, fazol, netýkavka, salát, … Slunečnice roční Kukuřice setá

PŘÍKLADYJEDNOLETÝCH ROSTLIN hrách setý, meloun vodní, fazol, netýkavka, salát, … Slunečnice roční Kukuřice setá OBR. 1 OBR. 2

DVOULETÁ ROSTLINA BĚHEM PRVNÍHO ROKU ROSTLINA: VYKLÍČÍ VYTVOŘÍ VEGETATIVNÍ ORGÁNY PŘEZIMUJE VE DRUHÉM ROCE:

DVOULETÁ ROSTLINA BĚHEM PRVNÍHO ROKU ROSTLINA: VYKLÍČÍ VYTVOŘÍ VEGETATIVNÍ ORGÁNY PŘEZIMUJE VE DRUHÉM ROCE: VYROSTE VYKVETE VYTVOŘÍ PLODY SE SEMENY ODUMŘE

PŘÍKLADY DVOULETÝCH ROSTLIN petržel, divizna, měsíčnice roční, …. Náprstník červený Mrkev obecná OBR. 3

PŘÍKLADY DVOULETÝCH ROSTLIN petržel, divizna, měsíčnice roční, …. Náprstník červený Mrkev obecná OBR. 3 OBR. 4

VÍCELETÉ ROSTLINY OD VYKLÍČENÍ ROSTLINY NĚKOLIK LET ROSTOU (NEKVETOU) PO RŮZNĚ DLOUHÉ DOBĚ: VYKVETOU

VÍCELETÉ ROSTLINY OD VYKLÍČENÍ ROSTLINY NĚKOLIK LET ROSTOU (NEKVETOU) PO RŮZNĚ DLOUHÉ DOBĚ: VYKVETOU VYTVOŘÍ PLODY ODUMŘOU

PŘÍKLADY VÍCELETÝCH ROSTLIN banánovník, chlebovník, netřesk, ječmen … Chřest (asparágus) Řeřišnice luční OBR. 5

PŘÍKLADY VÍCELETÝCH ROSTLIN banánovník, chlebovník, netřesk, ječmen … Chřest (asparágus) Řeřišnice luční OBR. 5 OBR. 6

VYTRVALÉ ROSTLINY TYTO ROSTLINY ROSTOU, KVETOU A PLODÍ KAŽDÝ ROK. JSOU ČASTO OZNAČOVÁNY JAKO

VYTRVALÉ ROSTLINY TYTO ROSTLINY ROSTOU, KVETOU A PLODÍ KAŽDÝ ROK. JSOU ČASTO OZNAČOVÁNY JAKO „TRVALKY“

PŘÍKLADY VYTRVALÝCH ROSTLIN jetel plazivý, rozrazil alpský, violka trojbarevná, všechny dřeviny… Pryskyřník prudký Jetel

PŘÍKLADY VYTRVALÝCH ROSTLIN jetel plazivý, rozrazil alpský, violka trojbarevná, všechny dřeviny… Pryskyřník prudký Jetel luční OBR. 7 OBR. 8

ZAJÍMAVOSTI Některé rostliny byly vyšlechtěny tak, že jejich plody neobsahují semena -například banánovník. Jakým

ZAJÍMAVOSTI Některé rostliny byly vyšlechtěny tak, že jejich plody neobsahují semena -například banánovník. Jakým způsobem si tyto rostliny rozmnožují? vegetativně

ZAJÍMAVOSTI Pravděpodobně nejstarším stromem ČR je TIS rostoucí v obci Krompach u Cvikova. Jeho

ZAJÍMAVOSTI Pravděpodobně nejstarším stromem ČR je TIS rostoucí v obci Krompach u Cvikova. Jeho stáří se odhaduje na více než 1 000 let.

 ZÁPIS DO SEŠITU: Růst a vývin rostlin Růst rostlin je ovlivňován vnějšími i

ZÁPIS DO SEŠITU: Růst a vývin rostlin Růst rostlin je ovlivňován vnějšími i vnitřními podmínkami ŽIVOT ROSTLIN: 1. jednoleté – v 1 roce vyroste, vykvete, plodí a zahyne 2. dvouleté – v prvním roce vyroste pak přezimuje a ve druhém roce vyroste, kvete, plodí a zahyne 3. vytrvalé – v každém roce vyroste, kvete a plodí, vždy přezimuje 4. Víceleté - několik let rostou, potom vykvetou a zahynou

POUŽITÉ ZDROJE: Čabradová, V. a kol. : Přírodopis učebnice pro 7. ročník, Fraus, 2005

POUŽITÉ ZDROJE: Čabradová, V. a kol. : Přírodopis učebnice pro 7. ročník, Fraus, 2005 /cit. 2012 -04 -22/. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obr. 1 - http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/ed/Corn_Zea_mays_Plant_Row_2000 px. jpg Obr. 2 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: A_sunflower. jpg Obr. 3 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Daucus_Carota. jpg Obr. 4 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Digitalis_Purpurea. jpg Obr. 5 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Trifolium_pratense, _Hn%C 4%9 Bd%C 3%BD_vrch. jpg Obr. 6 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Creeping_butercup_close_800. jpg Obr. 7 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Cardamine_pratensis_Pinksterbloem. jpg Obr. 8 - http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Asperge_planten_Asparagus_officinalis. jpg