Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 21
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_4_2_LIPNICOVITÉ Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / BOTANIKA Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Pomocí prezentace popisování charakteristických znaků čeledi lipnicovité, jejich hospodářského významu a druhů. Zápis do sešitu. Závěrečné opakování. Ověřeno ve třídě: 7. B Datum ověření: 21. 5. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 21. 5. 2012 Podpis:

ČELEĎ: LIPNICOVITÉ - TRÁVY ČELEĎ: LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY

ČELEĎ: LIPNICOVITÉ - TRÁVY ČELEĎ: LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY

CHARAKTERISTIKA ČELEDI: JEDNODĚLOŽNÉ, JEDNOLETÉ, DVOULETÉ NEBO VYTRVALÉ BYLINY VYTRVALÉ ZIMU PŘEČKÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVAZČITÝCH KOŘENŮ

CHARAKTERISTIKA ČELEDI: JEDNODĚLOŽNÉ, JEDNOLETÉ, DVOULETÉ NEBO VYTRVALÉ BYLINY VYTRVALÉ ZIMU PŘEČKÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVAZČITÝCH KOŘENŮ OBR. 1

STONEK JE DUTÝ S KOLÉNKY, TZN. STÉBLO LISTY JSOU STŘÍDAVÉ ČEPEL LISTŮ JE ČÁRKOVITÁ

STONEK JE DUTÝ S KOLÉNKY, TZN. STÉBLO LISTY JSOU STŘÍDAVÉ ČEPEL LISTŮ JE ČÁRKOVITÁ SE SOUBĚŽNOU ŽILNATINOU LISTY OBJÍMAJÍ STÉBLO POCHVOU MEZI ČEPELÍ A POCHVOU BÝVÁ ČASTO JAZÝČEK OBR. 2

KVĚTY A KVĚTENSTVÍ Detail dvoukvětého klasu Květy jsou většinou oboupohlavné a tvoří klásky. Klásky

KVĚTY A KVĚTENSTVÍ Detail dvoukvětého klasu Květy jsou většinou oboupohlavné a tvoří klásky. Klásky tvoří složené květenství KLAS (př. ječmen, žito, pšenice) nebo LATU (př. oves, lipnice) OBR. 3 Květní lístky se přeměnily na: 1 - plevy, 2 - pluchy, 3 - osiny, 4 - plušky, Pohlavní orgán - 6 - tyčinky

PLOD PLODEM JE OBILKA, KTERÁ VZNIKLA PO OPYLENÍ VĚTREM A OPLOZENÍ. OBR. 4

PLOD PLODEM JE OBILKA, KTERÁ VZNIKLA PO OPYLENÍ VĚTREM A OPLOZENÍ. OBR. 4

OVES SETÝ KUKUŘICE SETÁ JEČMEN SETÝ KULTURNÍ TRÁVY RÝŽE SETÁ ŽITO SETÉ PROSO SETÉ

OVES SETÝ KUKUŘICE SETÁ JEČMEN SETÝ KULTURNÍ TRÁVY RÝŽE SETÁ ŽITO SETÉ PROSO SETÉ PŠENICE SETÁ

PĚSTOVÁNÍ PRO OBILKY PŠENICE SETÁ se pěstuje pro výrobu mouky na bílé pečivo a

PĚSTOVÁNÍ PRO OBILKY PŠENICE SETÁ se pěstuje pro výrobu mouky na bílé pečivo a krupici ŽITO SETÉ na výrobu žitné mouky na výrobu tmavého pečiva JEČMEN SETÝ se pěstuje pro výrobu sladu na výrobu piva Z OVSA SETÉHO se vyrábí ovesné vločky KUKUŘICE se pěstuje na zrno nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata RÝŽE SETÁ se pěstuje v záplavových oblastech tropů a subtropů a slouží hlavně jako potrava

OVES SETÝ Obr. 5, 6

OVES SETÝ Obr. 5, 6

JEČMEN SETÝ A PROSO SETÉ Obr. 7, 8

JEČMEN SETÝ A PROSO SETÉ Obr. 7, 8

KUKUŘICE SETÁ A PŠENICE SETÁ Obr. 9, 10

KUKUŘICE SETÁ A PŠENICE SETÁ Obr. 9, 10

BOJÍNEK LUČNÍ PÝR PLAZIVÝ JÍLEK VYTRVALÝ PSÁRKA LUČNÍ PLANÉ TRÁV Y RÁKOS OBECNÝ LIPNICE

BOJÍNEK LUČNÍ PÝR PLAZIVÝ JÍLEK VYTRVALÝ PSÁRKA LUČNÍ PLANÉ TRÁV Y RÁKOS OBECNÝ LIPNICE LUČNÍ SRHA ŘÍZNAČKA OVSÍK MYŠÍ

BOJÍNEK LUČNÍ Obr. 11, 12

BOJÍNEK LUČNÍ Obr. 11, 12

LIPNICE ROČNÍ A PSÁRKA LUČNÍ Obr. 13, 14

LIPNICE ROČNÍ A PSÁRKA LUČNÍ Obr. 13, 14

RÁKOS OBECNÝ A SRHA ŘÍZNAČKA Obr. 15, 16

RÁKOS OBECNÝ A SRHA ŘÍZNAČKA Obr. 15, 16

PÝR PLAZIVÝ A JÍLEK VYTRVALÝ Obr. 17

PÝR PLAZIVÝ A JÍLEK VYTRVALÝ Obr. 17

Zápis do sešitu: Čeleď: LIPNICOVITÉ - Byliny se svazčitými kořeny, stébly s kolénky a

Zápis do sešitu: Čeleď: LIPNICOVITÉ - Byliny se svazčitými kořeny, stébly s kolénky a střídavými listy s pochvami. - Květy jsou uspořádány do klasů nebo laty. - Plodem je obilka. - Kulturní trávy: pšenice setá, žito seté, oves setý, kukuřice setá … - Plané trávy: bojínek luční, psárka luční, srha říznačka, rákos obecný…

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: 1. Jaká květenství mají lipnicovité rostliny? Odpověď: klas nebo latu 2. Jaký

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: 1. Jaká květenství mají lipnicovité rostliny? Odpověď: klas nebo latu 2. Jaký plod mají lipnicovité rostliny? Odpověď: obilku 3. Jmenuj hospodářsky významné druhy. Odpověď: pšenice setá, žito seté, oves setý, kukuřice setá 4. Poznej následující druhy. Odpověď: bojínek luční, psárka luční, srha říznačka, rákos obecný

Obr. 15

Obr. 15

POUŽITÉ ZDROJE Není-li uvedeno jinak vlastní práce autora. Čabradová, V. a kol, Přírodopis pro

POUŽITÉ ZDROJE Není-li uvedeno jinak vlastní práce autora. Čabradová, V. a kol, Přírodopis pro 7. ročník, Fraus, Plneň, 2005 /Cit. 2012 -05 -20/. Dostupný pod licencí public domain na WWW: OBR. 2 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/db/Ruwbeemdgras_Poa_trivialis_ligula. jpg OBR. 3 autor neuveden, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/54/%C 3%84 hrchen_Roggen. JPG OBR. 4 autor neuveden, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/71/Assorted_grains. jpg Obr. 5 -17 se souhlasem Renaty Daňkové Obr. 1 jsou dostupné pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com