Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 14
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_10_7_Tvoření perfekta pravidelných sloves Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Perfektum pravidelných sloves Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Tvorba perfekta pravidelných slabých sloves – uvedení příkladů tvoření prefekta, využití perfekta pravidelných sloves ve větách, práce s interaktivní tabulí Ověřeno ve třídě: 9. A Datum ověření: 14. 05. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 14. 05. 2012 Podpis:

Slovesa Verben

Slovesa Verben

Tvoření perfekta pravidelných slabých sloves (Regelmäβige Verben)

Tvoření perfekta pravidelných slabých sloves (Regelmäβige Verben)

Perfektum = složený minulý čas

Perfektum = složený minulý čas

Užití perfekta • v rozhovoru (při mluvním projevu) • k vyjadřování minulých dějů

Užití perfekta • v rozhovoru (při mluvním projevu) • k vyjadřování minulých dějů

Tvoření perfekta Perfektum tvoříme tzv. rámcovou konstrukcí: • pomocného slovesa haben, to je v

Tvoření perfekta Perfektum tvoříme tzv. rámcovou konstrukcí: • pomocného slovesa haben, to je v určitém tvaru přítomného času a v oznamovací větě stojí na druhém místě (ve větě tázací na místě prvním nebo po tázacích zájmenech a příslovcích) a • příčestí minulého, to je vytvořeno předponou ge- a kořenem slova a příponou -t nebo -et (podle výslovnosti) a stojí na konci věty

Příklady perfekta sloves č. j. č. mn. ich habe gesagt/geantwortet wir haben gesagt/geantwortet du

Příklady perfekta sloves č. j. č. mn. ich habe gesagt/geantwortet wir haben gesagt/geantwortet du hast gesagt/geantwortet ihr habt gesagt/geantwortet er, sie, es hat gesagt/geantwortet sie haben gesagt/geantwortet

Perfektum pravidelných sloves, která označují pohyb -u těchto sloves používáme pomocné sloveso sein v

Perfektum pravidelných sloves, která označují pohyb -u těchto sloves používáme pomocné sloveso sein v určitém tvaru přítomného času Příklady sloves: wandern, reisen č. j. č. mn. ich bin gewandert/gereist wir sind gewandert/gereist du bist gewandert/gereist ihr seid gewandert/gereist er, sie, es ist gewandert/gereist sie sind gewandert/gereist

Perfektum pravidelných sloves s neodlučitelnou předponou - slovesa s neodlučitelnou předponou nepřibírají v příčestí

Perfektum pravidelných sloves s neodlučitelnou předponou - slovesa s neodlučitelnou předponou nepřibírají v příčestí minulém ge-neodlučitelné předpony: be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent Příklady sloves: besuchen, erzählen, ergänzen, usw. č. j. č. mn. ich habe besucht du hast besucht er, sie, es hat besucht wir haben besucht ihr habt besucht sie haben besucht

Perfektum pravidelných sloves s odlučitelnou předponou - slovesa s odlučitelnou předponou dávají ge- v

Perfektum pravidelných sloves s odlučitelnou předponou - slovesa s odlučitelnou předponou dávají ge- v příčestí minulém mezi odlučitelnou předponu a kořen slova Příklady sloves: einkaufen, zumachen, aufmachen, usw. č. j. č. mn. ich habe eingekauft du hast eingekauft er, sie, es hat eingekauft wir haben eingekauft ihr habt eingekauft sie haben eingekauft

Perfektum pravidelných sloves zakončených v infinitivu na -ieren -u těchto sloves se tvoří příčestí

Perfektum pravidelných sloves zakončených v infinitivu na -ieren -u těchto sloves se tvoří příčestí minulé bez předpony ge- Příklady sloves: fotografieren, informieren, interessieren, gratulieren, telefonieren, usw. č. j. č. mn. ich habe informiert du hast informiert er, sie, es hat informiert wir haben informiert ihr habt informiert sie haben informiert

Co na závěr? Při vytvoření perfekta ve větách vzniká tzv. rámcová konstrukce. Příklad: Ich

Co na závěr? Při vytvoření perfekta ve větách vzniká tzv. rámcová konstrukce. Příklad: Ich habe in der Schule gelernt. Er ist in den Ferien gereist. Wir haben im Kaufhaus eingekauft.

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová