Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 29
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_10_2_RISKUJ - Opakování učiva 7. ročníku Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Riskuj – opakování učiva 7. ročníku Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Opakování učiva 7. ročníku pomocí soutěže „RISKUJ“. Žáci se rozdělí do skupin, postupně si vybírají otázky, otázka se zobrazí vždy po kliknutí na políčko s číslicí. Kontrola odpovědi po kliknutí na pole „odpověď. “ Kliknutím na pole „zpět“ se vrátíte na hrací pole. Hra pokračuje do vyčerpání otázek. Ověřeno ve třídě: VIII. A Datum ověření: 17. 9. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 17. 9. 2012 Podpis:

RISKUJ OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU PODLE UČEBNICE DEUTSCH MIT MAX 1 (5. – 8.

RISKUJ OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU PODLE UČEBNICE DEUTSCH MIT MAX 1 (5. – 8. LEKCE)

Přelož 100 Doplň 100 200 Vyjmenuj 100 200 300 400 500 Odpověz 100 200

Přelož 100 Doplň 100 200 Vyjmenuj 100 200 300 400 500 Odpověz 100 200 300 400 500 Reálie 100 200 300 400 500

PŘELOŽ ZA 100 PŘELOŽ: tanzen, Schach spielen, reiten, zelten ODPOVĚĎ Tancovat – hrát šachy

PŘELOŽ ZA 100 PŘELOŽ: tanzen, Schach spielen, reiten, zelten ODPOVĚĎ Tancovat – hrát šachy – jezdit na koni - stanovat ZPĚT

PŘELOŽ ZA 200 PŘELOŽ: Ich zelte – er turnt – wir basteln nicht –

PŘELOŽ ZA 200 PŘELOŽ: Ich zelte – er turnt – wir basteln nicht – Petra lacht ODPOVĚĎ Já stanuji – on cvičí – my nekutíme – Petra se směje ZPĚT

PŘELOŽ ZA 300 PŘELOŽ: Hallo Peter! Hast du heute Zeit? Ich gehe schwimmen. Komm

PŘELOŽ ZA 300 PŘELOŽ: Hallo Peter! Hast du heute Zeit? Ich gehe schwimmen. Komm mit! ODPOVĚĎ Ahoj Petře! Máš dnes čas? Jdu plavat. Pojď se mnou! ZPĚT

PŘELOŽ ZA 400 PŘELOŽ: Mein Vater hat ein Motorrad. Meine Mutter ist Ärztin. Am

PŘELOŽ ZA 400 PŘELOŽ: Mein Vater hat ein Motorrad. Meine Mutter ist Ärztin. Am Montag und Donnerstag reitet sie. Sie spielt sehr gut Geige. ODPOVĚĎ Můj otec má motorku. Moje matka je lékařka. V pondělí a ve čtvrtek jezdí na koni. Hraje velmi dobře na housle. ZPĚT

PŘELOŽ ZA 500 PŘELOŽ: Was wünschen Sie bitte? Ich möchte ein Zimmer reservieren. Einzelzimmer?

PŘELOŽ ZA 500 PŘELOŽ: Was wünschen Sie bitte? Ich möchte ein Zimmer reservieren. Einzelzimmer? Ja, bitte. ODPOVĚĎ Co si přejete, prosím? Chtěl bych rezervovat 1 pokoj. Jednolůžkový pokoj? Ano, prosím. ZPĚT

DOPLŇ ZA 100 DOPLŇ ČLEN URČITÝ: ____ Computer, ____ Maus ODPOVĚĎ Der - die

DOPLŇ ZA 100 DOPLŇ ČLEN URČITÝ: ____ Computer, ____ Maus ODPOVĚĎ Der - die ZPĚT

DOPLŇ ZA 200 DOPLŇ SPRÁVNOU KONCOVKU: Ich kauf_ , du bekomm_, ihr tanz_ ODPOVĚĎ

DOPLŇ ZA 200 DOPLŇ SPRÁVNOU KONCOVKU: Ich kauf_ , du bekomm_, ihr tanz_ ODPOVĚĎ E – ST - T ZPĚT

DOPLŇ ZA 300 DOPLŇ SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU: ___Winter, ___ Dienstag, ___ halb acht (Uhr) ODPOVĚĎ

DOPLŇ ZA 300 DOPLŇ SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU: ___Winter, ___ Dienstag, ___ halb acht (Uhr) ODPOVĚĎ IM – AM - UM ZPĚT

DOPLŇ ZA 400 DOPLŇ SLOVESO FAHREN: Petra ____ nach Paris. Ich ____ nach Polen.

