Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 16
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_02_14_ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/ VLASTIVĚDA/ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s obdobím prvních let existence ČSR, osobností T. G. Masaryka, národnostními, hospodářskými, kulturními poměry. Prezentace slouží jako podklad pro zápis látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Nutno zapnout internet. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 17. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 17. 12. 2013 Podpis:

ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Život za první republiky

ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Život za první republiky

Československá republika – demokratický stát Ø Ø Roku 1919 se k ČSR připojili Rusíni,

Československá republika – demokratický stát Ø Ø Roku 1919 se k ČSR připojili Rusíni, žijící v Podkarpatské Rusi (na východ od Slovenska). ČSR (Československá republika) se skládala ze čtyř zemí: ČECHY – hlavní město Praha MORAVA + SLEZSKO – Brno SLOVENSKO – Bratislava PODKARPATSKÁ RUS Užhorod Československo po roce 1918

Obyvatelstvo ČSR Ø Kromě Čechů a Slováků žilo v Československé republice mnoho: Němců, Maďarů,

Obyvatelstvo ČSR Ø Kromě Čechů a Slováků žilo v Československé republice mnoho: Němců, Maďarů, Rusínů, Ukrajinců, Poláků. Ø Ø Všechny výsady šlechty byly zrušeny. Na vládě se podíleli volení zástupci občanů. Byla vytvořena nová ústava, která zaváděla rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti.

Tomáš Garrigue Masaryk 1850 -1937 Ø Ø T. G. Masaryk se narodil v Hodoníně

Tomáš Garrigue Masaryk 1850 -1937 Ø Ø T. G. Masaryk se narodil v Hodoníně v roce 1850. Nejprve se učil kovářem, poté studoval na německém gymnáziu v Brně, studia dokončil na univerzitě ve Vídni. Stal se profesorem na Karlo -Ferdinandově univerzitě v Praze. Vložil se do sporu kolem rukopisů Zelenohorského a Královédvorského – pochyboval o jejich pravosti a usiloval o jejich řádné prozkoumání.

Ø Ø Ø Během 1. světové války odešel do zahraničí a společně se svými

Ø Ø Ø Během 1. světové války odešel do zahraničí a společně se svými spolupracovníky E. Benešem a M. R. Štefánikem, vystupoval proti dalšímu setrvání českých zemí v rámci Rakousko-Uherska. Po návratu ze zahraničí byl zvolen prvním prezidentem ČSR – za zásluhy o její vznik. Prezidentem byl zvolen ještě třikrát – naposledy roku 1934, ze zdravotních důvodů však roku 1935 abdikoval.

vlajka 1918 -20 Ø Ø vlajka 1920 -39 T. G. Masaryk byl velmi vzdělaný

vlajka 1918 -20 Ø Ø vlajka 1920 -39 T. G. Masaryk byl velmi vzdělaný a čestný člověk. Vždy vystupoval proti nespravedlnosti a lži. Propagoval náboženskou snášenlivost. Byl velmi oblíbeným politikem. Obvykle bývá nazýván „tatíčkem“. Oženil se s dcerou amerického podnikatele Charlottou Garrigue, s kterou se seznámil během studií v Německu, měli spolu 6 dětí. Syn Jan byl také politicky činný, stal se ministrem zahraničí. Dcera Alice se ujala role první dámy po smrti své matky.

Hospodářství Ø Ø Ø Jednotlivé země ČSR nebyly stejně hospodářsky vyspělé, nejvyspělejší byly české

Hospodářství Ø Ø Ø Jednotlivé země ČSR nebyly stejně hospodářsky vyspělé, nejvyspělejší byly české země. Po skončení 1. světové války bylo postaveno mnoho průmyslových závodů. ČSR začala do světa vyvážet obuvnické zboží, stroje, zbraně, sklo, textil – vše pod značkou Made in Czechoslovakia. Československo se stalo jedním z nejvyspělejších průmyslových států v Evropě. Životní podmínky dělníků se výrazně zlepšily, byla zavedena osmihodinová pracovní doba. I zemědělství zaznamenalo změny – velkostatky byly rozděleny drobným dělníkům. Začal se vyvážet cukr, pivo a chmel.

Baťovy závody ve Zlíně Tomáš Baťa – majitel firmy se proslavil díky zavádění nejnovějších

Baťovy závody ve Zlíně Tomáš Baťa – majitel firmy se proslavil díky zavádění nejnovějších amerických způsobů výroby, např. zavedl pásovou výrobu. Ø V jeho továrnách dostávali dělníci vysoké platy a nechal pro ně vystavět rodinné domky. Ø Nejlepší dělníci měli možnost uplatnit se i na jiných špičkových místech. Ø Kvalita a dobrá cena – „Baťovy boty“ neměly konkurenci. Víte, čím byla a stále je charakteristická cena „baťovek? “ Ø 999, -Kč

Kultura Ø Ø Ø Ve 20. letech začala kromě státních divadel vznikat i menší

Kultura Ø Ø Ø Ve 20. letech začala kromě státních divadel vznikat i menší soukromá divadla, nejvíce navštěvovaným bylo Osvobozené divadlo. Jiří Voskovec a Jan Werich zakladatelé Osvobozeného divadla byli nejen herci, ale také autoři divadelních her. Hudbu k nim psal hudební skladatel Jaroslav Ježek. Další výraznou osobností tohoto období byl spisovatel Karel Čapek, autor divadelních her, románů a povídek. Psal i knihy pro děti, například – Dášenka, čili život štěněte. Později se stal blízkým přítelem T. G. Masaryka a organizátorem pátečních setkání, na kterých prezident diskutoval s vědci, spisovateli a novináři.

Jak se žilo za první republiky? Ø Ø Ø Ø Ø Poctivá práce řemeslníka,

Jak se žilo za první republiky? Ø Ø Ø Ø Ø Poctivá práce řemeslníka, dělníka, obchodníka, učitele, lékaře, rolníka zaručovala slušný život jeho rodině. Mezi obyvateli existovaly sociální rozdíly. Ženy zůstávaly v domácnosti, muži je uživili. Ve vztazích mezi muži a ženami bylo více slušnosti, zdvořilosti a úcty. Bylo více času pro rodinu a děti. Lidé si vážili vzdělání i vzdělaných spoluobčanů. Pracovalo se i v sobotu, v neděli se vyráželo na výlety (vlakem, autobusem, pešky, výletním parníkem). Lidé více šetřili. Dovolenou trávili u příbuzných na venkově nebo v levných penzionech. Do ciziny se jezdilo málo. Oblíbenou zábavou byl biograf, zpočátku němý a také rozhlas. Ø Po několika letech trvání ČSR hodnotil T. G. Masaryk takto: „Začínali jsem s holýma rukama, bez armády … Máme zemi, kterou učinila bohatou a krásnou příroda a lidská práce … Máme dějiny, které nás zavazují k vzestupu a pokroku. “

Zánik ČSR Ø Ø Ø Sousední státy s výjimkou Rumunska vznášely územní požadavky, proto

Zánik ČSR Ø Ø Ø Sousední státy s výjimkou Rumunska vznášely územní požadavky, proto se vztahy s nimi stávaly stále více napjatější. Velmi nebezpečná byla situace s Německem, kde se k moci dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem. Od září roku 1938 Hitler otevřeně vyhrožoval válkou, proto se v německém městě Mnichově uskutečnila schůzka Hitlera s představiteli Anglie, Francie, Itálie. Bez přizvání zástupců ČSR proběhla dohoda, která pro ČSR znamenala ztrátu pohraničních území (tzv. Sudety) a jejich připojení k Německu. Díky této zradě západních států přestalo demokratické Československo postupně existovat.

Dějiny udatného českého národa http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230098/ Ø 96. Československo, rozvoj průmyslu mezi

Dějiny udatného českého národa http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230098/ Ø 96. Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230096/video/#page. Content Ø 97. Kultura v meziválečném Československu http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230097/video/#page. Content Ø 98. Velká hospodářská krize http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230098/video/#page. Content Ø 99. Mnichov http: //dejiny. ceskatelevize. cz/211543116230099/video/#page. Content

