Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 7
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_42_INOVACE_03_1_Trojúhelník – trojúhelníková nerovnost Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Roman Marschner Vzdělávací oblast / Téma: Matematika a její aplikace / Geometrie v rovině a prostoru Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Pomocí prezentace opakování konstrukce trojúhelníku. Seznámení s trojúhelníkovou nerovností. Řešení příkladů na trojúhelníkovou nerovnost. Ověřeno ve třídě: 6. A Datum ověření: 10. 5. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 5. 2012 Podpis:

Trojúhelník trojúhelníková nerovnost

Trojúhelník trojúhelníková nerovnost

Opakování konstrukce trojúhelníku Narýsuj následující trojúhelník C 7 cm A 5 cm 6 cm

Opakování konstrukce trojúhelníku Narýsuj následující trojúhelník C 7 cm A 5 cm 6 cm C B 7 cm 5 cm A 6 cm B

Sestrojte následující trojúhelníky C 3 cm A A 2 cm 6 cm 3 cm

Sestrojte následující trojúhelníky C 3 cm A A 2 cm 6 cm 3 cm F B 3 cm D E 5 cm 2 cm B 2 cm 3 cm D Trojúhelníky nelze sestrojit. 2 cm E

Trojúhelníková nerovnost Součet délek dvou stran není nikdy kratší než délka třetí strany. Platí

Trojúhelníková nerovnost Součet délek dvou stran není nikdy kratší než délka třetí strany. Platí tedy následují tři nerovnosti: C a + b > c a + c > b a b b + c > a A c B

Příklady na trojúhelníkovou nerovnost Může existovat trojúhelník s těmito délkami? 1) 3 dm, 8

Příklady na trojúhelníkovou nerovnost Může existovat trojúhelník s těmito délkami? 1) 3 dm, 8 dm, 6 dm Ano 2) 5 m, 8 m, 14 m Ne Ano 3) 9 mm, 6 mm, 14 mm Ano 4) 7 cm, 7 cm 5) 20 dm, 10 dm Ne 6) 0, 3 dm, 20 mm, 2 cm Ano

Zdroje • Vlastní archiv autora

Zdroje • Vlastní archiv autora