Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 20
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_17_8_Ověřování znalostí – pozdravy Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Grüβe Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Opakování pozdravů v německém jazyce, přiřazování správného významu (v českém jazyce) k německému pozdravu, doplňování chybějících hlásek v pozdravech, přiřazení pozdravu ke znázorněné situaci. Ověřeno ve třídě: VII. A Datum ověření: 10. 9. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 9. 2013 Podpis:

Grüβe (pozdravy)

Grüβe (pozdravy)

Prověřování znalostí: pozdravy 1. Přiřaď správný význam (český) německému pozdravu: Dobrou noc! Auf Wiedersehen!

Prověřování znalostí: pozdravy 1. Přiřaď správný význam (český) německému pozdravu: Dobrou noc! Auf Wiedersehen! Na shledanou! Tschüs! Dobrý večer! Guten Abend! Ahoj (při loučení)! Hallo! Dobrý den! Guten Morgen! Ahoj (při setkání)! Gute Nacht! Dobré ráno! Grüβ Gott! Dobrý den (pozdrav pánbůh)! Guten Tag!

Prověřování znalostí: pozdravy 2. Doplň chybějící hlásky v pozdravech: Auf W--d-rsehen! T---üs! G-ten Aben-!

Prověřování znalostí: pozdravy 2. Doplň chybějící hlásky v pozdravech: Auf W--d-rsehen! T---üs! G-ten Aben-! Ha--o! G--en -ag!

Prověřování znalostí: pozdravy 3. a) Co říkají – jak se zdraví – lidé na

Prověřování znalostí: pozdravy 3. a) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Při setkání Pozdrav: …………………. .

Prověřování znalostí: pozdravy 3. b) Co říkají – jak se zdraví – děti na

Prověřování znalostí: pozdravy 3. b) Co říkají – jak se zdraví – děti na obrázku: Při setkání Pozdrav: …………………. .

Prověřování znalostí: pozdravy 3. c) Co říkají – jak se zdraví – lidé na

Prověřování znalostí: pozdravy 3. c) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Při vstávání Pozdrav: …………………. .

Prověřování znalostí: pozdravy 3. d) Co říkají – jak se zdraví – přátelé na

Prověřování znalostí: pozdravy 3. d) Co říkají – jak se zdraví – přátelé na obrázku: Při loučení Pozdrav: …………………. .

Prověřování znalostí: pozdravy 3. e) Co říkají – jak se zdraví – lidé na

Prověřování znalostí: pozdravy 3. e) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Před spaním Pozdrav: …………………. .

Prověřování znalostí: pozdravy 4. Zapiš pozdrav žáků při úvodu hodiny německého jazyka: …………………………

Prověřování znalostí: pozdravy 4. Zapiš pozdrav žáků při úvodu hodiny německého jazyka: …………………………

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 1. Přiřaď správný význam (český) německému pozdravu: Dobrou noc!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 1. Přiřaď správný význam (český) německému pozdravu: Dobrou noc! Auf Wiedersehen! Na shledanou! Tschüs! Dobrý večer! Guten Abend! Ahoj (při loučení)! Hallo! Dobrý den! Guten Morgen! Ahoj (při setkání)! Gute Nacht! Dobré ráno! Grüβ Gott! Dobrý den (pozdrav pánbůh)! Guten Tag!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 2. Doplň chybějící hlásky v pozdravech: Auf Wiedersehen! Tschüs!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 2. Doplň chybějící hlásky v pozdravech: Auf Wiedersehen! Tschüs! Guten Abend! Hallo! Guten Tag!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. a) Co říkají – jak se zdraví –

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. a) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Při setkání Pozdrav: Guten Tag!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. b) Co říkají – jak se zdraví –

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. b) Co říkají – jak se zdraví – děti na obrázku: Při setkání Pozdrav: Hallo!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. c) Co říkají – jak se zdraví –

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. c) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Při vstávání Pozdrav: Guten Morgen!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. d) Co říkají – jak se zdraví –

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. d) Co říkají – jak se zdraví – přátelé na obrázku: Při loučení Pozdrav: Tschüs!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. e) Co říkají – jak se zdraví –

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 3. e) Co říkají – jak se zdraví – lidé na obrázku: Před spaním Pozdrav: Gute Nacht!

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 4. Zapiš pozdrav žáků při úvodu hodiny německého jazyka:

Prověřování znalostí (správné řešení): pozdravy 4. Zapiš pozdrav žáků při úvodu hodiny německého jazyka: Guten Tag, Frau Lehrerin!

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová