Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 20
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_08_1_VŠI Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / PŘEHLED ORGANISMŮ Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Popisování stavby těla vši a její přizpůsobení se parazitickému způsobu života. Poznání druhů vší a jejich přenosu. Seznámení se způsobem šíření vší v dětském kolektivu a jakým způsobem se jich zbavit. Zápis do sešitu. Opakování probraného učiva. Ověřeno ve třídě: 6. B Datum ověření: 13. 4. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 13. 4. 2012 Podpis:

ŘÁD HMYZU VŠI

ŘÁD HMYZU VŠI

Stavba těla vši dětské: HLAVA HRUĎ ZADEČEK Obr. 1

Stavba těla vši dětské: HLAVA HRUĎ ZADEČEK Obr. 1

Ústní ústrojí BODAVĚ SACÍ Potrava: živí se krví jsou to tedy VNĚJŠÍ PARAZITÉ Obr.

Ústní ústrojí BODAVĚ SACÍ Potrava: živí se krví jsou to tedy VNĚJŠÍ PARAZITÉ Obr. 2

KONČETINY 3 PÁRY KONČETINY ZAKONČENY DRÁPKEM FUNKCE: DRŽENÍ VLASU ČI CHLUPU TENTO TYP KONČETIN

KONČETINY 3 PÁRY KONČETINY ZAKONČENY DRÁPKEM FUNKCE: DRŽENÍ VLASU ČI CHLUPU TENTO TYP KONČETIN OZNAČUJEME JAKO PŘICHYCOVACÍ K E P Á R D Obr. 3

KŘÍDLA V DŮSLEDKU PARAZITISMU ZCELA VYMIZELA Obr. 4

KŘÍDLA V DŮSLEDKU PARAZITISMU ZCELA VYMIZELA Obr. 4

ROZMNOŽOVÁNÍ VÝVIN NEPŘÍMÝ S PROMĚNOU NEDOKONALOU: samice snášejí VAJÍČKA hruškovitého tvaru, která se nazývají

ROZMNOŽOVÁNÍ VÝVIN NEPŘÍMÝ S PROMĚNOU NEDOKONALOU: samice snášejí VAJÍČKA hruškovitého tvaru, která se nazývají HNIDY

STÁDIA VÝVINU NEPŘÍMÉHO S PROMĚNOU NEDOKONALOU stádia vajíčko larva dospělec Celé larvální stadium trvá

STÁDIA VÝVINU NEPŘÍMÉHO S PROMĚNOU NEDOKONALOU stádia vajíčko larva dospělec Celé larvální stadium trvá zpravidla od dvou do tří týdnů.

ŘÁD: VŠI DRUHY VEŠ DĚTSKÁ VEŠ ŠATNÍ VEŠ MUŇKA

ŘÁD: VŠI DRUHY VEŠ DĚTSKÁ VEŠ ŠATNÍ VEŠ MUŇKA

VEŠ ŠATNÍ Žije v prádle a obuvi. Bez jídla vydrží max. 4– 7 dní.

VEŠ ŠATNÍ Žije v prádle a obuvi. Bez jídla vydrží max. 4– 7 dní. Přenáší skvrnitý tyfus, zákopovou horečku. Žije na Středním východě, v Africe, Jižní a Střední Americe. Spolehlivě ji likviduje teplota nad 100 stupňů Celsia. Obr. 5

VEŠ DĚTSKÁ Veš dětská se přenáší dotekem, protože nedovede létat. Přenos: hlavně v dětském

VEŠ DĚTSKÁ Veš dětská se přenáší dotekem, protože nedovede létat. Přenos: hlavně v dětském kolektivu Povinnost rodičů: informovat o výskytu vší. Obr. 3

VEŠ MUŇKA Žije v ochlupení, řitní i genitální oblasti, podpaží, vousech, ale i někdy

VEŠ MUŇKA Žije v ochlupení, řitní i genitální oblasti, podpaží, vousech, ale i někdy v obočí. Přenáší se zejména pohlavním stykem, prádlem, …. Obr. 6

ODVŠIVENÍ V současné době se pro odvšivení prodává celá řada přípravků, které působí na

ODVŠIVENÍ V současné době se pro odvšivení prodává celá řada přípravků, které působí na hnidy. V dřívější době se používala octová voda anebo úplné oholení napadených částí.

ZÁPIS DO SEŠITU 3. řád VŠI - jsou vnější parazité savců potrava: živí se

ZÁPIS DO SEŠITU 3. řád VŠI - jsou vnější parazité savců potrava: živí se krví Stavba těla: hlava – ústní ústrojí bodavě sací hruď – 3 páry končetin s drápkem (funkce: přichycení k vlasu), nejsou vyvinuta křídla zadeček vajíčko = hnida -> veš vajíčka přilepuje na vlasy druh: veš dětská

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: • • 1. Popiš stavbu těla vši dětské. 2. Čím se živí

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: • • 1. Popiš stavbu těla vši dětské. 2. Čím se živí veš dětská? 3. Jak se jmenuje vajíčko vši dětské? 4. Kam veš dětská patří v potravním řetězci? • 5. Jak je veš dětská přizpůsobena k pohybu ve vlasech? • 6. Pojmenuj druhy vší.

O jaký druh vši se jedná?

O jaký druh vši se jedná?

O jaký druh vši se jedná?

O jaký druh vši se jedná?

O jaký druh vši se jedná?

O jaký druh vši se jedná?

Řešení závěrečného opakování: • 1. hlavohruď – 3 páry končetin, nemají křídla, bodavě sací

Řešení závěrečného opakování: • 1. hlavohruď – 3 páry končetin, nemají křídla, bodavě sací ústní ústrojí, zadeček • 2. krví • 3. hnida • 4. konzument - parazit • 5. na končetinách má háčky • 6. veš muňka, veš šatní, veš dětská

Použité zdroje: obr. č. 1, 2 jsou dostupné pod licencí Microsoft Office 2007 na

Použité zdroje: obr. č. 1, 2 jsou dostupné pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com /cit. 2012 -04 -08/. obr. č. 3 -6 jsou dostupné pod licencí public domain na www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pediculus_humanus_capitis. png http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Body_lice. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pthius_pubis_-_crab_louse. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pediculus_humanus_var_capitis_fe male 2. jpg