ZKLADN KOLA ST NAD LABEM HLAVN 193 403

  • Slides: 8
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 Tel. : 472731819, 472731253 Tel.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 Tel. : 472731819, 472731253 Tel. řed. /fax: 472731480, e-mail: [email protected] cz VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 400/21. 3095

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor:

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ingrid Pazderová Vytvořeno: 14. 1. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, německý jazyk – zpodstatnělá přídavná jména Anotace: Prezentace slouží k nácviku a tvoření zpodstatnělých přídavných jmen.

Zpodstatnělá přídavná jména der kranke Mann = der Kranke nemocný muž die kranke Frau

Zpodstatnělá přídavná jména der kranke Mann = der Kranke nemocný muž die kranke Frau nemocná žena nemocný = die Kranke nemocná

Zpodstatnělá přídavná jména • Některá přídavná jména a příčestí přebírají ve větách funkci podstatných

Zpodstatnělá přídavná jména • Některá přídavná jména a příčestí přebírají ve větách funkci podstatných jmen. • Píší se s velkým počátečním písmenem. • Mají svůj člen. • Skloňují se jako přídavná jména. • Rod podstatných jmen, která vznikla substantivizací přídavných jmen se řídí rodem podstatného jména, které bylo vlastně ze spojení vypuštěno.

Zpodstatnělá přídavná jména, která neoznačují osoby • Das Neue / Neues (nové) • Das

Zpodstatnělá přídavná jména, která neoznačují osoby • Das Neue / Neues (nové) • Das Gute/ Gutes (dobro) • Das Moderne/ Modernes (moderní) • Po slovech etwas, genug, wenig, viel, nichts následují vždy tato zpodstanělá přídavná jména s koncovkou –es. • etwas Neues – něco nového • wenig Gutes – málo dobrého

Zpodstatnělá přídavná jména po alles • Po alles se skloňují jako po členu určitém.

Zpodstatnělá přídavná jména po alles • Po alles se skloňují jako po členu určitém. alles Gute alles Neue

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 1. p. der Kranke ein Kranker 3. p. dem Kranken

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 1. p. der Kranke ein Kranker 3. p. dem Kranken einem Kranken 4. p. den Kranken einen Kranken

Zpodstanělé přídavné jméno der Deutsche. • Jedná se o jediné označení příslušníka národa přídavným

Zpodstanělé přídavné jméno der Deutsche. • Jedná se o jediné označení příslušníka národa přídavným jménem. • der Deutsche /ein Deutscher • die Deutsche/ eine Deutsche