Citace: Snímek č. 1, 2, 3 – mapa ČSR - In wikipedia: the free

Citace: Snímek č. 1, 2, 3 – mapa ČSR - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/a 3/Czechoslovakia 1920 -38. jpg/400 px-Czechoslovakia 1920 -38. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/9 c/Prvn%C 3%AD_%C 4%8 Ceskoslovensk%C 3%A 1_republika_do_1928. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/85/R%C 4%8 Cs. _Pom%C 4%9 Bry_n%C 3%A 1 rodnostn%C 3%AD. jpg/800 px. R%C 4%8 Cs. _Pom%C 4%9 Bry_n%C 3%A 1 rodnostn%C 3%AD. jpg Snímek č. 4, 5, 6 – T. G. Masaryk + jeho podpis - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/6 c/Tom%C 3%A 1%C 5%A 1_Garrigue_Masaryk_1925. PNG/220 px. Tom%C 3%A 1%C 5%A 1_Garrigue_Masaryk_1925. PNG http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/00/T. _G. _Masaryk_Signature. svg/128 px-T. _G. _Masaryk_Signature. svg. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Masaryk_kulaty. png/220 px-Masaryk_kulaty. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Masaryk. jpg/220 px-Masaryk. jpg Snímek č. 7 – Rukopis zelenohorský - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/e/e 8/Rukopis_Zelenohorsk%C 3%BD. jpg/220 px. Rukopis_Zelenohorsk%C 3%BD. jpg Snímek č. 8 – Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/a 5/Masaryk_a_%C 5%A 0 tef%C 3%A 1 nik. jpg/220 px. Masaryk_a_%C 5%A 0 tef%C 3%A 1 nik. jpg Snímek č. 9, 10 – Příjezd T. G. Masaryka do ČSR - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/3/39/TGM_Tabor_21. 12. 1918_3460 a. jpg/200 px. TGM_Tabor_21. 12. 1918_3460 a. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/3/3 a/TGM_Tabor_21. 12. 1918_3462 a. jpg/200 px. TGM_Tabor_21. 12. 1918_3462 a. jpg Snímek č. 11, 12 – vlajka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/2/2 d/Flag_of_Czechoslovakia. svg/100 px-Flag_of_Czechoslovakia. svg. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/b 1/Flag_of_Bohemia. svg/110 px-Flag_of_Bohemia. svg. png Snímek č. 13, 14 – státní znak - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 5/Czechoslovakia_COA_large. svg/220 px. Czechoslovakia_COA_large. svg. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/1/1 a/Czechoslovakia_COA_small_2. svg/80 px. Czechoslovakia_COA_small_2. svg. png Snímek č. 15 – Standarta prezidenta republiky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Presidential_Standard_of_the_Republic_of_Czechoslovakia_%2819181939%29. png/160 px-Presidential_Standard_of_the_Republic_of_Czechoslovakia_%281918 -1939%29. png Snímek č. 16 – J. Masaryk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 3/Jan_Masaryk. jpg/191 px-Jan_Masaryk. jpg

Citace: Snímek č. 17 – Ch. Garrigue Masaryk - In wikipedia: the free encyklopeddia

