ZKLADN KOLA ST NAD LABEM ANEKY ESK 70217

  • Slides: 20
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 NÁZEV PROJEKTU: „UČÍME LÉPE A MODERNĚJI“ OP VK 1. 4 VÝUKOVÝ MATERIÁL Název DUMu: VY_22_INOVACE_14_2_WOCHENTAGE 1 Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / WOCHENTAGE Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Žáci se v prezentaci seznámí se slovní zásobou daného tématu, osvojí si pravopis. Naučí se vyjmenovat, jak jdou dny v týdnu za sebou, dokáží říct předchozí a následující den, umí je vyjmenovat i na přeskáčku. Ověřeno ve třídě: VI. B Datum ověření: 18. 10. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 18. 10. 2012 Podpis:

DIE WOCHENTAGE Dny v týdnu – 0. lekce

DIE WOCHENTAGE Dny v týdnu – 0. lekce

POJĎME SI JE VYJMENOVAT: Montag - pondělí Dienstag - úterý Mittwoch - středa Donnerstag

POJĎME SI JE VYJMENOVAT: Montag - pondělí Dienstag - úterý Mittwoch - středa Donnerstag - čtvrtek Freitag - pátek Samstag - sobota Sonntag - neděle

JEŠTĚ JEDNOU: 1. Montag 7. Sonntag 2. Dienstag Die Wochentage 3. Mittwoch 6. Samstag

JEŠTĚ JEDNOU: 1. Montag 7. Sonntag 2. Dienstag Die Wochentage 3. Mittwoch 6. Samstag 5. Freitag 4. Donnerstag

ZAPAMATUJTE SI: dny v týdnu jsou v němčině rodu mužského, mají proto člen DER

ZAPAMATUJTE SI: dny v týdnu jsou v němčině rodu mužského, mají proto člen DER

ZAPAMATUJTE SI: Všechny dny v týdnu kromě středy = Mittwoch končí na –tag Der

ZAPAMATUJTE SI: Všechny dny v týdnu kromě středy = Mittwoch končí na –tag Der Tag znamená německy DEN

ZAPAMATUJTE SI: Některé dny v týdnu mají zdvojenou souhlásku: Mittwoch Donnerstag Sonntag

ZAPAMATUJTE SI: Některé dny v týdnu mají zdvojenou souhlásku: Mittwoch Donnerstag Sonntag

PŘELOŽ: Samstag sobota Sonntag neděle Dienstag úterý Freitag pátek Montag pondělí Donnerstag čtvrtek Mittwoch

PŘELOŽ: Samstag sobota Sonntag neděle Dienstag úterý Freitag pátek Montag pondělí Donnerstag čtvrtek Mittwoch středa

A TEĎ OPAČNĚ: Úterý Dienstag Neděle Sonntag Čtvrtek Donnerstag Pondělí Montag Středa Mittwoch Sobota

A TEĎ OPAČNĚ: Úterý Dienstag Neděle Sonntag Čtvrtek Donnerstag Pondělí Montag Středa Mittwoch Sobota Samstag Pátek Freitag

SEŘAĎ DNY, JAK JDOU ZA SEBOU: Samstag Montag Sonntag Dienstag Mittwoch Freitag Donnerstag Montag

SEŘAĎ DNY, JAK JDOU ZA SEBOU: Samstag Montag Sonntag Dienstag Mittwoch Freitag Donnerstag Montag Freitag Donnerstag Samstag Mittwoch Sonntag

PODLE ČÍSEL NAPIŠ JMÉNO DNE: Freitag Samstag Montag 2 - 5 - 7 -

PODLE ČÍSEL NAPIŠ JMÉNO DNE: Freitag Samstag Montag 2 - 5 - 7 - 6 -3 -1 - 4 Dienstag Sonntag Mittwoch Donnerstag

 NAPIŠ ČÍSLO KE JMÉNU DNE: 7 5 Donnerstag - Sonntag - Mittwoch -

NAPIŠ ČÍSLO KE JMÉNU DNE: 7 5 Donnerstag - Sonntag - Mittwoch - Freitag 4 3

 NAPIŠ ČÍSLO KE JMÉNU DNE: 5 1 Dienstag - Montag - Samstag -

NAPIŠ ČÍSLO KE JMÉNU DNE: 5 1 Dienstag - Montag - Samstag - Freitag 2 6

NAPIŠ NÁSLEDUJÍCÍ DEN: Ø Montag Ø Donnerstag Ø Samstag Ø Freitag Ø Sonntag Dienstag

NAPIŠ NÁSLEDUJÍCÍ DEN: Ø Montag Ø Donnerstag Ø Samstag Ø Freitag Ø Sonntag Dienstag Freitag Sonntag Samstag Montag

NAPIŠ PŘEDCHÁZEJÍCÍ DEN: ØDonnerstag ØMittwoch Freitag Sonntag Dienstag ØFreitag Donnerstag ØSamstag ØMontag

NAPIŠ PŘEDCHÁZEJÍCÍ DEN: ØDonnerstag ØMittwoch Freitag Sonntag Dienstag ØFreitag Donnerstag ØSamstag ØMontag

 TEĎ SI PROCVIČÍME PRAVOPIS: M - T T - - D I -

TEĎ SI PROCVIČÍME PRAVOPIS: M - T T - - D I - - - G S - N N - - - D - N N - - A G F - - I - - G S - - M - - T - -

TAKTO JE TO SPRÁVNĚ: M ITTWOCH DIENSTAG SONNTAG DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG MONTAG

TAKTO JE TO SPRÁVNĚ: M ITTWOCH DIENSTAG SONNTAG DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG MONTAG

VYLUŠTI PŘESMYČKY: GTSSMAA SAMSTAG DAGEINTS DIENSTAG TAGONM MONTAG GREITFA FREITAG NNOTGSA SONNTAG NNREODGSTA DONNERSTAG

VYLUŠTI PŘESMYČKY: GTSSMAA SAMSTAG DAGEINTS DIENSTAG TAGONM MONTAG GREITFA FREITAG NNOTGSA SONNTAG NNREODGSTA DONNERSTAG CHTIOTMW MITTWOCH

ZVLÁDLI JSTE TO!

ZVLÁDLI JSTE TO!

ZDROJ Obr. smajlíka – je dostupný pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com

ZDROJ Obr. smajlíka – je dostupný pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com Pokud není uvedeno jinak, vlastní archiv autorky.