ZKLADN KOLA ST NAD LABEM ANEKY ESK 70217

  • Slides: 12
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 NÁZEV PROJEKTU: „UČÍME LÉPE A MODERNĚJI“ OP VK 1. 4 VÝUKOVÝ MATERIÁL Název DUMu: VY_52_INOVACE_11_3_OPAKOVÁNÍ KYSELIN A HYDROXIDŮ Číslo skupiny: 3 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / KYSELINY, HYDROXIDY Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Procvičování postupů při tvorbě vzorců a názvů kyselin a hydroxidů. Prezentace může sloužit jako podklad pro samostatné procvičení tvorby kyselin a hydroxidů. Součástí prezentace je test (řešení uvedeno na následujícím snímku). Ověřeno ve třídě: IX. A. Datum ověření: 21. 10. 2011 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 21. 10. 2011 Podpis:

kyseliny � sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation+ vodíku H hydroxidy � sloučeniny,

kyseliny � sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation+ vodíku H hydroxidy � sloučeniny, které obsahují hydroxidové - OH vázané na kationty kovu anionty 4+ (popřípadě na kation NH )

OPAKOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ KYSELIN Úkol: napsat vzorec pro kyselinu trihydrogenboritou … nejprve si napíšeme, že

OPAKOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ KYSELIN Úkol: napsat vzorec pro kyselinu trihydrogenboritou … nejprve si napíšeme, že jde o sloučeninu složenou z vodíku (3 x), boru a kyslíku … přidáme oxidační čísla. H 3 BO Víme, že kyslík má vždy -II, vodík I a z názvu plyne, že bor má oxidační číslo III (koncovka kyseliny -itá): H 3 IBIIIO -II

… součet kladných oxidačních čísel (u vodíku násobený počtem atomů) se musí rovnat součinu

… součet kladných oxidačních čísel (u vodíku násobený počtem atomů) se musí rovnat součinu počtu atomů a oxidačního čísla kyslíku H 3 IBIIIO -II 3*I+1*III+ ? *(-II) = 0 … hledaný počet atomů je 3, proto za kyslík dopíšeme malou 3 a zkontrolujeme: H 3 IBIIIO 3 -II 3*I+1*III+ 3*(-II) = 0 Kyselina trihydrogenboritá má tedy vzorec H 3 BO 3.

Úkol: pojmenovat HIO 4 HIIO-II 4 HIIVIIO-II 4 kyselina jodistá

Úkol: pojmenovat HIO 4 HIIO-II 4 HIIVIIO-II 4 kyselina jodistá

NÁZVOSLOVÍ HYDROXIDŮ � názvosloví hydroxidů je srovnatelné s názvoslovím dvouprvkových sloučenin � zásadotvorný prvek

NÁZVOSLOVÍ HYDROXIDŮ � názvosloví hydroxidů je srovnatelné s názvoslovím dvouprvkových sloučenin � zásadotvorný prvek je však místo na prvek (O, S, halogen) vázán na hydroxidovou skupinu (OH)

UTVOŘ NÁZEV HYDROXIDU P(OH)5 � víme, že skupina (OH)- má náboj -1 (náboj odpovídá

UTVOŘ NÁZEV HYDROXIDU P(OH)5 � víme, že skupina (OH)- má náboj -1 (náboj odpovídá oxidačnímu číslu –I) P(OH)-I 5 � můžeme tedy rovnou použít křížové pravidlo a zjistit oxidační číslo vázaného prvku PV(OH) 5 -I � prvek (fosfor) má v tomto případě oxidační číslo V (-ičný, -ečný) a lze již vytvořit celý název hydroxid fosforečný

VYTVOŘ VZOREC HYDROXIDU LITNÉHO � napíšeme, že se jedná o hydroxid (OH)-I � vázaným

VYTVOŘ VZOREC HYDROXIDU LITNÉHO � napíšeme, že se jedná o hydroxid (OH)-I � vázaným prvkem je lithium, jeho oxidační číslo (určené křížovým pravidlem) je +I (ný), proto nepíšeme nic za skupinu (OH)Li+I(OH)-I � vzorec hydroxidu litného je Li. OH

PROCVIČENÍ HYDROXIDŮ � Cu(OH)2 hydroxid mědnatý � Hg. OH hydroxid rtuťnatý � hydroxid hlinitý

PROCVIČENÍ HYDROXIDŮ � Cu(OH)2 hydroxid mědnatý � Hg. OH hydroxid rtuťnatý � hydroxid hlinitý Al(OH)3 � hydroxid osmičelý Os(OH)8

A POJMENUJ VZORCE, UTVOŘ NÁZVY B � H 2 SO 3 � H 2

A POJMENUJ VZORCE, UTVOŘ NÁZVY B � H 2 SO 3 � H 2 SO 4 � H 3(PO 4)2 � H 2 CO 3 � Au(OH)3 � Cl(OH)4 � KOH � Ag. OH � kyselina sodná � kyselina křemičitá � hydroxid fosforečný � hydroxid vápenatý dusičná � kyselina osmičelá � hydroxid chromný � hydroxid železitý

ŘEŠENÍ TESTU A � kyselina siřičitá � kyselina fosforečná � hydroxid zlatitý � hydroxid

ŘEŠENÍ TESTU A � kyselina siřičitá � kyselina fosforečná � hydroxid zlatitý � hydroxid draselný � HNa. O � H 2 Si. O 3 � P(OH)5 � Ca(OH)2 B � kyselina sírová � kyselina uhličitá � hydroxid chloričitý � hydroxid stříbrný � HNO 3 � H 2 Os. O 5 � Cr. OH � Fe(OH)3

CITACE � Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Stanislava

CITACE � Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Stanislava Kolářová.