Citace: Snímek č. 17 – Ch. Garrigue Masaryk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/d/d 0/Charlotta_Garrigue. jpg/250 px-Charlotta_Garrigue. jpg Snímek č. 18 – Výroba skla - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/3/3 a/Skl%C 3%A 1 rna_Nena%C 4%8 Dovice%2 C_04. jpg/220 px. Skl%C 3%A 1 rna_Nena%C 4%8 Dovice%2 C_04. jpg Snímek č. 19 – Pivo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Budvar-mug. JPG/250 px-Budvar-mug. JPG Snímek č. 20 – Chmel - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/e/e 9/Illustration_Humulus_lupulus 0. jpg/250 px-Illustration_Humulus_lupulus 0. jpg Snímek. č. 21 – Porcelán - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Bundesarchiv_B_145_Bild-F 006621 -0013%2 C_Selb%2 C_Porzellan. Manufaktur_Heinrich. jpg/220 px-Bundesarchiv_B_145_Bild-F 006621 -0013%2 C_Selb%2 C_Porzellan-Manufaktur_Heinrich. jpg Snímek č. 22 – T. Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 9/Tomas_Bata. jpg/220 px-Tomas_Bata. jpg Snímek č. 23 – Baťovy domky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Batovy_domky_2. jpg/220 px-Batovy_domky_2. jpg Snímek č. 24 – Logo firmy Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/a 5/Bata-shoe-logo. jpg/200 px-Bata-shoe-logo. jpg Snímek č. 25 – Prodejna Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Bata_Shoes_store%2 C_Wenceslas_Square. JPG/200 px. Bata_Shoes_store%2 C_Wenceslas_Square. JPG Snímek č. 26 – Dámské lodičky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Red_High_Heel_Pumps. jpg/220 px-Red_High_Heel_Pumps. jpg Snímek č. 27, 28 – Karel Čapek, jeho podpis, s Masarykem - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/b 8/PODPISKARLA%C 4%8 CAPKA. jpg/128 px-PODPISKARLA%C 4%8 CAPKA. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/be/T. _G. _Masaryk_a_K. _%C 4%8 Capek. gif/220 px-T. _G. _Masaryk_a_K. _%C 4%8 Capek. gif Snímek č. 29 - Voskovec + Werich - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/8 d/Voskovec_a_Werich. jpg/225 px-Voskovec_a_Werich. jpg Snímek č. 30 – foxteriér - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Foxterrier_als_Familienhund. jpg/220 px-Foxterrier_als_Familienhund. jpg Snímek č. 31 - Dáma - herečka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Lillian_Gish-edit 1. jpg/220 px-Lillian_Gish-edit 1. jpg Snímek č. 32 – V. Burian - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Vlast_Burian. JPG/220 px-Vlast_Burian. JPG Snímek č. 33 – Výletní parník - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/f 1/Parn%C 3%ADk_Vy%C 5%A 1 ehrad_pod_Vy%C 5%A 1 ehradem. jpg/220 px. Parn%C 3%ADk_Vy%C 5%A 1 ehrad_pod_Vy%C 5%A 1 ehradem. jpg

Citace: Snímek č. 34 – A. Hitler, jeho podpis - In wikipedia: the free

Citace: Snímek č. 34 – A. Hitler, jeho podpis - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/5 b/Hitler%2 C_recoloured. jpg/188 px-Hitler%2 C_recoloured. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Hitler_Signature 2. svg/128 px-Hitler_Signature 2. svg. png Snímek č. 35 – Znak NSDAP - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 a/Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_%281933%E 2%80%931945%29. png Snímek č. 36 – Mnichovská dohoda - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/9/9 c/Bundesarchiv_Bild_183 -R 69173%2 C_M%C 3%BCnchener_Abkommen%2 C_Staatschefs. jpg/220 px. Bundesarchiv_Bild_183 -R 69173%2 C_M%C 3%BCnchener_Abkommen%2 C_Staatschefs. jpg Snímek č. 37 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/f 4/Sudetendeutsche_gebiete. svg/220 px-Sudetendeutsche_gebiete. svg. png Snímek č. 38 – Odstraňování hraničních sloupů - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Bundesarchiv_Bild_183 -58507 -003%2 C_Besetzung_des_Sudetenlands%2 C_Grenzpfahl. jpg/220 px. Bundesarchiv_Bild_183 -58507 -003%2 C_Besetzung_des_Sudetenlands%2 C_Grenzpfahl. jpg Snímek č. 39 – Večerní slovo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. . 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/b 3/VE%C 4%8 CERN%C 3%8 D_%C 4%8 CESK%C 3%89_SLOVO_22. _9. _1938. jpg/220 px. VE%C 4%8 CERN%C 3%8 D_%C 4%8 CESK%C 3%89_SLOVO_22. _9. _1938. jpg Snímek č. 40 – Odsun - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 9/Vertreibung. jpg/220 px-Vertreibung. jpg Videa – Dějiny udatného českého národa, č. 96, 97, 98, 99 http: //i 3. ytimg. com/vi/B-l_0 f. Pd. U 6 Y/mqdefault. jpg http: //i 4. ytimg. com/vi/omdbgzu. K 2 x. U/mqdefault. jpg http: //i 3. ytimg. com/vi/Jk. Hk 128 ri. EY/mqdefault. jpg http: //www. youtube. com/results? search_query=d%C 4%9 Bjiny+udatn%C 3%A 9 ho+%C 4%8 Desk%C 3%A 9 ho+n%C 3%A 1 roda+99 l ČAPKA, František. Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005, ISBN 80 -7289 -070 -0. Ò Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.