Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 20
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: Číslo skupiny: VY_52_INOVACE_02_8_Tání a tuhnutí Autor: Mgr. Radek Láník Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Druh učebního materiálu: Člověk a příroda/Fyzika/Změny skupenství látek Výuková prezentace Metodický list: ne Anotace: 1 Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Popisuje změny skupenství tání a tuhnutí krystalických a amorfních látek. Ověřeno ve třídě: VIII. A Datum ověření: 19. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

Tání a tuhnutí

Tání a tuhnutí

Tání obr. 1 = změna látky ze skupenství pevného na kapalné např. led na

Tání obr. 1 = změna látky ze skupenství pevného na kapalné např. led na vodu Tuhnutí = změna látky ze skupenství kapalného na pevné např. voda na led Průběh tání a tuhnutí se liší pro krystalické a amorfní látky

Při tání a tuhnutí se: 1. mění objem • mění se vzájemná poloha částic

Při tání a tuhnutí se: 1. mění objem • mění se vzájemná poloha částic - většina látek: pevné těleso má menší objem než kapalné - výjimka: led má větší objem než voda (pozor na: lahev s vodou na mrazák, vodovod v zimě, sud plný vody v zimě, …) 2. nemění hmotnost • počet částic se nemění

KRYSTALICKÉ LÁTKY • Podmínka pro tání: - krystalickou látku musíme zahřívat při teplotě tání

KRYSTALICKÉ LÁTKY • Podmínka pro tání: - krystalickou látku musíme zahřívat při teplotě tání • Podmínka pro tuhnutí: - krystalickou látku musíme ochlazovat při teplotě tuhnutí teplota tání = teplota tuhnutí Krystalické látky tají a tuhnou jen při určité teplotě = teplota tání (tuhnutí)

Teplota tání (tuhnutí) • značka: tt zlato železo • jednotka: °C rtuť • velikost

Teplota tání (tuhnutí) • značka: tt zlato železo • jednotka: °C rtuť • velikost tt závisí na: led - druhu látky … např. třtinový cukr 1060 °C 1540 °C - 38, 9 °C 0 °C 186 °C - tlaku … při vyšším tlaku je vyšší tt - u ledu to platí obráceně ( např. led pod bruslí taje při menší teplotě než 0 °C a pod bruslí se vytvoří tenká vrstva vody)

Průběh tání – křivka tání teplota (o C) y lin a ap tání ř

Průběh tání – křivka tání teplota (o C) y lin a ap tání ř h o pevná látka se mění na kapalnou oh lát řívá ky n íp ev n é tt k í n á ív 0 čas

Skupenské teplo tání = teplo, které přijme pevné těleso při teplotě tání, aby roztálo

Skupenské teplo tání = teplo, které přijme pevné těleso při teplotě tání, aby roztálo - značka: Lt jednotka: J nebo k. J - vzorec: Lt = m. lt - m … hmotnost tělesa - lt …měrné skupenské teplo tání ( tabulky str. 93) = teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby roztál - jednotka: J/kg nebo k. J/kg

Úloha Jaké teplo přijme 5 kg zlata při teplotě tání, aby celý roztál? Řešení:

Úloha Jaké teplo přijme 5 kg zlata při teplotě tání, aby celý roztál? Řešení: m = 5 kg lt = 64 k. J/kg Lt = ? KJ Lt = m. l t Lt = 5. 64 Lt = 320 k. J Skupenské teplo tání 5 kg zlata je 320 k. J.

Průběh tuhnutí – křivka tuhnutí teplota (o C) í án ov az hl iny

Průběh tuhnutí – křivka tuhnutí teplota (o C) í án ov az hl iny oc pal ka tuhnutí tt Kapalná látka se mění na pevnou 0 oc pe hla vn zov é lát ání ky čas

Anomálie vody Měřením se zjistilo, že voda má největší hustotu při teplotě 4 °C,

Anomálie vody Měřením se zjistilo, že voda má největší hustotu při teplotě 4 °C, nikoliv při teplotě tání, jak bychom očekávali. Důležité v přírodě. Např. v zimě se na hladině jezera vytvoří led (má menší hustotu než voda), pod hladinou voda nezmrzne, protože led je špatný vodič tepla a teplota vody pod ledem se ustálí tak, že u dna jezera jsou 4°C a u hladiny 0°C. Proto ryby u dna přežívají zimu.

AMORFNÍ LÁTKY • částice nejsou pravidelně uspořádány • nemají teplotu tání (tuhnutí) – tají

AMORFNÍ LÁTKY • částice nejsou pravidelně uspořádány • nemají teplotu tání (tuhnutí) – tají a tuhnou v určitém teplotním rozmezí • při zahřívání postupně měknou a tají • příklady: vosk, sklo (využití ve sklárnách)

Otázky a úlohy: 1) V tabulkách vyhledej teploty tání následujících látek: platina, wolfram, nikl,

Otázky a úlohy: 1) V tabulkách vyhledej teploty tání následujících látek: platina, wolfram, nikl, síra, zinek platina – 1770°C wolfram 3390°C nikl – 1460°C síra – 113 °C zinek – 420°C

Otázky a úlohy: 2) V jakém skupenství je při teplotě 1200°C a při normálním

Otázky a úlohy: 2) V jakém skupenství je při teplotě 1200°C a při normálním tlaku: olovo, železo, stříbro olovo (328°C) – kapalné železo (1540°C) – pevné stříbro (962°C) - kapalné

Otázky a úlohy: 3) Je možné roztavit zlatý prsten v hliníkové nádobě? Zdůvodni. zlato

Otázky a úlohy: 3) Je možné roztavit zlatý prsten v hliníkové nádobě? Zdůvodni. zlato (1060°C), hliník (660°C)…nelze, protože hliník taje při nižší teplotě

Otázky a úlohy: 4) Proč dovedli lidé tepelně zpracovávat bronz (800°C) dříve než železo?

Otázky a úlohy: 4) Proč dovedli lidé tepelně zpracovávat bronz (800°C) dříve než železo? bronz (800°C), železo (1540°C) – bronz má menší teplotu tání než železo

Otázky a úlohy: 5) Změní se hmotnost tělesa při tání nebo tuhnutí? nezmění, počet

Otázky a úlohy: 5) Změní se hmotnost tělesa při tání nebo tuhnutí? nezmění, počet částic se nezmění

Otázky a úlohy: 6) Změní se objem tělesa při tání nebo tuhnutí? změní, změní

Otázky a úlohy: 6) Změní se objem tělesa při tání nebo tuhnutí? změní, změní se vzájemná poloha částic

Otázky a úlohy: 7) Vypočítej skupenské teplo tání 8 kg stříbra. Řešení: m =

Otázky a úlohy: 7) Vypočítej skupenské teplo tání 8 kg stříbra. Řešení: m = 8 kg lt = 111 k. J/kg Lt = ? KJ Lt = m. l t Lt = 7. 111 Lt = 777 k. J Skupenské teplo tání je 777 k. J.

Odkazy obr. 1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Melting_icecubes. gif

Odkazy obr. 1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Melting_icecubes. gif