DOPLŇ ZA 400 DOPLŇ SLOVESO FAHREN: Petra ____ nach Paris. Ich ____ nach Polen. Wir ____ nach Berlin. Ihr ____ nach Deutschland. Du ____ in die Slowakei. ODPOVĚĎ Fährt – fahren – fahrt - fährst ZPĚT

DOPLŇ ZA 500 DOPLŇ SLOVESO BÝT NEBO MÍT: Du ____ einen Bruder. Ich ____

DOPLŇ ZA 500 DOPLŇ SLOVESO BÝT NEBO MÍT: Du ____ einen Bruder. Ich ____ Pech. Er ____ 14 Jahre alt. Wir ____ faul. ____ Sie Zeit? ODPOVĚĎ Hast – habe – ist – sind - haben ZPĚT

VYJMENUJ ZA 100 VYJMENUJ: 5 koníčků, zálib ODPOVĚĎ Malen – Kochen – Reiten –

VYJMENUJ ZA 100 VYJMENUJ: 5 koníčků, zálib ODPOVĚĎ Malen – Kochen – Reiten – Lesen – Radfahren – Chatten – Angeln – Wandern …. ZPĚT

VYJMENUJ ZA 200 VYJMENUJ: 5 slov vztahujících se k počítači ODPOVĚĎ Der Computer –

VYJMENUJ ZA 200 VYJMENUJ: 5 slov vztahujících se k počítači ODPOVĚĎ Der Computer – die Maus – die Tastatur – der Bildschirm – der Lautsprecher – der Drucker … ZPĚT

VYJMENUJ ZA 300 VYJMENUJ: 5 evropských států ODPOVĚĎ Deutschland – Tschechien – Italien –

VYJMENUJ ZA 300 VYJMENUJ: 5 evropských států ODPOVĚĎ Deutschland – Tschechien – Italien – Ungarn – Spanien – England…. ZPĚT

VYJMENUJ ZA 400 VYJMENUJ: 8 zvířat ODPOVĚĎ Der Hund – die Katze – der

VYJMENUJ ZA 400 VYJMENUJ: 8 zvířat ODPOVĚĎ Der Hund – die Katze – der Kater – der Hamster – der Fisch – die Ziege – das Kaninchen – die Schlange – die Spinne …. ZPĚT

VYJMENUJ ZA 500 VYJMENUJ: Všechny měsíce ODPOVĚĎ Januar – Februar – März – April

VYJMENUJ ZA 500 VYJMENUJ: Všechny měsíce ODPOVĚĎ Januar – Februar – März – April – Mai – Juni – Juli – August – September – Oktober – November - Dezember ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 100 ODPOVĚZ: Wie ist deine Haarfarbe und Augenfarbe? ODPOVĚĎ Meine Haarfarbe ist

ODPOVĚZ ZA 100 ODPOVĚZ: Wie ist deine Haarfarbe und Augenfarbe? ODPOVĚĎ Meine Haarfarbe ist …. Meine Augenfarbe ist … ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 200 ODPOVĚZ: Was ist dein Hobby? ODPOVĚĎ Mein Hobby ist …. ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 200 ODPOVĚZ: Was ist dein Hobby? ODPOVĚĎ Mein Hobby ist …. ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 300 ODPOVĚZ: Hast du zu Hause ein Tier? ODPOVĚĎ Ja, ich habe

ODPOVĚZ ZA 300 ODPOVĚZ: Hast du zu Hause ein Tier? ODPOVĚĎ Ja, ich habe zu Hause …. . / Nein, ich habe zu Hause kein Tier. ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 400 ODPOVĚZ: Wann feiern wir Weihnachten? ODPOVĚĎ Wir feiern Weihnachten im Dezember.

ODPOVĚZ ZA 400 ODPOVĚZ: Wann feiern wir Weihnachten? ODPOVĚĎ Wir feiern Weihnachten im Dezember. ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 500 ODPOVĚZ: Wie spät ist es? ODPOVĚĎ Es ist… ZPĚT

ODPOVĚZ ZA 500 ODPOVĚZ: Wie spät ist es? ODPOVĚĎ Es ist… ZPĚT

REÁLIE ZA 100 Řekni hlavní město Rakouska. ODPOVĚĎ Wien ZPĚT

REÁLIE ZA 100 Řekni hlavní město Rakouska. ODPOVĚĎ Wien ZPĚT

REÁLIE ZA 200 Se kterými státy sousedí Česká republika? Vyjmenuj je německy. ODPOVĚĎ Deutschland

REÁLIE ZA 200 Se kterými státy sousedí Česká republika? Vyjmenuj je německy. ODPOVĚĎ Deutschland – Polen – die Slowakei - Österreich ZPĚT

REÁLIE ZA 300 Řekni, čím se platí v Německu, Rakousku a Švýcarsku. ODPOVĚĎ V

REÁLIE ZA 300 Řekni, čím se platí v Německu, Rakousku a Švýcarsku. ODPOVĚĎ V Německu a Rakousku eury, ve Švýcarsku švýcarskými franky. ZPĚT

REÁLIE ZA 400 Co patří do Vídně? Prater – Sacher Torte – Reichstag –

REÁLIE ZA 400 Co patří do Vídně? Prater – Sacher Torte – Reichstag – Donau - Euro ODPOVĚĎ Prater – Sacher Torte – Donau - Euro ZPĚT

REÁLIE ZA 500 Vysvětli, co pojmenovávají tyto názvy a pokud to jde, přelož je:

REÁLIE ZA 500 Vysvětli, co pojmenovávají tyto názvy a pokud to jde, přelož je: Elbe – Donau - Ostsee – Nordsee – Neuschwanstein ODPOVĚĎ Labe (řeka) – Dunaj (řeka) – Baltské moře – Severní moře – Neuschwanstein (hrad v Německu) ZPĚT

Použité zdroje: � Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora.

Použité zdroje: � Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora.