Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 9
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_42_INOVACE_21_1_Konstrukce lichoběžníku – výška, základny, rameno Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Roman Marschner Vzdělávací oblast / Téma: Matematika a její aplikace / Geometrie v rovině a prostoru Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Pomocí prezentace opakování vlastností lichoběžníku. Sestrojování lichoběžníku pomocí základen, ramena a výšky. Ověřeno ve třídě: 8. C Datum ověření: 1. 6. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 1. 6. 2012 Podpis:

Konstrukce lichoběžníku Když známe výšku, základny a rameno

Konstrukce lichoběžníku Když známe výšku, základny a rameno

Opakování – lichoběžník • V lichoběžníku jsou dvě protější strany rovnoběžné a zbývající dvě

Opakování – lichoběžník • V lichoběžníku jsou dvě protější strany rovnoběžné a zbývající dvě strany různoběžné. D c d A a, c - základny v a b, d - ramena C b B v - výška

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3 cm, v = 4 cm Náčrt Načrtneme obrázek a vyznačíme barevně známé údaje. D 3 cm 4 cm A 7 cm C 5 cm B

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3 cm, v = 4 cm Rozbor Zápis konstrukce 1. AB; │AB│ = 7 cm • Promyslet si, jak postupovat u konstrukce. p D h 3 cm C 2. p; p ll AB, │p, AB│ = 4 cm 3. k; k(B; 5 cm) k 5 cm 4. C; C p k 5. h; h(C; 3 cm) 6. D; D p h, D BCA 4 cm A 7. lichoběžník ABCD 7 cm B

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3 cm, v = 4 cm Konstrukce podle zápisu 1. AB; │AB│ = 7 cm 2. p; p ll AB, │p, AB│ = 4 cm 3. k; k (B; 5 cm) 4. C; C p k p h‘ D‘ h C‘ D 5. h; h(C; 3 cm) 6. D; D p h, D BCA 7. lichoběžník ABCD A Lichoběžník ABC‘D‘ Lichoběžník ABCD B k C

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3

Narýsuj lichoběžník ABCD a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3 cm, v = 4 cm Ověření konstrukce Výsledný rovnoběžník přeměříme, zda odpovídá zadání. p Diskuze Určíme počet řešení v dané polorovině. Úloha má dvě řešení. h‘ D‘ A h C‘ D B k C

Příklad • Narýsuj lichoběžník ABCD a = 69 mm, b = 47 mm, c

Příklad • Narýsuj lichoběžník ABCD a = 69 mm, b = 47 mm, c = 25 mm, v = 41 mm Nezapomeň na náčrt, rozbor, zápis, konstrukci, ověření a diskuzi.

Zdroje • Vlastní archiv autora

Zdroje • Vlastní archiv autora